ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวาดระแวง

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวาดระแวง-, *หวาดระแวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดระแวง[V] be suspicious, See also: doubt, suspect, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: เขารู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน เพราะความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ไว้, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
หวาดระแวง[ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวาดระแวงก. หวั่นเกรงสงสัยไปเอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a certain paranoia here.มีความหวาดระแวงบางอย่าง ที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He became paranoid.เขากลายเป็นคนหวาดระแวง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
If I were paranoid, I'd swear this was sabotage.ถ้าฉันเป็นพวกหวาดระแวงละก็ ฉันคงคิดว่านี่ต้องเป็นการก่อวินาศกรรมแน่ ๆ. Mannequin (1987)
You people that work at night scare me.พวกที่ชอบทำงานกลางคืนมักทำให้ฉันหวาดระแวงเสมอ Mannequin (1987)
You took too much of that stuff. You're totally paranoid.เธอเล่นยามากเกินไป จนหวาดระแวงไปหมด Goodfellas (1990)
Maybe everybody in the whole damn world's scared of each other.บางทีคนทุกคนในโลกบูดเบี้ยวใบนี้ ต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน Of Mice and Men (1992)
Marty's still totally paranoid.มาร์ตี้ยังหวาดระแวงอยู่ The One with the Sonogram at the End (1994)
That's hyper vigilance. It's not uncommon in post traumatic stress disorder.มันคืออาการหวาดระแวงขั้นรุนแรง ไม่แปลกหากพบในคนที่ประสบกับอาการเครียด Extreme Aggressor (2005)
Okay, then how about the fact that on one hand, we have paranoid psychosis... but the autopsy protocol says what?โอเค ถ้าอย่างนั้นความจริงอีกอันที่ว่า เรามีพวกโรคจิตหวาดระแวง... แต่ผลการชันสูตรว่าอย่างไรบ้าง Extreme Aggressor (2005)
Not the M.O. of a paranoid convinced he's being watched or surveilled.ไม่ได้แสดงอาการหวาดระแวง ว่าเขากำลังถูกจับตามองหรือถูกเฝ้าดู Extreme Aggressor (2005)
Paranoid psychosis, but behavior that's not paranoid.โรคจิตหวาดระแวง แต่พฤติกรรมไม่เป็นอย่างนั้น Extreme Aggressor (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frighten someone to death[IDM] ทำให้กลัวอย่างมาก, See also: หวาดระแวงอย่างมาก
jealous[ADJ] หวาดระแวง, See also: ระแวง, ไม่ไว้ใจ, Syn. mistrustful, suspicious, vigilant, Ant. trustworthy, trusting
suspicious[ADJ] หวาดระแวง, See also: ขี้สงสัย, ขี้ระแวง, Syn. doubting, nervous, wary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
paranoia(แพระนอย'อะ) n. ภาวะจิตบกพร่อง ที่มีอาการหวาดระแวง, See also: paranoid n. paranoiac adj. n.
paranoidหวาดระแวง
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top