ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสับสน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสับสน-, *ความสับสน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ความสับสนความสับสน, สภาพการใช้สติสัมปะชัญญะ การรับรู้ หรือการคิด ที่ทำให้เกิดความลังเล ไม่แน่ใจ เกิดความไม่ชัดเจน ยุ่งเหยิง วุ่นวายของอารมณ์หรือความคิด จนแสดงออกทางกาย เช่น ประหม่้า กระวนกระวาย สั่น หรือแสดงให้เห็นถึงระดับวุฒิภาวะของบุคคลนั้น โดยเฉพาะเรื่องกาลเวลา สถานที่ แล [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Nietzsche says, "Out of chaos comes order."นิทเช่กล่าวไว้ว่า ความสับสนไป ความสงบจะมา Blazing Saddles (1974)
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น Oh, God! (1977)
It can get confusing sometimes...ก็จะได้เป็นความสับสนบางครั้ง First Blood (1982)
To create confusion.เพื่อสร้างความสับสน Clue (1985)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
Don't mess with us, you bald goat!อย่าให้เกิดความสับสน กับเรา เจ้าหัวเกรียน! Akira (1988)
Some writers can only work in obscurity.นักเขียนบางคนสามารถทำงานในความสับสน The Russia House (1990)
Each of them deals with this confusion in his own way.แต่ละของพวกเขาเกี่ยวกับความสับสนในทางของตัวเองของเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Belfast in the early '70s was chaos.เบลฟาสใน '70s ต้นเป็นความสับสนวุ่นวาย In the Name of the Father (1993)
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It is pronounced Coleman, isn't it? We've had some confusion.มันเป็นเรื่องที่เด่นชัดโคลแมนไม่ได้หรือไม่ เรามีความสับสน The Birdcage (1996)
It doesn't matter, we're a joke to them.ฉันกำลังมองหารูปแบบ ในความสับสนวุ่นวาย! มันไม่สำคัญว่าเรา ไม่ตลกกับพวกเขา Contact (1997)

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anarchy(n) สถานการณ์ที่สับสน, See also: ความสับสน, Syn. turmoil, chaos
bafflement(n) ความสับสน, See also: ความงุนงง, Syn. confusion, puzzlement
chaos(n) ความยุ่งเหยิง, See also: ความสับสน, Syn. confusion, disorder
combustion(n) ความวุ่นวาย, See also: ความสับสนอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม, ความโกลาหล, Syn. tumult, turmoil, disturbance
commotion(n) ความสับสนวุ่นวาย, Syn. ruckus, confusion, disorder
confusion(n) ความสับสน, Syn. obscuring, blurring
crisscross(n) ความสับสน
disarray(n) ความอลหม่าน, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. clutter, confusion, Ant. order, organization
disorganization(n) ความสับสน, See also: ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. discomposure, sabotage, chaos
fluster(n) ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน, Syn. turmoil, disturbance, upset, Ant. calmness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n., -anarchic (al) adj.
babel(เบ'เบิล, แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) , เสียงสับสน, ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion, Ant. order
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้, กากบาท, แกงได้, ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท, แกงได้, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน. vt. เขียนกากบาท, เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม, ความลำบากใจ, ความกระอักกระอวน, ความสับสน
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน, ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้สับสน., Syn. bustle, Ant. order, form
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน, ความยุ่งเหยิง
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน, ความยุ่งเหยิง
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก, เชื้อฟู, เอนไซม์ (enzyme) , การหมัก, การบูด, การเร่ง, ความไม่สงบ, ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก, ปลุกปั่น, กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก, เกิดการบูด, มีอารมณ์ตื่นเต้น, เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bewilderment(n) ความสับสน, ความงงงัน, ความงงงวย, ความงุนงง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, ความโกลาหล, กลียุค
cobweb(n) ใยแมงมุม, แผนการ, ความสับสน, ความยุ่งเหยิง
commotion(n) ความวุ่นวาย, ความสับสน, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความจลาจล
complication(n) ความซับซ้อน, ความสับสน, ความยุ่งยาก, ความแทรกซ้อน
confusion(n) ความสับสน, ความงงงวย, ความยุ่งเหยิง
disorder(n) ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความอลหม่าน
ferment(n) เชื้อหมัก, ผงฟู, ความสับสนอลหม่าน, เอ็นไซม์
huddle(n) ความยัดเยียด, ความเบียดเสียด, การจับกลุ่มกัน, ความสับสนวุ่นวาย
imbroglio(n) ความยุ่งยาก, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, ความเข้าใจผิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
kerfluffle[เคอร์ ฟลัฟ ฟัล] (n) ความสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดของมุมมองที่แตกต่างกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top