ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fud

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fud-, *fud*, fu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fud(sl) อวัยวะเพศหญิง
fudge(n) ขนมหวาน (ทำด้วยน้ำตาล, เนย, นม, ช็อคโกแล็ต และส่วนผสมอื่นๆ)
fudge(n) เรื่องเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ), See also: เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ, Syn. humbug, nonsense
fudge(vi) หลอกลวง
fudge(vt) หลอกลวง, Syn. fabricate, fake
fudge(vt) หลบ, See also: หลีก, เลี่ยง, หนี
fudge(n) ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง
fudge on(phrv) ปฏิเสธที่จะตอบ, See also: เลี่ยงไม่ตอบ
fuddy-duddy(sl) คนล้าสมัย, Syn. fud
fudge packer(sl) เกย์ (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuddle(ฟัด'เดิล) { fuddled, fuddling, fuddles } vt. ทำให้มึนเมา, ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน, ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate, confuse
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ, ความโง่. vi. พูดไร้สาระ, พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense, food
befuddle(บิฟัด'เดิล) { befuddled, befuddling, befuddles } vt. ทำให้เมา, ทำให้สนเท่ห์, See also: befuddler n. befuddlement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fuddle(vt) ทำให้เมา, ทำให้งง, มอมเมา, ทำให้สับสน
fudge(n) สิ่งไร้สาระ, ขนมหวาน
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์, ทำให้สับสน, ทำให้มึนตึง, ทำให้เมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fudge(vt) เปลี่ยนเพื่อการหลอกลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fudFudge! My stocking's run.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUDO F Y UW1 D OW0
FUDGY F AH1 JH IY0
FUDDY F AH1 D IY0
FUDGE F AH1 JH
FUDALA F UW0 D AA1 L AH0
FUDGED F AH1 JH D
FUDGING F AH1 JH IH0 NG
FUDOSAN F Y UW1 D AH0 S AA0 N
FUDDRUCKER F AH1 D R AH0 K ER0
FUDDRUCKERS F AH1 D R AH0 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fudge (n) fˈʌʤ (f uh1 jh)
fuddle (v) fˈʌdl (f uh1 d l)
fudges (n) fˈʌʤɪz (f uh1 jh i z)
fuddled (v) fˈʌdld (f uh1 d l d)
fuddles (v) fˈʌdlz (f uh1 d l z)
fuddling (v) fˈʌdlɪŋ (f uh1 d l i ng)
fuddy-duddy (n) fˈʌdɪ-dʌdiː (f uh1 d i - d uh d ii)
fuddy-duddies (n) fˈʌdɪ-dʌdɪz (f uh1 d i - d uh d i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复旦大学[Fù dàn Dà xué, ㄈㄨˋ ㄉㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Fudan University (Shanghai), #13,085 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuder { m }cart load [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はり札;貼り札;張り札;張札[はりふだ, harifuda] (n, vs) poster; notice [Add to Longdo]
エフディー[efudei-] (n) { comp } FD [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[efudei-eichidei-] (n) { comp } FDHD [Add to Longdo]
エフディーディー[efudei-dei-] (n) { comp } FDD [Add to Longdo]
エフディーディーアイ[efudei-dei-ai] (n) { comp } FDDI [Add to Longdo]
カフドパンツ[kafudopantsu] (n) cuffed pants [Add to Longdo]
スタッフドエッグ[sutaffudoeggu] (n) stuffed egg [Add to Longdo]
スタッフドオリーブ[sutaffudoori-bu] (n) stuffed olives [Add to Longdo]
ダフ屋[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards) [Add to Longdo]
パンチドランク[panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]
不動作時間[ふどうさじかん, fudousajikan] dead time [Add to Longdo]
浮動ヘッド[ふどうヘッド, fudou heddo] floating head [Add to Longdo]
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation) [Add to Longdo]
浮動小数点データ[ふどうしょうすうてんデータ, fudoushousuuten de-ta] floating point data [Add to Longdo]
浮動小数点レジスタ[ふどうしょうすうてんレジスタ, fudoushousuuten rejisuta] floating-point register [Add to Longdo]
浮動小数点演算[ふどうしょうすうてねんざん, fudoushousuutenenzan] floating-point arithmetic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
普段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] PAPIERGELD, ZETTEL [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] -Zettel, Etikett, -Schild [Add to Longdo]
[ふで, fude] Pinsel [Add to Longdo]
筆先[ふでさき, fudesaki] Spitze_des_Pinsels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fud \Fud\, n. [Of uncertain origin.]
   1. The tail of a hare, coney, etc. [Prov. Eng. & Scot.]
    --Burns.
    [1913 Webster]
 
   2. Woolen waste, for mixing with mungo and shoddy.
    [1913 Webster]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 FUD
  /fuhd/, n.
 
   Defined by Gene Amdahl after he left IBM to found his own company: ?FUD is
   the fear, uncertainty, and doubt that IBM sales people instill in the minds
   of potential customers who might be considering [Amdahl] products.? The
   idea, of course, was to persuade them to go with safe IBM gear rather than
   with competitors' equipment. This implicit coercion was traditionally
   accomplished by promising that Good Things would happen to people who stuck
   with IBM, but Dark Shadows loomed over the future of competitors' equipment
   or software. See {IBM}. After 1990 the term FUD was associated increasingly
   frequently with {Microsoft}, and has become generalized to refer to any
   kind of disinformation used as a competitive weapon.
 
   [In 2003, SCO sued IBM in an action which, among other things, alleged
   SCO's proprietary control of {Linux}. The SCO suit rapidly became infamous
   for the number and magnitude of falsehoods alleged in SCO's filings. In
   October 2003, SCO's lawyers filed a memorandum in which they actually had
   the temerity to link to the web version of this entry in furtherance of
   their claims. Whilst we appreciate the compliment of being treated as an
   authority, we can return it only by observing that SCO has become a nest of
   liars and thieves compared to which IBM at its historic worst looked
   positively angelic. Any judge or law clerk reading this should surf through
   to my collected resources on this topic for the appalling details.?ESR]
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FUD
     Fear, Uncertainty & Doubt (slang, IBM)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top