Search result for

หอบ

(59 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หอบ-, *หอบ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอบ    [V] pant, See also: gasp for breath, Example: เด็กๆ เล่นวิ่งไล่จับเสียจนหอบไปตามๆ กัน, Thai definition: หายใจถี่ด้วยความเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย
หอบ    [V] carry in arms, See also: hold in arms, Example: ผู้คนในหมู่บ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างหอบเสื่อมาจับจองที่นั่ง เพื่อรอชมดนตรีจนเต็มลาน, Thai definition: เอาแขนทั้ง 2 ข้างรวบสิ่งของไป
หอบ    [N] armful, Example: สองมือของหล่อนมีฝักมะขามเทศเต็มหอบ, Thai definition: ของ เช่น ฟืนหรือผักหญ้า เป็นต้น ประมาณเต็ม 2 แขนรวบได้ เรียกว่า หอบหนึ่ง
หอบ    [V] transfer wealth, See also: move possessions, Example: ชาวฮ่องกงบางส่วนพากันหอบทรัพย์สินไปอาศัยในต่างประเทศ เพราะกลัวความไม่แน่นอน เมื่อฮ่องกงจะกลับเป็นของจีน, Thai definition: ขนสมบัติย้ายไป
หอบหืด    [N] laboured breathing in asthma, Syn. อาการหอบหืด, โรคหอบหืด, Example: ผมหายจากการเป็นหอบหืดแล้ว, Thai definition: อาการหายใจไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากหลอดลมหดเกร็ง
หอบหืด    [N] asthma, Syn. โรคหอบหืด, Example: ผมหายจากการเป็นหอบหืดแล้ว, Thai definition: อาการหายใจไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากหลอดลมหดเกร็ง
หอบหิ้ว    [V] carry, See also: pick up, hold in arms, Example: ดวงดอมชมเขาขณะหอบหิ้วข้าวของ เพื่อกลับมาขึ้นรถด้วยกัน, Thai definition: ทั้งหอบทั้งหิ้ว
หอบหิ้ว    [V] live together, Ant. ทอดทิ้ง, Example: เราอยู่กันอย่างเพื่อนร่วมชีวิต ยามทุกข์ยากก็หอบหิ้วกันไป ไม่ทอดทิ้งกัน, Thai definition: ร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ทอดทิ้งกัน
หอบังคับการ    [N] commanding room, See also: control room, Syn. ป้อมบังคับการ, Example: เขาบัญชาการอยู่บนหอบังคับการ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งผู้บังคับการเรือและนายทหารเรือร่วมกันปฏิบัติงาน
หอบังคับการ    [N] airdrome control tower, Example: นักบินจะคอยวิทยุบอกหอบังคับการบินว่ากำลังบินอยู่ที่ระดับเท่าใดแล้ว, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งผู้บังคับการเรือและนายทหารเรือร่วมกันปฏิบัติงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หอบก. เอาแขนทั้ง ๒ ข้างรวบสิ่งของไป
หอบขนสมบัติย้ายไป เช่น หอบข้าวหอบของ หอบลูกหอบเต้า
หอบพัดพาไป เช่น ลมหอบเมฆฝนไปหมด.
หอบน. ปริมาณของฟืนหรือผักหญ้าเป็นต้นที่พอ ๒ แขนรวบได้ เรียกว่า หอบหนึ่ง.
หอบก. หายใจถี่ด้วยความเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย.
หอบหิ้วก. ทั้งหอบทั้งหิ้ว
หอบหิ้วร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ทอดทิ้งกัน เช่น คนคู่นี้ถึงจะยากจนอย่างไรเขาก็หอบหิ้วกันไป.
หอบหืดก. อาการหายใจไม่สะดวก มีเสียงหวีดหวือ เนื่องจากหลอดลมหดเกร็ง มักเกิดในผู้ป่วยโรคหืด.
หอบังคับการน. ที่ซึ่งผู้บังคับการเรือและนายทหารเรือร่วมกันปฏิบัติงานควบคุมและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือแผนกต่าง ๆ ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย.
อุ้มหอบไป, พาไป, เช่น เมฆอุ้มฝน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dyspneaหอบ,หายใจลำบาก,การหายใจหอบ,การหายใจลำบาก,หายใจหอบ,หายใจขัด,การหายใจขัด,ภาวะ,อาการหอบ,แน่นหน้าอก,หายใจเร็ว,การหายใจเข้าออกลำบาก [การแพทย์]
Dyspnea, Exertionalหอบเหนื่อยเมื่อออกแรง [การแพทย์]
Flaring of Alaenasiหอบจนจมูกบาน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath   
หอบ[adj.] (høp) FR: haletant ; pantelant
หอบสินค้า[v. exp.] (høp sinkhā) EN: pick up goods   
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow   FR: être surchargé de paquets
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
หอบังคับการบิน[n. exp.] (hø bangkhapkān bin) EN: flight control tower   FR: tour de contrôle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscond with    [PHRV] ขโมย, See also: หอบหนี, ลัก, Syn. elope with, go away, go away with
beat    [N] ใจเต้น, See also: หอบ, ใจสั่น, Syn. palpitation
beat    [VT] (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, See also: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
bridge    [N] หอบังคับการเรือ, See also: สะพานเรือ
carry    [VT] ถือไว้, See also: หอบไว้, Syn. hold
chart room    [N] หอบังคับการ
huff    [VT] หอบ
puff    [VI] หอบ, See also: หายในเร็วๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
blown(โบลน) adj. โป่งออก,เหนื่อยอ่อน,หายใจหอบ, Syn. swollen
breathlessadj. ขาดลมหายใจ,ขาดใจตาย,หอบ,ไม่มีลม,ไม่เคลื่อนไหว,อยู่นิ่ง,ทำให้หายใจขัด, See also: breathlessness n. ดูbreathless
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
conning towern. (คอน'นิง) n,หอบังคับการเรือใต้น้ำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
breathless(adj) หอบ,ไม่หายใจ
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
elope(vi) หนีตาม,หอบผ้าหอบผ่อนหนี
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gasp(vi) หอบ,อ้าปากค้าง
pant(n) อาการหอบ
pant(vi) หอบ,ใคร่ได้,ปรารถนา,สั่นระริก,เต้นถี่
puff(vi) ฟู,หอบ,พอง,เป่าลม,ฟุ้ง,พ่นควัน,ผัดหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: S. keuchen,nach Luft ringen,

Are you satisfied with the result?

Go to Top