ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจ

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจ-, *ใจ*
Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ขะใจ๋ (n adj ) รีบๆ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทำใจ (phrase slang ) ทำใจ
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน (n ) cardiac arrest
เห็น = เข้าใจ[ีือันเดอร์สะแตนด์] (vt ) understand
ใจนักเลง (adj ) chivalrous (ไม่สับสนกับ cavalier ซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวกันแต่หมายความว่าเต๊ะจุ๊ย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจ[N] heart, Syn. หัวใจ, ดวงใจ, Example: ใจของเขาเต้นแรงหลังจากได้ยินข่าวร้ายจากทางบ้าน, Thai definition: สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, ส่วนสำคัญหรือส่วนศูนย์ของสิ่งต่างๆ
ใจ[N] mind, See also: spirit, heart, disposition, Syn. จิต, จิตใจ, Example: ผู้ที่หน้าตาสดใสย่อมเป็นผลมาจากใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง, Thai definition: ความรู้สึกนึกคิด
ใจคอ[N] mind, See also: heart, disposition, Syn. จิตใจ, ใจ, อัธยาศัย, Example: ผู้หญิงและผู้ชายมีรูปร่างและใจคอแตกต่างกัน
ใจดำ[N] bull's eye, See also: one's thinking or mind, Syn. ความในใจ, Example: เรื่องที่เขาพูดนี้แทงใจดำฉันมาก
ใจดำ[V] be black-hearted, See also: show no mercy or pity, be unsympathetic, be pitiless, be diabolic, be cruel, be wicked, be, Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด, Ant. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา, Example: เจ้าของบ้านใจดำมากไม่ยอมผ่อนผันค่าเช่าเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดกรุณา
ใจดำ[ADJ] black-hearted, See also: cruel, wicked, merciless, selfish, unsympathetic, pitiless, Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด, Ant. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา, Example: เขาคิดว่าพ่อเป็นคนใจดำเพราะทิ้งเขากับแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก
ใจดี[V] be kind, See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous, Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา, Ant. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด, Example: เขาใจดีมากที่ยอมให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของเขา, Thai definition: มีใจเมตตากรุณา
ใจดี[ADJ] kind-hearted, See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent, Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา, Ant. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด, Example: คนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย และเป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai definition: มีเมตตา, เป็นมิตร
ใจมา[V] be encouraged, See also: be confident, be hopeful, be supported, Syn. มีหวัง, Example: ผมใจมาเป็นกองเลยเมื่อเห็นหน้าแม่, Thai definition: มีกำลังใจ
ใจโต[ADJ] too broad-minded, See also: lavish, openhanded, ostentatious, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: แม่สอนให้เราไม่เป็นคนหน้าใหญ่ใจโต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจน. สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด เช่น ใจก็คิดว่าอย่างนั้น, หัวใจ เช่น ใจเต้น, ลมหายใจ เช่น กลั้นใจ อึดใจ หายใจ, ความรู้สึกนึกคิด เช่น ใจคด ใจซื่อ
ใจจุดสำคัญของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ใจมือ, บริเวณที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญของสถานที่ เช่น ใจบ้านใจเมือง.
ใจกลางน. ศูนย์กลาง.
ใจกว้างว. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
ใจขาดว. จนสุดความสามารถ เช่น สู้ใจขาด.
ใจขุ่นว. มีใจไม่ผ่องใส.
ใจความน. ส่วนสำคัญของเรื่อง, ตรงข้ามกับ พลความ.
ใจคอน. จิตใจ, อัธยาศัย, อารมณ์, บางทีใช้ในทางร้ายก็มี เช่น ใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งช่องไปได้หรือ.
ใจง่ายว. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย.
ใจจดใจจ่อว. มุ่งอยู่, เป็นห่วงอยู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coreใจกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kernel; nucleusใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nucleus; kernelใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
open mindใจกว้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centroid of Solid Waste Generation ใจกลางแหล่งผลิตขยะ
ใจกลางของพื้นที่ซึ่งรวบรวมขยะจากชุมชน ใจกลางนี้อาจจะกำหนด จากสภาพภูมิประเทศหรือจากความหนาแน่นของประชากร หรืออุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heart,หัวใจ ปอด The Thing (1982)
I am.ผมสนใจ Bicentennial Man (1999)
Thanks.ขอบใจ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Thanks.ขอบใจ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Come here!ใจเย็น The Mist (2007)
Uhanks.ขอบใจ Bang and Burn (2007)
Easy.ใจเย็น The Damage a Man Can Do (2008)
Thanks.ขอบใจนะ Cheating Death (2008)
AHEM.- ขอบใจ The Angel Maker (2008)
Thank you.ขอบใจ Summer Kind of Wonderful (2008)
No, thanks.ไม่ละ ขอบใจ Here Comes the Flood (2008)
breathe!หายใจสิ! Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention   FR: coeur [m] ; esprit [m]
ใจ[n.] (jai) FR: coeur [m] ; centre [m] ; milieu [m]
ใจ อึ๊งภากรณ์ [n. prop.] (Jai Eungphakøn) EN: Giles Ji Ungpakorn   FR: Giles Ji Ungpakorn ; Giles Ungpakorn
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: center ; heart ; middle ; core   FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
ใจกลางย่านธุรกิจ[n. exp.] (jaiklāng yān thurakit) EN: commercial district   
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition   FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
ใจง่าย[adj.] (jai-ngāi) EN: of easy vertue   FR: volage ; de petite vertu (f.) ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent-minded[ADJ] ใจลอย, See also: ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย, Syn. inattentive, absent, unmindful, Ant. attentive, observant
abstracted[ADJ] ใจลอย, Syn. absent-minded
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
ballsy[ADJ] ใจกล้า (คำสแลง), See also: ก้าวร้าว
beat[N] ใจเต้น, See also: หอบ, ใจสั่น, Syn. palpitation
bend[VT] มีสมาธิต่องานที่ทำ, See also: ใจจดใจจ่อ, Syn. concentrate
big[ADJ] ใจกว้าง, See also: ใจดี, Syn. generous
big-hearted[ADJ] ใจดีมาก
bloody-minded[ADJ] ใจดำ
body[N] ใจความสำคัญของงานเขียน, See also: เนื้อเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)

English-Thai: Nontri Dictionary
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cruel (n vi vt) ใจร้าย
hang tough (slang) ใจแข็ง, ทนต่อ, อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ,
See also: S. withstand, resist,
squeamish[สะ-กวี(ออกเสียงควบ กว)-มิช] (adj ) ใจเสาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
優しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม
親切[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一心[いっしん, isshin] ใจดวงเดียวกัน , จิตใจมุ่งมั่น
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
寛い[ひろい, hiroi] ใจกว้าง
落ち着く[おちつく, ochitsuku] (vt ) ใจเย็นๆ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: S. natürlich, selbstverständlich
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
willตั้งใจจะ, See also: wollen
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
merciขอบคุณ, ขอบใจ
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top