ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้สงสัย

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้สงสัย-, *ขี้สงสัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้สงสัย[ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good bye! Well, now. How about that, Mr. doubting mustafa?เอาล่ะ ทีนี้ เป็นอย่างไรบ้าง ท่านมุสตาฟาขี้สงสัย Aladdin (1992)
Now, anybody gets curious, the FBI, the IRS, whatever, it's gonna lead to somebody.ตอนนี้ทุกคนได้รับขี้สงสัย, เอฟบีไอกรมสรรพากรใด มันจะนำไปสู่​​การมีใครบางคน The Shawshank Redemption (1994)
I'm just a curious little rhino.ผมมันแรดขี้สงสัย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm skeptical of single guys.ฉันเป็นคนขี้สงสัยสำหรับชายโสด High Tension (2003)
Men always seem to wonder.ผู้ชายมักทำตัวขี้สงสัย Match Point (2005)
You sound skeptical.คุณเป็นคนขี้สงสัยนะ Compulsion (2005)
- No, it's okay. Save it for the guests. - Ah, a skeptic.ไม่เป็นไร เก็บไว้ทายให้แขกดีกว่า ขี้สงสัย Just My Luck (2006)
Number one, the so-caIIed skeptics will sometimes say,ประการแรก พวกประเภทขี้สงสัยอาจจะบอกว่า An Inconvenient Truth (2006)
The so-caIIed skeptics look at this and they say,พวกขี้สงสัยมองดูสิ่งนี้แล้วจะบอกว่า An Inconvenient Truth (2006)
You have the most suspicious mind.คุณนี่ขี้สงสัยจริง Don't Walk on the Grass (2009)
You are truly a wonder.เจ้านี่ขี้สงสัยจริงๆ Shadow Games (2010)
I am doubtful.ฉันขี้สงสัย The Parts in the Sum of the Whole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspicious[ADJ] หวาดระแวง, See also: ขี้สงสัย, ขี้ระแวง, Syn. doubting, nervous, wary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
skepsis(สเคพ'ซิส) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย,ความสงสัยทางศาสนา., Syn. scepsis
skeptical(สเคพ'ทิเคิล) adj. สงสัย,ขี้สงสัย, Syn. sceptical ,suspicious
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious

English-Thai: Nontri Dictionary
sceptic(n) คนขี้สงสัย,คนช่างระแวง
sceptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,ขี้ระแวง
skeptic(n) คนขี้สงสัย,ผู้กังขา
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top