ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acceptable

AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acceptable-, *acceptable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptable(adj) ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
acceptable(adj) ที่ยอมรับได้, See also: สามารถรับได้, ยอมรับได้, Syn. agreeable
acceptable(adj) ี่น่าพอใจ, See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeเอดีไอ, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง(carcinogenic) การกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูป (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
he may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก Wuthering Heights (1992)
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ Ghost in the Shell (1995)
Do you think it's acceptable that Ms. Woods is not prepared?คุณคิดว่าการที่มิสวู้ดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนั้นเป็นเรื่องยอมรับได้มั้ย Legally Blonde (2001)
This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production..."นี่ไม่ใช่ตัวยาที่เหมาะสมจะนำมาใช้ "เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนม..." The Corporation (2003)
Stealing a police vehicle is not an acceptable way to begin our journey.ขโมยรถตำรวจไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดี Around the World in 80 Days (2004)
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง Pride & Prejudice (2005)
I don't know what you think of the girl, but it should be acceptable for her to be your wife.ข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดยังไงกับนาง แต่เจ้าควรจะรับนางเป็นภรรยาของเจ้า Episode #1.42 (2006)
Abandoning Bu-Young, hiding out here for his own survival. Is it an acceptable behaviour?ทิ้งพูยอง, แอบมาซ่อนตัวข้างนอกเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง พฤติกรรมแบบนี้ให้ข้ายอมรับได้ไงกัน? Episode #1.9 (2006)
When is it acceptable to use our power and when do we cross that invisible line that turns us into tyrants over our fellow man?เมือไรที่มีการยอมรับได้กับการใช้พลังของเรา และเมื่อไรที่เราก้าวข้ามเส้น มันจะทำให้เราถูกกดขี่จากทรราชย์จอมเผด็จการ X-Men: The Last Stand (2006)
You would be completely acceptable to her if it wasn't for that body.ยกโทษให้ชั้นด้วยนะ มาดาม แกควรจะตกลงกับเธอนะ ถ้ามันไม่ใช่สำหรับร่างกาย Funny Games (2007)
Come on, that's an acceptable loss by anyone's count.โศกนาฏกรรมนี้จะเป็น ตัวกระตุ้นสำหรับสิ่งที่ดี Chapter Nineteen '.07%' (2007)
I think I see a scenario where we both get out of here with acceptable losses.เรามีทางหนีไปได้แบบไม่เสียอะไรมาก Chuck Versus the Undercover Lover (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptableDriving after drinking alcohol is not acceptable behavior.
acceptableFlowers are always acceptable.
acceptableHe proposal was not acceptable.
acceptableHis ideas are too radical to be acceptable to most people.
acceptableHis work was acceptable, but far from excellent.
acceptableIn our interpretation, the output data in Table 2 is an acceptable variation of that in Table 1.
acceptableIt is acceptable to mention your job and interests and to ask the other person about his, but be careful not to let the conversation become too personal.
acceptableIt is not acceptable to our moral code.
acceptableIt is sometimes acceptable to resort to violence.
acceptableThe decision was acceptable to us all.
acceptableThis is an acceptable gift to everyone.
acceptableThis plan is acceptable to all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ยอมรับ(adj) acceptable, See also: agreeable, admissible, Syn. เป็นที่ยอมรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสี่ยงที่พอรับได้[kān sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [ m ]
ความเสี่ยงที่พอรับได้[khwām sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [ m ]
ก็ได้[kødāi] (x) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for  FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
พอใช้[phøchai] (adj) EN: fair ; reasonable  FR: acceptable ; passable
พอรับได้[phø rap dāi] (adj) EN: acceptable  FR: acceptable
ราคาพอรับได้[rākhā phø rap dāi] (n, exp) FR: prix acceptable [ m ]
ยอมไม่ได้[yøm mai dāi] (adj) FR: inacceptable ; inadmissible
ยอมรับได้[yømrap dāi] (adj) EN: acceptable  FR: acceptable
ยอมรับไม่ได้[yømrap mai dāi] (adj) EN: unacceptable  FR: inacceptable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCEPTABLE AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L
ACCEPTABLE AH0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acceptable (j) ˈəksˈɛptəbl (@1 k s e1 p t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ,  ] acceptable; desirable #50,126 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annehmbare Qualitäts-Grenzlage { f }acceptable quality level [Add to Longdo]
annehmbares Zuverlässigkeitsniveauacceptable reliability level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n, n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) #2,395 [Add to Longdo]
なってない[nattenai] (exp) to be unacceptable [Add to Longdo]
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity [Add to Longdo]
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory [Add to Longdo]
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top