ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจกลาง

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจกลาง-, *ใจกลาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจกลาง[N] center, See also: heart, middle, core, Syn. ศูนย์กลาง, แกนกลาง, แก่น, จุดศูนย์กลาง, Example: ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่อยู่ในใจกลางของเมืองกำลังลดราคากางเกงยีนส์ครั้งใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจกลางน. ศูนย์กลาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coreใจกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kernel; nucleusใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nucleus; kernelใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centroid of Solid Waste Generation ใจกลางแหล่งผลิตขยะ
ใจกลางของพื้นที่ซึ่งรวบรวมขยะจากชุมชน ใจกลางนี้อาจจะกำหนด จากสภาพภูมิประเทศหรือจากความหนาแน่นของประชากร หรืออุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even if you get to the center, you'll never get out again.จนใจกลางของมัน / เธอจะไม่ได้กลับมาอีกเลย Labyrinth (1986)
Be careful, it's deeper in the middle.ระวังตัวด้วย! มันอยู่ลึกลงไปในใจกลาง Akira (1988)
A little park right in the centre of the townสวนเล็กๆใจกลางเมือง James and the Giant Peach (1996)
We're in the middle of the-- how do you say-- the big puddle?เราอยู่ที่ใจกลาง... เธอจะพูดว่ายังไง... James and the Giant Peach (1996)
In the heart of London, on a train in the middle of the country on the edge of a giant volcano in the biggest church in the world counting the columns and staring up at the crucifixesใจกลางของลอนดอนบ้าง บนรถไฟสายผ่านกลางประเทศบ้าง ไม่ก็ที่ขอบภูเขาไฟยักษ์ ในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Legend of 1900 (1998)
Break the crust so that the milk can penetrate its center...บิเปลือกออก ให้กะทิชอนไชไปถึงใจกลาง Woman on Top (2000)
I led Isildur into the heart of Mount Doom where the Ring was forged, the one place it could be destroyed.ข้านำเขาเข้าสู่ใจกลาง ของหุบเขามรณะ ที่ๆเเหวนถูกหลอม ที่เดียวที่จะทำลายมันได้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The heart of Envenom on earth.ใจกลางของเอลเวนดอม บนโลกใบนี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Raccoon City, nearest urban center.แรคคูนซิตี้ ใกล้ใจกลางเมือง Resident Evil (2002)
Let us be heard from red core to black sky.ให้เราได้ยินเสียงจากใจกลางโลก ไปยังท้องฟ้าสีดำ The Matrix Reloaded (2003)
- Middle of the city, 500 miles due south.- ใจกลางเมือง 500 ไมล์ทางใต้ The Matrix Reloaded (2003)
- Won't be easy. - l know. We're inside the core network.ไม่ง่ายเลยนะครับ /ผมรู้ เราอยู่ตรงใจกลางเครือข่ายเลย The Matrix Reloaded (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: center ; heart ; middle ; core   FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
ใจกลางย่านธุรกิจ[n. exp.] (jaiklāng yān thurakit) EN: commercial district   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bull's-eye[N] ใจกลางเป้า
center[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
centre[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
downtown[ADV] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ในเมือง, Syn. uptown
downtown[N] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ย่านดาวน์ทาวน์, Syn. uptown
downtown[ADJ] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ในเมือง
heart[N] ส่วนสำคัญ, See also: ใจกลาง, แก่น, Syn. center, core, kernel
midtown[N] ใจกลางเมือง, Syn. downtown, central, inner-city, Ant. suburban, rural
nucleus[N] ใจกลาง, See also: แกนกลาง, ส่วนสำคัญ, Syn. center, core, essence, heart, nub, heart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
bull's eye(บูล'ซอาย) n. ใจกลางเป้า,ขีปนาวุธที่ยิงถูกกลางเป้า., See also: bull's-eyed adj. ดูbull's eye
central(เซน'ทรัล) adj. ใจกลาง,สำคัญ -n. สำนักงานระบบชุมสายโทรศัพท์, Syn. middle ###A. outer, See also: centrality n.
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
intown(อิน'เทาน์) adj. ในตัวเมือง,ใจกลางเมือง,ในเมือง
nucleus(นิว'เคลียส) n. นิวเคลียส ใจกลาง,แก่นกลาง pl. nuclei
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
pulp cavityเป็นช่องเล็ก ๆ ภายในไส้หรือใจกลางของเนื้อฟัน มีลักษณะอ่อน มีเส้นโลหิตฝอย เส้นประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลาง
nuclear(adj) ที่เป็นใจกลาง,เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์
nucleus(n) ใจกลาง,แก่นกลาง,นิวเครียส

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์

French-Thai: Longdo Dictionary
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top