Search result for

ชุลมุน

(28 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชุลมุน-, *ชุลมุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุลมุน[V] be in disorder, See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a di, Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน, Example: นักศึกษากำลังชุลมุนอยู่หน้าโรงหนัง
ชุลมุน[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน, Example: เขากำลังทำงานกันอย่างชุลมุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุลมุน(ชุนละ-) ว. สับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ เช่น เดินกันชุลมุน ชกต่อยกันชุลมุน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was covering the evacuation of Shanghai.ตอนนั้นฉันกำลังชุลมุน กับข่าวการอพยพคนที่เซี่ยงไฮ้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
There's a lot of commotion.กำลังชุลมุนกันอยู่. National Treasure (2004)
Uh, well... a lot of confusion.อั่ม ก็... มันชุลมุนกันไปหมด Lost Son (2004)
Cops are coming. There's gonna be a riot.ตำรวจกำลังมา เดี๋ยวต้องชุลมุนแน่ Escape from Dragon House (2008)
Well, sir, I'm sure you'd agree, some pretty stirring images there.ท่านครับ ผมเชื่อว่าท่านคงเห็นด้วย ภาพความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นั่น Frost/Nixon (2008)
One of the canisters was breached during the interdiction.แท่งน้ำยา แท่งหนึ่งฉีกขาด ในช่วงที่เกิดการชุลมุน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
It was dark, confusing, I did not.มันมืด และชุลมุน ฉันเลยไม่ทันยั้งมือ Dragonball: Evolution (2009)
The key is to keep jeffrey isolated and avoid panic with the other students.สิ่งสำคัญคือเราต้องการ แยกเจฟฟรีย์ไว้ลำพัง และเลี่ยง ไม่ให้เกิดการชุลมุนในกลุ่มนักเรียน Faceless, Nameless (2009)
Police officers were injured and Jacobi's home was set ablaze during the violent course of the capture.ตำรวจหลายนายบาดเจ็บ และบ้านของจาโคบี้ก็ถูกไฟไหม้... ... ขณะเกิดการชุลมุนล้อมจับ Watchmen (2009)
Admiral Yularen, keep Grievous' fleet occupied so Anakin's arrival is undetected.ผู้การยูลาเร็น ทำให้กองยานของกรีวัสชุลมุน อนาคินจะได้เข้าไปโดยที่ไม่ถูกตรวจจับ Grievous Intrigue (2010)
Lastly, in these times of treason and turmoil, it is the view of the Council that the life and safety of King Joffrey be of paramount importance.สุดท้าย ในช่วงเวลาความชุลมุนวุ่นวายและการก่อกบฎนี้ สภามีมติเห็นชอบ The Pointy End (2011)
Hope it was one hell of a whiz.หวังว่ามันคือความชุลมุนวุ่นวาย ของผู้ชำนาญ Last Temptation (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mob[VT] ก่อการจลาจล, See also: ชุลมุนวุ่นวาย, โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. crowd

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
hell(เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย
melee(เม'เล,เมเล',เมล'เล) n. การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน., Syn. melee
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
scuffle(สคัฟ'เฟิล) vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ชุลมุนต่อสู้ไปอย่างรีบเร่งและยุ่งเหยิง,เดินลากขา,การชุลมุนต่อสู้,การเดินลากขา,เสียงเดินลากขา, See also: scufflingly adv., Syn. struggle,scuff

English-Thai: Nontri Dictionary
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
scuffle(n) การชุลมุน,การตะลุมบอน
scuffle(vi) ชุลมุน,ตะลุมบอน
thicken(vi) หนาแน่นขึ้น,คลุ้ง,ข้นขึ้น,ชุลมุน
thickness(n) ความหนา,ความข้น,ความทึบ,ความแน่น,ความโง่,ความชุลมุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top