Search result for

*confusion*

(191 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: confusion, -confusion-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confusion[N] ความสับสน, Syn. obscuring, blurring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anoxic Confusion, Postจิตสับสนหลังการขาดอ็อกซีย์เจน [การแพทย์]
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Confusion State, Acuteโรควิกลจริตจิตสับสนเฉียบพลัน [การแพทย์]
Confusion, Mentalอาการทางจิต [การแพทย์]
Confusion, Roleสับสนในบทบาทของตนเอง,ความสับสนในบทบาทของตนเอง [การแพทย์]
Confusional Statesสับสน [การแพทย์]
Mental Confusionจิตใจสับสน, ความสับสนทางจิตใจ, อาการงุนงงทางจิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretending to be drunk and vomiting to use the guy in a state of confusion.แกล้งทำเป็นเมาอ๊วก แล้วหลอกใช้ผู้ชายที่มาติดกับ My Sassy Girl (2008)
That is an all new level of confusion.เธอรู้สึกยังไงเหรอ -มึนหัว The Eye (2008)
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง Changeling (2008)
/Yes, it is. Sorry about that Ferrari /confusion the other night.ขอโทษเรื่องเฟอร์รารี่เมื่อคืนก่อนด้วยนะครับ Bedtime Stories (2008)
But there's been some confusionแต่ว่า นายคงจะปฎิเสธอันนี้ไม่ได้นะ Under & Out (2008)
# once I rose above the noise and confusion #Lucifer Rising (2009)
I see your guilt, your anger, confusion.ข้าเห็นความละอาย ความโกรธ ความสับสน ของเจ้า Lucifer Rising (2009)
No more confusion?งั้น ไม่มีอาการสับสนอีกใช่ไหมครับ Breakage (2009)
Ain't got no confusions and interpretations as to who we work for.ยุ่ง นั่นเจ๋งว่ะ Negro Y Azul (2009)
And in private, fear and confusion permeated even the most sacred sanctuaries.ฉันรู้ว่าการพูดต่อต้านผู้มาเยือน ขัดคำสั่งโดยตรงจากวาติกัน V (2009)
My god, where are we? [shouts of pain and confusion] Get them off the gate!พระเจ้าช่วย , เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ? ออกไปให้ห่างจากเกต! Air: Part 1 (2009)
[stammering] well, I-- [engines whine to life] [people shout in confusion] [engines drone and surge, then fade] What in the hell was that?เอาล่ะ, ฉัน... นั่นมัน นรกอะไร อีก มันคืออะไรว่ะ! Air: Part 1 (2009)
# for the questions that you've found # # drives you further to confusion ## for the questions that you've found # # drives you further to confusionAir: Part 3 (2009)
Can also effect your judgment, cause confusion,มีผลต่อการตัดสินใจ ทำให้มึนงง Remains to Be Seen (2009)
And so, though there was much confusion nationwide, thankfully there were no casualties.และแม้ว่าจะมีความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างหนักทั่วประเทศ ก็เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต Summer Wars (2009)
Do you know how much confusion was caused?นายรู้ไหมว่ามันวุ่นวายแค่ไหนน่ะ? Summer Wars (2009)
Well, in fact, you had amnesia, slurring of speech, identity confusion, headaches, irritability and double vision.อ้า จริงๆแล้ว คุณแค่เลือดจางน่ะ Harbingers in a Fountain (2009)
There is some confusion to have this brokenต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้มันพังได้ The Nightmare Begins (2009)
There is no confusionไม่เห็นต้องสงสัยเลย The Nightmare Begins (2009)
Confusion, dizziness, nausea.รู้สึกสับสน วิงเวียน คลื่นไส้ Grey Matters (2009)
They should create enough confusion for us to get Luminara out of here.มันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกมัน พอที่เราจะนำลูมินาร่าออกไปได้ Legacy of Terror (2009)
I admit some confusion upon receiving your letter, Mr. Dumbledore.ฉันยอมรับว่าประหลาดใจมากค่ะ ที่ได้รับจดหมายจากคุณ.. คุณดัมเบิลดอร์ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I understand, and I'm sorry for the confusion but I'm sure I can help answer your questions.ฉันเข้าใจ ขอโทษที่ทำให้สับสน แต่ฉันแน่ใจว่า ฉันสามารถตอบคำถามของคุณได้ The International (2009)
