ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂い

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂い-, *狂い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
狂い[くるい, kurui] (n) deviation; confusion; disorder [Add to Longdo]
狂い回る[くるいまわる, kuruimawaru] (v5r) to rave; to run amok (amuck) [Add to Longdo]
狂い咲き[くるいざき, kuruizaki] (n) off-season flowering [Add to Longdo]
狂い咲く[くるいざく, kuruizaku] (v5k) to bloom out of season [Add to Longdo]
狂い死に;狂死[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Does your watch keep good time?あなたの時計、時間は狂いませんか。
That terrible noise is driving me mad.あのひどい音を聞くと気が狂いそうになる。
That noise is almost driving me mad.あの音を聞いていると気が狂いそうだ。
Unless you turn the radio off, I will go mad.ラジオを消してくれないと気が狂いそうだ。
I'm out of my mind.気が狂いそうだ。
My brother almost drove me crazy.弟のために気が狂いそうだった。
I'm killing myself to meet the deadline.締切に間に合うように死に物狂いでやってるよ。
He is frantically on the make.彼は成功しようと死にもの狂いだ。
He was wild with anger.彼は怒りで狂いそうだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Psychopath![JA] あの気狂い女! Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I felt like I was going to lose my mind.[JA] 気が狂いになる Truth (2015)
Look, they're getting desperate.[JA] FBIは死に物狂い Found (2015)
Well. Get maintenance to look into it because it's driving me crazy.[JA] 私、気が狂いそうだから Fight or Flight (2015)
The kind that's about to go fight a planet, I reckon.[JA] 死に物狂いで惑星と 喧嘩しなければならない Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
You're insane.[JA] お前は気狂い Trial by Fire (2015)
You people are insane![JA] お前達は気狂いだ! Tribunal (2015)
Since then, I've learned a lot more about nukes.[JA] 以来、死にもの狂いで 核兵器を研究... Parallels (2015)
- It's better than being crazy, isn't it?[JA] 自分は気狂いだと 思うよりいいだろ? Wesenrein (2015)
And there's nothing like a fuck-mad Dornish girl to clear your head for the next fight.[JA] それに、セックス狂いのドーン人女ほど 次の戦いのために頭をスッキリさせてくる女はいない Sons of the Harpy (2015)
Do you think I might go nuts?[JA] 狂いだすと思うか? Zootopia (2016)
I thought I was going crazy.[JA] 気が狂いそうだったわ Regression (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂い咲き[くるいざき, kuruizaki] ausserhalb_der_Saison_bluehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top