ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

戸惑い

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戸惑い-, *戸惑い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戸惑い[とまどい, tomadoi] งุนงง

Japanese-English: EDICT Dictionary
戸惑い[とまどい, tomadoi] (n,vs) being at sea; losing one's bearings; confusion; wonderment; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As far as the bag full of money, you're right, it's-it's kind of creepy. Go do something else somewhere else.[JA] バッグに大量の現金が あったら普通は戸惑います 他のことでも考えてろ The Woman in White (2013)
I admit some confusion upon receiving your letter, Mr. Dumbledore[JA] お手紙を頂いて戸惑いましたわ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Respectfully, sir, this sort of thing troubles me...[JA] 僭越ながら 少々戸惑います The Adversary (2016)
Then he just sat there, confused.[JA] そして戸惑い その場に座り込んだ Contrapasso (2016)
It's a confusing world out there,[JA] 外は戸惑いの世界だった The Intern (2015)
Don't let them in Don't let them see[JA] ♪ 戸惑い 傷つき Frozen (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
戸惑い[とまどい, tomadoi] die_Orientierung_verlieren, verlegen_sein, ratlos_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top