ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entendre

AA0 N T AA1 N D R AH0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entendre-, *entendre*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm talking about happy endings for all of us, with all possible entendres intended.มาเถอะ คุยกันหน่อย ฉันไม่อยากคุยกับนาย The Man Who Would Be King (2011)
While I appreciate a good culinary double entendre as much as the next man,คือผมกำลังชื่นชมผลงาน การทำอาหารของคุณนะ What's the Good of Being Good (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
ได้ยิน[v.] (dāiyin) EN: hear   FR: entendre
ได้ยินกับหู[v. exp.] (dāiyin kap hū) EN: ear with one's own ears   FR: entendre de ses propres oreilles
ฟังความข้างเดียว[v. exp.] (fang khwām khāng dīo) EN: listen to one-sided only   FR: entendre un seul son de cloche (fam.)
ฝังเสียง[v. exp.] (fang sīeng) EN: listen to   FR: écouter la voix ; entendre la voix
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūt pen nai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khwām khithen) EN: voice/give one's opinion ; show/express one's opinion   FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
ตกลงกัน[v. exp.] (toklong kan) FR: s'entendre ; convenir de
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear   FR: entendre parler de ; entendre dire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTENDRE AA0 N T AA1 N D R AH0

French-Thai: Longdo Dictionary
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  entendre /ɑ̃tɑ̃dʀ/ 
   hear

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top