Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fud

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fud-, *fud*, fu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fud(sl) อวัยวะเพศหญิง
fudge(n) ขนมหวาน (ทำด้วยน้ำตาล, เนย, นม, ช็อคโกแล็ต และส่วนผสมอื่นๆ)
fudge(n) เรื่องเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ), See also: เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ, Syn. humbug, nonsense
fudge(vi) หลอกลวง
fudge(vt) หลอกลวง, Syn. fabricate, fake
fudge(vt) หลบ, See also: หลีก, เลี่ยง, หนี
fudge(n) ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง
fudge on(phrv) ปฏิเสธที่จะตอบ, See also: เลี่ยงไม่ตอบ
fuddy-duddy(sl) คนล้าสมัย, Syn. fud
fudge packer(sl) เกย์ (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuddle(ฟัด'เดิล) { fuddled, fuddling, fuddles } vt. ทำให้มึนเมา, ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน, ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate, confuse
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ, ความโง่. vi. พูดไร้สาระ, พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense, food
befuddle(บิฟัด'เดิล) { befuddled, befuddling, befuddles } vt. ทำให้เมา, ทำให้สนเท่ห์, See also: befuddler n. befuddlement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fuddle(vt) ทำให้เมา, ทำให้งง, มอมเมา, ทำให้สับสน
fudge(n) สิ่งไร้สาระ, ขนมหวาน
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์, ทำให้สับสน, ทำให้มึนตึง, ทำให้เมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fudge(vt) เปลี่ยนเพื่อการหลอกลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fudFudge! My stocking's run.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUDO F Y UW1 D OW0
FUDGY F AH1 JH IY0
FUDDY F AH1 D IY0
FUDGE F AH1 JH
FUDALA F UW0 D AA1 L AH0
FUDGED F AH1 JH D
FUDGING F AH1 JH IH0 NG
FUDOSAN F Y UW1 D AH0 S AA0 N
FUDDRUCKER F AH1 D R AH0 K ER0
FUDDRUCKERS F AH1 D R AH0 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fudge (n) fˈʌʤ (f uh1 jh)
fuddle (v) fˈʌdl (f uh1 d l)
fudges (n) fˈʌʤɪz (f uh1 jh i z)
fuddled (v) fˈʌdld (f uh1 d l d)
fuddles (v) fˈʌdlz (f uh1 d l z)
fuddling (v) fˈʌdlɪŋ (f uh1 d l i ng)
fuddy-duddy (n) fˈʌdɪ-dʌdiː (f uh1 d i - d uh d ii)
fuddy-duddies (n) fˈʌdɪ-dʌdɪz (f uh1 d i - d uh d i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复旦大学[Fù dàn Dà xué, ㄈㄨˋ ㄉㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Fudan University (Shanghai) #13,085 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuder { m }cart load [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動産[ふどうさん, fudousan] (n) real estate; (P) #4,057 [Add to Longdo]
普段[ふだん, fudan] (adj-no) (previously written as 不断) usual; habitual; ordinary; everyday; always; (P) #4,643 [Add to Longdo]
[ふで, fude] (n) writing brush; (P) #6,306 [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] (n, n-suf) note; paper money; (P) #7,120 [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] (n) (1) token; label; (2) ticket; card; (3) charm; talisman; (P) #7,120 [Add to Longdo]
風土記[ふどき;ふうどき, fudoki ; fuudoki] (n) description of regional climate, culture, etc. #7,487 [Add to Longdo]
札所[ふだしょ, fudasho] (n) temple which issues amulets #8,184 [Add to Longdo]
不動[ふどう, fudou] (adj-na, n, adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P) #11,698 [Add to Longdo]
譜代;譜第[ふだい, fudai] (n) (1) successive generations; (2) (abbr) (See 譜代大名) hereditary daimyo (whose ancestors supported Tokugawa Ieyasu prior to the battle of Sekigahara) #18,924 [Add to Longdo]
切り札(P);切札[きりふだ, kirifuda] (n) trump card; (P) #19,950 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]
不動作時間[ふどうさじかん, fudousajikan] dead time [Add to Longdo]
浮動ヘッド[ふどうヘッド, fudou heddo] floating head [Add to Longdo]
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation) [Add to Longdo]
浮動小数点データ[ふどうしょうすうてんデータ, fudoushousuuten de-ta] floating point data [Add to Longdo]
浮動小数点レジスタ[ふどうしょうすうてんレジスタ, fudoushousuuten rejisuta] floating-point register [Add to Longdo]
浮動小数点演算[ふどうしょうすうてねんざん, fudoushousuutenenzan] floating-point arithmetic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
普段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] PAPIERGELD, ZETTEL [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] -Zettel, Etikett, -Schild [Add to Longdo]
[ふで, fude] Pinsel [Add to Longdo]
筆先[ふでさき, fudesaki] Spitze_des_Pinsels [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top