ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concentrate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concentrate-, *concentrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concentrate(vt) ทำให้เข้มข้นขึ้น, Syn. intensify, strengthen
concentrate(vt) ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง, Syn. center, focus
concentrate(vi) ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
concentrate(vt) ทำให้เพ่งความสนใจ, Syn. concenter, converge, Ant. ignore, be inattentive
concentrate(vi) เพ่งความสนใจ
concentrate(n) สิ่งที่ถูกทำให้มีความเข้มข้นขึ้น
concentrate at(phrv) มุ่งไปที่, See also: เพ่งเล็งไปที่
concentrate on(phrv) รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate upon, focus on
concentrate on(phrv) สนใจใน, Syn. concentrate upon, focus on
concentrate upon(phrv) รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate on, focus on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentrate(คอน'เซินเทรท) { concentrated, concentrating, concentrates } vt., vt. รวม, เพ่งเล็ง, รวมศูนย์, รวมกำลัง, อัดแน่น, ทำให้แน่น, ตั้งอกตั้งใจ, สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น, สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ, ซึ่งตั้งอกตั้งใจ, ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน, เข้มข้น

English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi, vt) สำรวมความคิด, จดจ่อ, ตั้งอกตั้งใจ, ตั้งสมาธิ, รวมกำลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล The Great Dictator (1940)
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า Rebecca (1940)
Himmler concentrates on destruction.ฮิมม์เลอร์ พุ่งเป้าหมายไปที่ การทำลายล้าง Night and Fog (1956)
We were going to stop work on the neurophysical, concentrate on something more practical.ฉันว่าเราหาวิธีอื่น ที่ได้ผลกว่าวิธีนี้ จะดีกว่ามั้ง Day of the Dead (1985)
But who can concentrate with all that noise?แต่ใครจะไปมีสมาธิเล่น ถ้าได้ยินเสียงพวกนั้น An American Tail (1986)
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles: Full House (1987)
Concentrate hard.สมาธิอย่างหนัก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- What'd you concentrate on?ฉันดูอะไรอยู่ละ? X-Ray (2001)
It is small and will force them into a bottleneck allowing us to concentrate the remainder of our defense.มันเล็กและสามารถต้อน พวกเขาไปที่คอขวดได้ แล้วให้พวกเราไปรวมกันต้อนคนที่เหลือที่ด่าน The Matrix Revolutions (2003)
Concentrate our offense on the diggers. Order the APUs into position.มุ่งโจมตีที่เครื่องเจาะ / เอพียูประจำตำแหน่ง The Matrix Revolutions (2003)
You just concentrate on your part.แกก็แค่อยู่ในส่วนของแก Underworld (2003)
I need them all. All of them. I'm going to get them to you, but now you need to concentrate on the case.L... all of them. you need to concentrate on the case. The Butterfly Effect (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concentrateA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
concentrateAll you have to do is to concentrate.
concentrateConcentrate your attention on this problem.
concentrateDon't look out the window. Concentrate on your work.
concentrateHe concentrated his attention on what she said.
concentrateHe concentrated his energies on helping his friend.
concentrateHe concentrated on his study.
concentrateHe concentrated on his study of prepositions.
concentrateHe is unable to concentrate on his academic work.
concentrateI can't concentrate on my work because of the noise.
concentrateI concentrated all my energies on the problem.
concentrateI concentrated my attention on the lecture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งสมาธิ(v) concentrate, See also: meditate, contemplate, Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ, Example: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น, Thai Definition: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
คิดหนัก(v) think hard, See also: concentrate, Syn. คิดมาก, Ant. คิดน้อย, Example: หลังจากที่ทราบยอดค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ลดลงเหลือเพียง 3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น ทำให้ ปีเตอร์ วิธ คิดหนัก, Thai Definition: คิดมากกว่าปกติ
เข้าสมาธิ(v) concentrate, See also: be in state of deep meditation, concentrate one's mind, Syn. เข้าฌาน, Example: ท่านกำลังเข้าสมาธิ อย่าทำเสียงดังรบกวน, Thai Definition: ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเดียว
จดจ่อ(v) concentrate, See also: pay attention, focus, Syn. สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ, Example: เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง, Thai Definition: มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่