I am your lifeline. I am the one who coordinates all this confusionผมคือสัญญาณชีพจรของท่าน คือคนจัดระเบียบที่ยุ่งเหยิงของท่าน The Expendables (2010)
And confusion.และสับสน Sabotage (2010)
Excuse my confusion.ขอโทษนะ ฉันสับสน ฉัน... Last Tango, Then Paris (2010)
Maybe our killer was acting out of sexual confusion.บางทีฆาตกรของเราจะแสดงถึงความผสมกันระหว่าง2เพศ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
- Sorry for the confusion, Roy.ขอโทษด้วยที่วุ่นวาย รอย I Guess This Is Goodbye (2010)
In that confusion, a number of powerful weapons were... stolen.ในความสับสนนั้น อาวุธที่ทรงอานุภาพ... จำนวนมากมายถูก... ขโมยไป The Third Man (2010)
Fear, confusion... all those things but...ความกลัว ความสับสน ความรู้สึกพวกนั้นรวมกัน Tell It to the Frogs (2010)
Britney Spears busted our Brit out of her everyday, fragmented haze of confusion and gave her the confidence to step up and perform.เห็นมั้ยว่าบริทนี่ย์มีอิทธิพลกับพวกเรามากแค่ไหน แถมบริทนี่ย์ยัง ให้ความมั่นใจในการแสดงด้วย Britney/Brittany (2010)
Really? There was confusion.เหรอ? Memory Lane (2010)
How, by making me deal with their confusion alone,ดียังไง... ให้ฉันรับมือลูกๆคนเดียว Reality Bites Me (2010)
I think there might be some sort of confusion.ผมว่า คงจะมีการสับสนนิดหน่อย Signals Crossed (2010)
And that can cause confusion, but you're okay now.นั่นคงทำให้คุณสับสน แต่คุณไม่เป็นอะไรแล้ว ตอนนี้ To Keep Us Safe (2010)
No, but we can minimize the confusion.ไม่มี แต่เราทำให้ความสับสนเหลือน้อยได้ Loyalty (2010)
Right there, this whole sleepy confusion thing.อย่างนั้นแหละ หน้ามึนๆ เหมือนเพิ่งตื่นนั่นแหละ Chuck Versus the Anniversary (2010)
Despite the confusion over the initial voting results.แม้จะมีความสับสน ในผลคะแนนเลือกตั้งในตอนต้นก็ตาม The San Lorenzo Job (2010)
I don't know, in all the confusion, I lost track.ฉันไม่รู้ ฉันสับสนไปหมด Unaired Pilot (2010)
- Confusion memory loss, complete or partial loss of identity.-ความสับสน,การสูญเสียความทรงจำ สูญเสียความเป็นตัวตนโดยสมบูรณ์! Unknown (2011)
They should call you Motherfucker-Over Jones to avoid confusion.แกน่าจะชื่อไอ้เจ๊ทแม่โกรธมาก คนจะได้ไม่เข้าใจผิด Horrible Bosses (2011)
- What's the confusion?- เข้าใจผิดยังไง Horrible Bosses (2011)
- There's no confusion.- เปล่า Horrible Bosses (2011)
I don't remember anything. ♪ Once I rose above the noise and confusion ♪ ♪ just to get a glimpse beyond this illusion ♪ฉันจำอะไรไม่ได้เลยซักอย่าง การตามหาดินแดนชำระบาป มันสำคัญสำหรับฉัน Let It Bleed (2011)
I'm looking for a classic love song to sing to you for our assignment... because, despite your confusion about the matter... you are the only guy I'm ever within kissing distance of.มันไม่มีอะไร เธอเป็นผู้ชายคนเดียว ที่ฉันจูบในตอนนี้ โอเค งั้นตอบมาสิว่า Silly Love Songs (2011)
I can handle your confusion with Rachel until you get over it.ฉันทนเรื่องความสับสนกับเรเชลของเธอได้ จนกว่าเธอจะลืมมันไป Funeral (2011)
I understand your confusion.ก็เข้าใจอยู่ว่าทำไมสับสน The Agreement Dissection (2011)
Yes, well, there was some confusion about the perimeter-- whether the alarm was for the apartment or the building.ใช่ อืม มีความสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับขอบเขต แม้ว่าสัญญาณเตือนอยู่อพาต์เม้นท์ หรือสิ่งก่อสร้าง Petty in Pink (2011)
Which adds to my confusion on exactly why you're here.ซึ่งมันทำให้ผมสับสน ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ Crying Wolf (2011)
Yes, Deputy. I'm told this crash has caused a whole mess of confusion.ใช่ ท่านผู้ช่วย ฉันบอกว่าการชนนี้เกิดจากความสับสน Super 8 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confusionA power failure contributed to the confusion in the hall.
