ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิตใจ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิตใจ-, *จิตใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตใจ[N] mind, See also: mind, heart, thoughts, spirit: mood, Syn. ใจ, อารมณ์ทางใจ, Ant. ร่างกาย, Example: จิตใจของหญิงสาวคนนี้ช่างงดงามจริงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตใจน. ใจ, อารมณ์ทางใจ, (ปาก) กะจิตกะใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mind and bodyจิตใจและร่างกาย [TU Subject Heading]
Mind-body and relaxation fechniqueจิตใจและร่างกายกับเทคนิคการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
Depression, Mentalจิตใจหดหู่,อารมณ์ซึมเศร้า,การซึมเศร้า [การแพทย์]
Mental Changeจิตใจเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Mental Cloudingจิตใจสับสนคลุมเคลือ [การแพทย์]
Mental Confusionจิตใจสับสน, ความสับสนทางจิตใจ, อาการงุนงงทางจิต [การแพทย์]
Mental Stateจิตใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ The Great Dictator (1940)
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
I'm telling you, some of you people in here must be out of your minds.ฉันบอกคุณบางส่วนของคุณคนในที่นี่จะต้องออกจากจิตใจของคุณ 12 Angry Men (1957)
His mind was on the horses, I think, as much as it was on the baseball.จิตใจของเขาอยู่บนม้าฉันคิดว่า มากที่สุดเท่าที่มันเป็นเบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
Fix it to keep his mind from wandering.แก้ไขมันเพื่อให้จิตใจของเขาจาก การเดิน Yellow Submarine (1968)
I reveal my inmost self unto my God.ลูกขอถวายร่างกายเเละจิตใจ เเด่พระผู้เป็นเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
A small family place, good food. Everyone minds his business. Perfect.สถานที่สำหรับครอบครัวขนาดเล็กอาหารที่ดี จิตใจทุกคนที่ธุรกิจของเขา ที่สมบูรณ์แบบ The Godfather (1972)
Gives my morale moral-de-merทำให้จิตใจของฉันทรุดหนัก The Little Prince (1974)
Mentally is gigantial stuffจิตใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่ The Little Prince (1974)
It's only with the heart that one can see clearly.คนเรามองเห็นได้ชัดเจนด้วยจิตใจเท่านั้น The Little Prince (1974)
When this heart of mine Was wise and youngในยามที่จิตใจของฉัน ยังฉลาดและเยาว์วัย The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
จิตใจดี[adj.] (jitjai dī) EN: kind   FR: gentil ; aimable
จิตใจท้อแท้[adj.] (jitjai thøthaē) EN: demoralized   

English-Thai: Longdo Dictionary
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equanimity[N] จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ), Syn. unexcitability
good-hearted[ADJ] จิตใจดี, See also: ซึ่งมีเมตตา
hardihood[N] จิตใจที่แข็งกล้า, See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง, Syn. audacity, boldness, daring
heart[N] จิตใจ, See also: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก
one-track mind[IDM] จิตใจหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (มักเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์)
inner man[N] จิตใจ, See also: วิญญาณ, กระเพาะ, Syn. spirit, soul, heart
intellect[N] ปัญญา, See also: จิตใจ, ความคิด, Syn. brain, mentality, mind
mind[N] จิตใจ, See also: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด, Syn. soul, spirit, intellect, thought
psyche[N] จิตวิญญาณ, See also: จิตใจ, จิตใต้สำนึก, Syn. mind, subconcious
soul[N] ความคิด, See also: จิตใจ, Syn. intellect, thought, mind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
cogencyn. ความน่าเชื่อ,การโน้มน้าวจิตใจ, See also: cogent adj. ดูcogency
cogent(โค'เจินทฺ) adj. ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ,น่าเชื่อ,ถูกจุด,ตรงประเด็น
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง,มีคารมคมคาย,มีฝีปาก,ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent
evil-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจที่ชั่ว,ใจร้าย., See also: evil-mindedness n. ดูevil-minded

English-Thai: Nontri Dictionary
cogency(n) การโน้มน้าวจิตใจ,ความน่าเชื่อ
enliven(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง,ทำให้คึกคัก
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง
mental(adj) ทางใจ,ในใจ,เกี่ยวกับจิตใจ
mentality(n) จิตใจ,ความคิด,เชาวน์,ปัญญา
mentally(adv) ทางจิตใจ,ทางความคิด,ทางใจ,ทางปัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
心理[しんり, shinri] (n ) จิตใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こころ, kokoro] Thai: จิตใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
Seele(n) |die, pl. Seelen| จิตวิญญาน, จิตใจ, See also: Related: Geist
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), See also: S. empfindsam

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top