ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsuspicious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsuspicious-, *unsuspicious*, unsuspiciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsuspicious (j) ˌʌnsəspˈɪʃəs (uh2 n s @ s p i1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arglos { adj }unsuspecting; unsuspicious [Add to Longdo]
arglos { adv }unsuspiciously [Add to Longdo]
unverdächtig { adj }unsuspicious [Add to Longdo]
unverdächtig { adv }unsuspiciously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsuspicious \Unsuspicious\
   See {suspicious}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsuspicious
   adj 1: not suspicious; "deceiving the unsuspecting public" [syn:
       {unsuspecting}, {unsuspicious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top