confusionBecause of the street fighting, the city is in utter confusion.
confusionConfusion arose from the accident.
confusionDuring Obon there is much confusion at train stations.
confusionHe dashed out in confusion.
confusionHe depicted the confusion following the earthquake.
confusionHe disappeared, taking advantage of the confusion.
confusionHe is cool amid confusion.
confusionHis confusion betrayed his lie.
confusionI am wholly responsible for the confusion.
confusionIn a sense, I can understand his confusion.
confusionI think each of us played a part in inviting today's confusion.
confusionIt was a terrible confusion; Sue slipped later in the water. They're all mad at you.
confusionOnly after a century and a half of confusion was the royal authority restored.
confusionOur smile, which is understandable in the context of Japanese culture, sometimes causes a lot of confusion and is notorious among foreign people as a mysterious smile.
confusionShe is covered in confusion.
confusionShe took advantage of his confusion to escape.
confusionShout and start creating confusion.
confusionThe accident caused traffic confusion.
confusionThe accident threw traffic into great confusion.
confusionThe confusion beggars description.
confusionThe confusion is all over.
confusionThe Diet broke up in confusion.
confusionThe news created a lot of confusion.
confusionThere has been a little confusion of names.
confusionTo avoid confusion, the teams wore different colors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เป็นระเบียบ[V] be not in order, See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion, Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ, Example: หนังสือที่ชั้นไม่เป็นระเบียบเหมือนอย่างที่แม่จัดให้เลย, Thai definition: มีลักษณะไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้
ไม่เป็นระเบียบ[ADV] in disorder, See also: in a mess, in confusion, Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ, Example: ทำไมวันนี้รถจอดกันไม่เป็นระเบียบเลย, Thai definition: อย่างไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้
ความอลเวง[N] tumult, See also: turmoil, uproar, chaos, confusion, Syn. ความสับสนวุ่นวาย, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ
พล่าน[V] be in tumult, See also: be in disorder, be in confusion, run excitedly, Syn. ป่วน, ปั่นป่วน, สับสน, ลนลาน, วุ่นวาย, Example: นักศึกษาและผู้ฟังในห้องสัมมนาเริ่มพล่านเมื่อฝนเริ่มตก, Thai definition: อาการเป็นไปในลักษณะป่วน วุ่น สับสน ลนลาน
อุตลุด[ADV] in mess, See also: in haste, in confusion, Syn. ชุลมุนวุ่นวาย, พัลวัน, สับสน, Example: ซาอุดีอาระเบียประกาศไม่เข้าร่วมการแข่งขันบอลโลก ทำเอาฝ่ายจัดการแข่งขันต้องสับเปลี่ยนรายการกันอุตลุด
ฉุกละหุก[ADV] in a hurry, See also: in confusion, in haste, hastily, hurriedly, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: รัฐบาลถูกพลังประชาชนโค่นล้มต้องระเห็จหนีออกจากทำเนียบกันอย่างฉุกละหุก
โมหันธ์[N] delusion, See also: illusion, confusion, false impression, Thai definition: ความมืดมนด้วยความหลง, Notes: (บาลี)
ความตะขิดตะขวงใจ[N] embarrassing, See also: hesitation, fluster, confusion, Thai definition: อาการที่ทำโดยไม่สนิทใจหรือไม่สะดวกใจเพราะกระดากอายเป็นต้น
ความทุลักทุเล[N] tangle, See also: disorderliness, confusion, chaos, Syn. ความยากลำบาก, Example: เขาขับรถมาตามถนนดินลูกรังด้วยความทุลักทุเล, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างขลุกขลัก ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ
ความระส่ำระสาย[N] disorganization, See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray, Syn. ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย, Example: การวางมือของหัวหน้าพรรคสร้างความระส่ำระสายให้กับบรรดาลูกพรรค
อลเวง[V] be chaotic, See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, อลวน, Example: ในเวลานั้นทางด้านการเมืองกำลังอลเวงเป็นอันมาก, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ
ความไขว้เขว[N] misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว
