Search result for

ความสับสนวุ่นวาย

(27 entries)
(0.3268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสับสนวุ่นวาย-, *ความสับสนวุ่นวาย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is that noise you're making? Laughter? I never heard of it!ความสับสนวุ่นวายนี้เป็นการแจกจ่ายอะไร เสียงหัวเราะ ก่อนที่ฉันไม่ได้ยิน Kung Fu Panda (2008)
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
When we woke in this world... it was chaos.เมื่อเราตื่นขึ้นในโลกนี้ มันเป็นความสับสนวุ่นวาย 9 (2009)
Physics is a quest for simplicity.ฟิสิกส์คือการแสวงหา ความเรียบง่าย นี่คือความสับสนวุ่นวาย ทำไม? What Are We Really Made Of? (2010)
Naboo, by the trade federation, how many lives were thrown into chaos.นาบู , ของสหพันธ์การค้า หลายชีวิตตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย Assassin (2010)
During the Spanish Inquisition, vampires exploited the chaos by satiating their appetites for blood and for lust.ในระหว่างการสืบสวนของสเปน แวมไพร์ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย เติมเต็มความอยากอาหาร ด้วยเลือดและกามา Cold Grey Light of Dawn (2011)
Because for creationists, it means that the idea of evolution, life arising from chaos, contradicts the second law.เพราะว่าสำหรับนักคิดแล้ว หมายถึงความคิดเรื่องการวิวัฒนาการ ที่ว่าชีวิตเติบโต มาจากความสับสนวุ่นวาย นั้น ขัดแย้งกับกฎข้อที่สอง Get Gellar (2011)
As time goes on, it's like we're playing pool -- the first thing we do Is we increase the chaos of the Universe.เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เหมือนเรากำลัง เล่นสระว่ายน้ำ สิ่งแรกที่เราทำ คือเราเพิ่มความสับสนวุ่นวายของ จักรวาล Does Time Really Exist? (2011)
And our opportunistic killer takes advantage of the chaos, injects her with bee venom...และฆาตกรของเราก็ฉวยโอกาส ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย ฉีดเธอด้วยพิษผึ้ง BeeWare (2011)
When the day is creeping up on us and we must put in order the chaos of the night.เมื่อวันที่มีการคืบคลานขึ้นกับเรา และเราจะต้องใส่ในการสั่งซื้อ ความสับสนวุ่นวายของคืน The Invisible Woman (2013)
When they find out that we almost launched a nuclear attack, there's gonna be chaos.เมื่อพวกเขาพบว่าเราเกือบจะเปิดการโจมตีนิวเคลียร์ มีจะเป็นความสับสนวุ่นวาย เราต้องมีมัน White House Down (2013)
Lot of chaos in this crummy town since it all went to hell, but the one thing I've heard over and over again is,มีแต่ความสับสนวุ่นวายในเมืองนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องโดมนั้น แต่มีสิ่งนึงที่ฉันได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกคือ.. Let the Games Begin (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commotion[N] ความสับสนวุ่นวาย, Syn. ruckus, confusion, disorder
fluster[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน, Syn. turmoil, disturbance, upset, Ant. calmness
jungle[N] ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน, See also: ความสับสนวุ่นวาย
muss[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความไม่มีระเบียบ, ความอลหม่าน, Syn. mess, chaos, turmoil
pandemonium[N] ความโกลาหล, See also: ความสับสนวุ่นวาย, Syn. turmoil, furor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult

English-Thai: Nontri Dictionary
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kerfluffle[เคอร์ ฟลัฟ ฟัล] (n ) ความสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดของมุมมองที่แตกต่างกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top