ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พัลวัน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พัลวัน-, *พัลวัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัลวัน[ADV] disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พัลวัน(พันละ-) ว. อุตลุด, เกี่ยวพันหรือพัวพันกันจนยุ่งเหยิงสับสนแยกไม่ออก, เช่น ตบตีกันเป็นพัลวัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna form a skirmish line, 50 feet apart.เราจะสร้างเส้นพัลวัน 50ฟุต ออกจากกัน First Blood (1982)
Now, what happened here was just an opening skirmish.ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เป็น เพียงแค่เปิดพัลวัน The Magnificent Seven (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre

English-Thai: Nontri Dictionary
splutter(vi) แตกเป็นฝอย,พูดเร็วพัลวัน,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top