Search result for

โกลาหล

(41 entries)
(0.0809 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกลาหล-, *โกลาหล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกลาหล(-หน) น. เสียงกึกก้อง.
โกลาหล(-หน) ว. อื้ออึง, เอิกเกริก, วุ่นวาย, (โบ; กลอน) ใช้เป็น โกลา โกลี ก็มี เช่น เสียงโห่โกลาเกรียงไกร (คำพากย์), พระกุมารโกรธใจเป็นโกลี (ไชยเชฐ).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before the pandemonium. Look at this.ก่อนที่มันจะโกลาหลวุ่นวาย ดูนี่ซะก่อน Marley & Me (2008)
The police decided it'd be best to keep this off the main docket in order to avoid exactly the sort of chaos we have across the street;ทางตำรวจตัดสินใจว่า จะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้ เพื่อป้องกันความโกลาหลวุ่นวาย ตามถนนที่เราข้ามมา Changeling (2008)
Now since he's started this mess, it wont be long before it's finished!ตอนนี้เริ่มตั้่งแต่ที่มันสร้างความโกลาหล มันจะไม่นานนักหรอกก่อนมันจะจบ Taken (2008)
And then pandemonium in the streets.แล้วก็ความโกลาหลตามท้องถนน 2012 (2009)
- I have no idea. Where is he?ในความโกลาหลแบบนี้ ชั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาอยู่ไหนล่ะ? 2012 (2009)
Speaking of the media, When this gets out, It's going to be a frenzy.พูดถึงสื่อ ข่าวรั่วออกไปเมื่อไหร่ ต้องเกิดโกลาหลกันแน่ Omnivore (2009)
When those two ships collide there'll be chaos.พอยานสองลำชนกันต้องโกลาหลกันใหญ่แน่ Storm Over Ryloth (2009)
Open relationships only invite chaos.การคบเผื่อเลือกมีแต่จะนำมาด้วยเรื่องโกลาหลนะ Reversals of Fortune (2009)
And so, though there was much confusion nationwide, thankfully there were no casualties.และแม้ว่าจะมีความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างหนักทั่วประเทศ ก็เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต Summer Wars (2009)
It is pure bedlam down here as authorities try to take control of the situation.ตอนนี้ที่นี้โกลาหลอลม่านจริงๆ เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมสถานการณ์อยู่ Hotel for Dogs (2009)
With Flynn missing, the company is now in chaos.การหายตัวไปของเขา สร้างความโกลาหลแก่บริษัท TRON: Legacy (2010)
And it was chaos.และมันเป็นความโกลาหล Resident Evil: Afterlife (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: chaotic ; turbulent   FR: tumultueux ; mouvementé ; chaotique
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the move[IDM] กำลังวุ่นวาย, See also: โกลาหล
pother[VI] ยุ่งเหยิง, See also: โกลาหล, Syn. muddle, mess
seethe[VI] วุ่นวาย, See also: โกลาหล, วุ่นวาย, ยุ่ง, พลุกพล่าน
tumultuous[ADJ] อึกทึกครึกโครม, See also: โกลาหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้,เป็นเพลิง,โกลาหล, Syn. blazing,burning
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
hubbub(ฮับ'บับ) n. เสียงดังสับสน,ความโกลาหล, Syn. uproar
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
pandemonium(แพนดะโม'เนียม) n. ความโกลาหล
pother(พอธ'เธอะ) n.,v. (ทำให้เกิด,กลาย) เสียงโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,ความยุ่งเหยิง,กลุ่มควันที่ตลบ.
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
pellmell(n) ความอลหม่าน,ความสับสน,ความโกลาหล,ความวุ่นวาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top