ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหม่อลอย

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหม่อลอย-, *เหม่อลอย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) เหม่อลอย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม่อลอย[ADJ] absent-minded, See also: inattentive, vacant, abstracted, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เธอมารู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลด้วยอาการเหม่อลอย
เหม่อลอย[V] be absent-minded, See also: be vacant, be abstracted, be inattentive, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เขาเอาแต่นั่งเหม่อลอยไปวันๆ ไม่ทำงานทำการอะไรเลย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's more- - Pensive?เหม่อลอยหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
- Yeah? You look a bit freaked out.-พี่ดูเหมือนคนเหม่อลอยน่ะ Shelter (2007)
Social withdrawal apathy a persistent tremor in a limb.การปลีกตัวจากสังคม เหม่อลอย แข้งขาสั่น The Rite (2011)
Even odds says you're staring contemplatively into space, pondering the great mysteries of the Universe.เหม่อลอยเชียว เหมือนกำลังจ้องไปยังนอกอวกาศ ครุ่นคิดถึงความลับอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล Sad Professor (2011)
You look like you're lost or something. Sorry.เหมือนคุณเหม่อลอย The Poor Kids Do It Everyday (2011)
Marie, you've been moping around the last few days.มาร์รี 2-3 วันมานี้คุณดูเหม่อลอยไปนะ Fifty-One (2012)
Said he saw her wandering around looking lost and confused.เขาบอกว่าเขาเจอเธอทำท่าแปลก ดูเหม่อลอยและสับสน Out of Sight, Out of Mind (2013)
No sudden movements. Don't look like a hype.อย่าลุกลี้ลุกลน อย่าเหม่อลอย Hair of the Dog (2013)
I'm just a little distracted.ฉันแค่เหม่อลอยนิดหน่อย Wujing (No. 84) (2013)
Oh, yeah. Daydreaming.หะ อ้อ ผมเเค่เหม่อลอย Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
He's just kind of, like, looking off into space and, like, really making a meal out of this.เขาแค่ดูเหม่อลอย และคิดใคร่ครวญอย่างหนัก Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
With a dreamy far off look And her nose stuck in a bookเอาแต่คิดเหม่อลอยฟุ้งซ่าน อ่านหนังสือ ไม่มองผู้ใด Beauty and the Beast (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted   FR: distrait ; inattentif

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doodle(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวาดอย่างเปะปะ,เขียนหรือวาดขยุกขยิกอย่างใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์,

English-Thai: Nontri Dictionary
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top