ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจขาด

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจขาด-, *ใจขาด*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ใจขาด มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ใจขาด*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจขาดว. จนสุดความสามารถ เช่น สู้ใจขาด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Myocardial ischemiaกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [TU Subject Heading]
Angina Pectorisอาการปวดเค้นอก; แอนจินาเพ็คตอริส; แอนไจนา เพกตอริส, โรค; แอนไจนา เพกตอริส; โรคหัวใจขาดเลือด; เจ็บหน้าอก; โรคเจ็บหน้าอก; การเจ็บหน้าอก; แองไจนาเพคทอริส; โรคหลอดเลือดหัวใจหดตัว; กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดมาเลี้ยงไม่พอ; แองไจน่าเพคตอริส; กลุ่มอาการปวดเค้นอก; กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [การแพทย์]
Cardiomyopathyโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจ,พยาธิภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด,กล้ามเนื้อหัวใจพิการ [การแพทย์]
Coronary Heart Diseaseโรคเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ,โรคหัวใจขาดเลือด,โรคหัวใจโคโรนารี่ [การแพทย์]
Heart Disease, Ischaemicกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบางส่วน [การแพทย์]
Heart Disease, Ischemicโรคหัวใจขาดเลือด [การแพทย์]
Heart Disease, Ischemic, Chronicโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง, [การแพทย์]
Heart Diseases, Arterioscleroticโรคหัวใจขาดเลือด [การแพทย์]
Heart, Ischemicหัวใจขาดเลือด [การแพทย์]
Myocardial Anoxiaกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Myocardial Infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย, การอุดตาย, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ, การอุดตายของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด, โรคหัวใจวาย, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคหัวใจ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, กล้ามเนื้อหัวใจอุดตาย, การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ, การอุดตายของกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างปัจจุบัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน [การแพทย์]
Myocardial Infarction, Acuteกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายเฉียบพลัน, อินฟาร์คชั่นของหัวใจอย่างเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างปัจจุบัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเฉียบพลัน, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลัน, [การแพทย์]
Myocardial Ischemiaกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาหล่อเลี้ยง, โรคหัวใจขาดเลือด [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top