ความปั่นป่วน[N] confusion, See also: disorder, turbulence, commotion, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบ, ความสงบ, Example: ความปั่นป่วนของสถานการณ์ทำให้ประชาชนสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความวุ่นวาย[N] disorder, See also: confusion, jumble, Syn. ความอลหม่าน, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
ความโกลาหล[N] confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู
ความไม่มีระเบียบ[N] disorder, See also: confusion, riot, turmoil, chaos, jumble, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความสงบ, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlahon) EN: confusion ; chaos ; anarchy   FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwāi) EN: disorder ; confusion ; jumble   FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion   FR: en désordre
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression   
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly   FR: être obsédé ; être monomaniaque
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFUSION    K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N
CONFUSIONS    K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confusion    (n) (k @1 n f y uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriffsverwirrung {f}confusion of idea [Add to Longdo]
Geistesverwirrung {f}mental confusion [Add to Longdo]
Unordnung {f}; Konfusion {f}confusion [Add to Longdo]
Vermengung {f}mixing; confusion [Add to Longdo]
Verschmelzung {f}confusion [Add to Longdo]
Verwechslung {f}; Verwechselung {f} | um Verwechslungen vorzubeugenconfusion | to avoid any possibility of confusion [Add to Longdo]
Verwechslungsgefahr {f}danger of confusion [Add to Longdo]
Verwirrung {f}; Durcheinander {n}; Bestürzung {f}confusion [Add to Longdo]
durcheinanderin confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
コンフュージョン[, konfuyu-jon] (n) confusion [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P) [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
狂い[くるい, kurui] (n) deviation; confusion; disorder [Add to Longdo]
戸惑い[とまどい, tomadoi] (n,vs) being at sea; losing one's bearings; confusion; wonderment; (P) [Add to Longdo]
昏迷[こんめい, konmei] (n,vs,adj-no) stupefaction; stupor; unconsciousness; confusion [Add to Longdo]
混雑[こんざつ, konzatsu] (n,vs) confusion; congestion; (P) [Add to Longdo]
混線[こんせん, konsen] (n,vs) crossed wires or lines (of communication); confusion [Add to Longdo]
混同[こんどう, kondou] (n,vs) confusion; mixing; merger; (P) [Add to Longdo]
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
混乱[こんらん, konran] (n,vs) disorder; chaos; confusion; mayhem; (P) [Add to Longdo]
混乱状態[こんらんじょうたい, konranjoutai] (n) state of confusion [Add to Longdo]
錯乱[さくらん, sakuran] (n,vs) confusion; distraction; derangement; (P) [Add to Longdo]
錯乱状態[さくらんじょうたい, sakuranjoutai] (n,adj-no) state of (mental) confusion (agitation) [Add to Longdo]
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess [Add to Longdo]
雑駁[ざっぱく, zappaku] (adj-na,n) confusion [Add to Longdo]
市塵[しじん, shijin] (n) city dust; city confusion [Add to Longdo]
取り込み(P);取込み[とりこみ, torikomi] (n) (1) taking in; capturing; (2) confusion; bustle; (P) [Add to Longdo]
取り込み事[とりこみごと, torikomigoto] (n) confusion; bustle [Add to Longdo]
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P) [Add to Longdo]
取り紛れる;取紛れる[とりまぎれる, torimagireru] (v1,vi) to be in confusion; to be busy [Add to Longdo]
首をかしげる;首を傾げる[くびをかしげる, kubiwokashigeru] (exp,v1) to incline one's head to the side (in doubt); to tilt one's head to the side (in confusion); to be puzzled [Add to Longdo]
上を下への大騒ぎ[うえをしたへのおおさわぎ, uewoshitahenooosawagi] (exp) to be in a state of confusion [Add to Longdo]
精神錯乱[せいしんさくらん, seishinsakuran] (n,adj-no) mental derangement; mental confusion; alienation [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P) [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) motion; change; confusion; (P) [Add to Longdo]
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly [Add to Longdo]
紛々;紛紛[ふんぷん, funpun] (adj-na,n) confusion; scattering [Add to Longdo]
紛れ[まぐれ, magure] (suf) confusion [Add to Longdo]
紛糾[ふんきゅう, funkyuu] (n,vs) complication; confusion; disorder; (P) [Add to Longdo]
