Search result for

จลาจล

(35 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จลาจล-, *จลาจล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จลาจล[N] riot, See also: disturbance, insurgence, insurrection, disorder, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบเรียบร้อย, Example: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ, Thai definition: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จลาจล(จะลาจน) น. ความปั่นป่วนวุ่นวายไม่มีระเบียบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I know is there's a riot or something at Motihari in Champaran.รู้แต่ว่าเกิดจลาจล หรืออะไรสักอย่างในชัมปาราน Gandhi (1982)
Since your arrest, the riots have hardly stopped.ตั้งแต่คุณถูกจับ มีการจลาจลไม่หยุดหย่อน Gandhi (1982)
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
But then some rioting broke out between Hindus and Muslims.แต่แล้ว ก็เกิดจลาจล ระหว่างฮินดูกับมุสลิม Gandhi (1982)
If there is one protest, one riot, a disgrace of any kind I will fast again.ถ้ามีการประท้วง จลาจล หรืออะไรก็ตาม ผมจะอดอาหารอีก Gandhi (1982)
But out there already there is rioting because Hindus fear you are going to give too much away.แต่ข้างนอกนั่น จลาจลเกิดขึ้นแล้ว เพราะชาวฮินดูกลัวว่า คุณจะให้มุสลิมมากเกินไป Gandhi (1982)
A skirmish has broken out between student protesters and riot police assigned a security.มีเหตุตีกัน ระหว่างนักเรียนที่ประท้วง ...ตำรวจปราบจลาจลถูกส่งเข้าระงับเหตุ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ Akira (1988)
Place got shut down last year because of a riot.ที่นั่นปิดเมื่อปีที่แล้ว หลังเกิดจลาจล The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Riots and violence are not the answer to nothing.การจลาจล กับ การนองเลือด ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่าง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Hey, maybe it was a mob hit.บางทีอาจโดนพวกจลาจลทำร้าย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They've started a riot to cover the sniper.พวกเขาได้เริ่มต้นก่อการจลาจล เพื่อให้ครอบคลุมซุ่มย? In the Name of the Father (1993)
And that's when the riot squad was ordered in.และเมื่อ ทีมจลาจลได้รับคำสั่งสิ่งต่อไปนี้ In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
emeu(อี'มู) n. จลาจล,ความไม่สงบ -pl. emeutes
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล,การกบฏ,
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
insurrection(อินซะเรค'เชิน) n. การกบฏ,การจลาจล., See also: insurrectional adj. insurrectionism n. insurrectionist n., Syn. revolt
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
rebellion(ริเบล'เยิน) n. การกบฏ,การจลาจล,การก่อการจลาจล

English-Thai: Nontri Dictionary
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
mutineer(vi) กบฏ,กำเริบ,ก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top