ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัธยาศัย

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัธยาศัย-, *อัธยาศัย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัธยาศัย(อัดทะยาไส) น. นิสัยใจคอ เช่น เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี
อัธยาศัยความพอใจ, ความประสงค์, เช่น ไปพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย.
อารมณ์อัธยาศัย, ปรกตินิสัย, เช่น อารมณ์ขัน อารมณ์เยือกเย็น อารมณ์ร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
courtesyอัธยาศัยไมตรี, มารยาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was quite pleasant, Father.เขาออกจะอัธยาศัยดี Wuthering Heights (1992)
But I must say I hate the sight of him! But I am determined to be civil.แต่แม่ต้องพูดว่าแม่เกลียดที่จะต้องเห็นเขา แต่แม่ต้องทำตัวให้มีอัธยาศัย Episode #1.6 (1995)
If only because the man is a friend of Bingley's, but no more than civil. Sit up straight, Jane!เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณบิงลี่ย์เท่านั้น แต่จะไม่มากกว่ามีอัธยาศัย นั่งตัวตรงๆ เจน Episode #1.6 (1995)
He's so pigheaded and his relationships are a mess...เขาหัวดื้อจะตาย อัธยาศัยก็ไม่ดี Romance of Their Own (2004)
An amiable man could not object.คนอัธยาศัยดีคงไม่พลาดหรอกค่ะ Becoming Jane (2007)
Y'all are so nice in this town.ทุกคนในเมืองนี้อัธยาศัยดีจังเลย Mixology Certification (2010)
Ohh, Song Kang Ho has such a good personality it seems he'd be willing to get close to anyone.อ๋อ ซอง คัง โฮ เขาอัธยาศัยดี ดูเหมือนเขาจะสนิทกับทุกคนแหล่ะ Oh! My Lady (2010)
And everyone's so genuine and level-headed.ผู้คนฉลาด มีมารยาทและอัธยาศัย Friends with Benefits (2011)
It's great. Everyone's so friendly.ก็ดี, ทุกๆคนมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตร The Dig (2011)
Nabby, yes, nice gal.แนบบี้เหรอ อ๋อ คนที่อัธยาศัยดี Spooky Little Girl (2011)
I'm incredibly friendly.ฉันเป็นคนอัธยาศัยดีมาก And Hoarder Culture (2011)
She's so friendly.เธออัธยาศัยดีมากจริงๆ And Hoarder Culture (2011)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was quite pleasant, Father.เขาออกจะอัธยาศัยดี Wuthering Heights (1992)
But I must say I hate the sight of him! But I am determined to be civil.แต่แม่ต้องพูดว่าแม่เกลียดที่จะต้องเห็นเขา แต่แม่ต้องทำตัวให้มีอัธยาศัย Episode #1.6 (1995)
If only because the man is a friend of Bingley's, but no more than civil. Sit up straight, Jane!เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณบิงลี่ย์เท่านั้น แต่จะไม่มากกว่ามีอัธยาศัย นั่งตัวตรงๆ เจน Episode #1.6 (1995)
He's so pigheaded and his relationships are a mess...เขาหัวดื้อจะตาย อัธยาศัยก็ไม่ดี Romance of Their Own (2004)
An amiable man could not object.คนอัธยาศัยดีคงไม่พลาดหรอกค่ะ Becoming Jane (2007)
Y'all are so nice in this town.ทุกคนในเมืองนี้อัธยาศัยดีจังเลย Mixology Certification (2010)
Ohh, Song Kang Ho has such a good personality it seems he'd be willing to get close to anyone.อ๋อ ซอง คัง โฮ เขาอัธยาศัยดี ดูเหมือนเขาจะสนิทกับทุกคนแหล่ะ Oh! My Lady (2010)
And everyone's so genuine and level-headed.ผู้คนฉลาด มีมารยาทและอัธยาศัย Friends with Benefits (2011)
It's great. Everyone's so friendly.ก็ดี, ทุกๆคนมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตร The Dig (2011)
Nabby, yes, nice gal.แนบบี้เหรอ อ๋อ คนที่อัธยาศัยดี Spooky Little Girl (2011)
I'm incredibly friendly.ฉันเป็นคนอัธยาศัยดีมาก And Hoarder Culture (2011)
She's so friendly.เธออัธยาศัยดีมากจริงๆ And Hoarder Culture (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ, มารยาท, ความเอื้อเฟื้อ, อัธยาศัย, อารยธรรม, วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง, สุภาพ, มีอัธยาศัย, มีใจเอื้อเฟื้อ
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท, สุภาพ, มีอัธยาศัย, มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite, civil, Ant. impolite
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท, ความสุภาพ, ความเอื้อเฟื้อ, อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness, graciousness
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต, มีอัธยาศัย, ชอบต้อนรับแขก, ตอนรับขับสู่, เมตตากรุณา, ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial, receptive

English-Thai: Nontri Dictionary
amiable(adj) น่าคบ, น่ารัก, มีอัธยาศัยดี
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี, ความสุภาพ, ความมีมารยาท, ความมีอัธยาศัยไมตรี
courteous(adj) อ่อนโยน, สุภาพ, มีมารยาท, มีอัธยาศัยดี
courtesy(n) ความอ่อนโยน, ความสุภาพ, ความเอื้อเฟื้อ, มารยาท, อัธยาศัย
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี, ใจดี, มีเมตตา, กรุณา, มีน้ำใจ, อารมณ์ดี
hospitable(adj) ใจดี, ต้อนรับขับสู้, อารี, มีเมตตากรุณา, มีอัธยาศัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
温厚[おんこう, onkou] อัธยาศัยดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top