紛然[ふんぜん, funzen] (n,adj-t,adv-to) confusion; disorder [Add to Longdo]
紛乱[ふんらん, funran] (n,vs) confusion; disorder [Add to Longdo]
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] (adj-na,n) disorder; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P) [Add to Longdo]
落花紛々;落花紛紛[らっかふんぷん(uK), rakkafunpun (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) blossoms falling in confusion [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]
乱調[らんちょう, ranchou] (n) confusion; (P) [Add to Longdo]
乱調子[らんちょうし, ranchoushi] (n) confusion [Add to Longdo]
乱脈[らんみゃく, ranmyaku] (adj-na,n) disorder; confusion; chaos [Add to Longdo]
狼狽[ろうばい, roubai] (n,vs) confusion; dismay; consternation; panic [Add to Longdo]
狼藉[ろうぜき, rouzeki] (n,adj-no) violence; outrage; riot; confusion; disorder [Add to Longdo]
惑乱[わくらん, wakuran] (n,vs) bewilderment; confusion [Add to Longdo]
猥雑[わいざつ, waizatsu] (adj-na,n) confusion; disorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, ] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
[luàn, ㄌㄨㄢˋ, / ] in confusion; disorderly [Add to Longdo]
学而不思则罔,思而不学则殆[xué ér bù sī zé wǎng, ㄒㄩㄝˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄙ ㄗㄜˊ ㄨㄤˇ, si1 er2 bu4 xue2 ze2 dai4, / ] To learn without thinking is blindness; to think without learning is idleness (Confucius).; Learning without reasoning leads to confusion; thinking without learning is wasted effort. [Add to Longdo]
手忙脚乱[shǒu máng jiǎo luàn, ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] to act with confusion; to be in a flurry; to be flustered [Add to Longdo]
[rǎng, ㄖㄤˇ, ] throw into confusion [Add to Longdo]
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos [Add to Longdo]
烽火四起[fēng huǒ sì qǐ, ㄈㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄙˋ ㄑㄧˇ, ] the fire of war in all four directions (成语 saw); the confusion of war [Add to Longdo]
烽烟四起[fēng yān sì qǐ, ㄈㄥ ㄧㄢ ㄙˋ ㄑㄧˇ, / ] lit. fire beacons in all four directions (成语 saw); the confusion of war [Add to Longdo]
烽烟四起,战火纷飞[fēng yān sì qǐ, ㄈㄥ ㄧㄢ ㄙˋ ㄑㄧˇ, zhan4 huo3 fen1 fei1, / ] lit. fire beacons in all four directions (成语 saw); the confusion of war [Add to Longdo]
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, ] confusion; unable to escape from infatuation or addiction [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, / ] helter-skelter; mixed colors; in confusion [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] confusion; sheep crowding [Add to Longdo]
解惑[jiě huò, ㄐㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ, ] to dispel doubts; to clear up confusion [Add to Longdo]
趁乱逃脱[chèn luàn táo tuō, ㄔㄣˋ ㄌㄨㄢˋ ㄊㄠˊ ㄊㄨㄛ, / ] to run away in the confusion; to take advantage of the confusion to escape [Add to Longdo]
迷乱[mí luàn, ㄇㄧˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confusion \Con*fu"sion\, n. [F. confusion, L. confusio.]
   1. The state of being mixed or blended so as to produce
    indistinctness or error; indistinct combination; disorder;
    tumult.
    [1913 Webster]
 
       The confusion of thought to which the Aristotelians
       were liable.             --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       Moody beggars starving for a time
       Of pellmell havoc and confusion.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being abashed or disconcerted; loss
    self-possession; perturbation; shame.
    [1913 Webster]
 
       Confusion dwelt in every face
       And fear in every heart.       --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Overthrow; defeat; ruin.
    [1913 Webster]
 
       Ruin seize thee, ruthless king,
       Confusion on thy banners wait.    --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. One who confuses; a confounder. [Obs.] --Chapmen.
    [1913 Webster]
 
   {Confusion of goods} (Law), the intermixture of the goods of
    two or more persons, so that their respective portions can
    no longer be distinguished. --Blackstone. --Bouvier.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top