Search result for

เห็นที

(25 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นที-, *เห็นที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นที[V] it seems (that), See also: maybe, Example: เห็นทีเราต้องหาคนใช้มาแล้วล่ะพี่ เพราะหนูเหนื่อยเหลือเกิน
เห็นที[V] it seems (that), See also: maybe, Example: เห็นทีเราต้องหาคนใช้มาแล้วล่ะพี่ เพราะหนูเหนื่อยเหลือเกิน
เห็นทีจะ[AUX] possibly, See also: perhaps, probably, maybe, Syn. เห็นจะ, ชะรอย, ท่าจะ, Example: ถ้าเจ้าคุณอาจารย์มาเป็นนายกเสียเอง เห็นทีจะแก้ไขสภาวะของสยามสมาคมให้คืนดีขึ้นได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spotted at minh--jenny humphrey buying 16 yards of tulle.แอบเห็นที่มิน - - เจนนี่ ฮัมฟรีย์ กำลังซื้อผ้า 16 หลา There Might be Blood (2008)
So come on - just for the sake of argument, if you had to, Arthur or Lancelot?เอาล่ะ ขอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หน่อย ถ้าคุณต้องเลือก จะเลือกใคร อาร์เธอร์ หรือ แลนซาลอต? Lancelot (2008)
So I deliberately missed a noteเห็นทีคำร่ำลือนั้นจะเป็นจริง Portrait of a Beauty (2008)
Sirs, you owe him moneyเห็นทีท่านจะต้องเพิ่มเงินให้เขาแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
I shall teach you a lessonเห็นทีต้องสั่งสอนกันบ้างแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
At the upcoming season you can't see anywhere else.ของซีซั่นใหม่ ที่คุณจะไม่ได้เห็นที่ไหนมาก่อน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You see this? Our first round in Nepal.ฉะกับมันหนแรกที่เนปาลนายน่าจะได้เห็นที่มันตี้บฉันที่ปร้าก Jumper (2008)
You asked me last night if I was glad you came.เมื่อคืนเห็นที่ผมไปคุยไหม The Ramen Girl (2008)
I watch you look at me Watch my fever growing#ฉันเห็นที่เธอมองฉัน เห็นฉันตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆ# Marley & Me (2008)
I mean, I've been seeing what she's doing to Philly.หมายถึง ฉันเห็นที่เธอทำกับฟิลาเดลเฟีย WarGames: The Dead Code (2008)
It's an eight-to-zero unanimous opinion.คะแนนคือ 8: 0 \ ยังมีความเห็นที่คลุมเครือ Frost/Nixon (2008)
Perhaps I can ask you to step into my office?เห็นทีว่าต้องขอคุยกับคุณ ทีละขั้นข้างในออฟฟิศได้ไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด,การเข้าใจผิด
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.
preconception(พรีคันเซพ'เชิน) n. ความคิดที่มีอยู่ก่อน,ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก่อน,อคติ., Syn. bias
stereotype(สเทอ'รีโอไทพฺ) n. กระบวนการทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่จำลองตัวเรียงพิมพ์,แผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง,ข้อความที่เลียนแบบมา,ทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม. -vt. ทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ทำให้เป็นกฎตายตัว,มีทัศนคติตายตัวของกลุ่ม.
ultraism(อัล'ทระอิสซึม) n. ลัทธิสุดยอด,ลัทธิรุนแรง,ลัทธิตกขอบ,ข้อคิดเห็นที่รุน แรงเกินไป Syn. extremism

English-Thai: Nontri Dictionary
misconceive(vt) มีความเห็นที่ผิด,เข้าใจผิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top