มุ(v) concentrate, See also: try hard, work hard, make determined effort, attempt, Syn. มุ่ง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Example: เขามุเรียนด้านภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูงแล้ว, Thai Definition: มุ่งเอาจริงเอาจังไปทางเดียว
ใจจดใจจ่อ(v) concentrate, See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one's attention on, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: เขาใจจดใจจ่ออยู่กับการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้, Thai Definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ทำสมาธิ(v) concentrate, Syn. ตั้งใจ, กำหนดใจ, ตั้งมั่น, ตั้งสติ, Example: การให้เด็กนักเรียนทำสมาธิ จะช่วยมีให้ความจำดีและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
ก้มหน้าก้มตา(v) concentrate, See also: make an effort, do assiduously, converge, Syn. ตั้งใจ, ทำอย่างตั้งใจ, Ant. ละเลย, Example: ทุกวันนี้นักวิจัยสาขาปัญญาประดิษฐ์ต่างก้มหน้าก้มตาคิดค้นหาหนทางและเทคนิคใหม่ๆ เสมอ, Thai Definition: ทำโดยไม่มองดูสิ่งอื่น ทำโดยตั้งใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ่งสมาธิ[pheng samāthi] (v, exp) EN: concentrate  FR: se concentrer
ทำใจจดจ่อ[thamjaijotjø] (v) EN: concentrate
ทำสมาธิ[tham samāthi] (v, exp) EN: concentrate  FR: se concentrer ; pratiquer la méditation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
concentrate
concentrated
concentrates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concentrate
concentrated
concentrates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] concentrated; specialized #3,147 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] concentrated; dense #4,548 [Add to Longdo]
密集[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ,  ] concentrated; compressed #6,729 [Add to Longdo]
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ,   /  ] concentrated; single-mindedly devoted to #8,848 [Add to Longdo]
聚精会神[jù jīng huì shén, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ,     /    ] concentrate one's attention #28,998 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, ] concentrated; strong wine #975,205 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konzentrat { n } | Konzentrate { pl }concentrate | concentrates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1, vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) #8,967 [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n, vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) { Buddh } making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) #13,146 [Add to Longdo]
注ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See 注ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g, vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P) #15,571 [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n, vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
コンク[konku] (adj-f) (abbr) concentrated [Add to Longdo]
感ける[かまける, kamakeru] (v1, vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
気を入れる[きをいれる, kiwoireru] (exp, v1) to do in earnest; to concentrate on; to apply one's mind to [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s, vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s, vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack [Add to Longdo]
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concentrate \Con*cen"trate\ (? or ?), v. t. [imp. & p. p.
   {Concentrated}; p. pr. & vb. n. {Concentrating}.] [Pref. con-
   + L. centrum center. Cf. {Concenter}.]
   1. To bring to, or direct toward, a common center; to unite
    more closely; to gather into one body, mass, or force; to
    fix; as, to concentrate rays of light into a focus; to
    concentrate the attention.
    [1913 Webster]
 
       (He) concentrated whole force at his own camp.
                          --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase the strength and diminish the bulk of, as of a
    liquid or an ore; to intensify, by getting rid of useless
    material; to condense; as, to concentrate acid by
    evaporation; to concentrate by washing; -- opposed to
    {dilute}.
    [1913 Webster]
 
       Spirit of vinegar concentrated and reduced to its
       greatest strength.          --Arbuthnot.
 
   Syn: To combine; to condense; to consolidate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concentrate \Con*cen"trate\ (? or ?), v. i.
   To approach or meet in a common center; to consolidate; as,
   population tends to concentrate in cities.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concentrate
   n 1: the desired mineral that is left after impurities have been
      removed from mined ore [syn: {dressed ore}, {concentrate}]
   2: a concentrated form of a foodstuff; the bulk is reduced by
     removing water
   3: a concentrated example of something; "the concentrate of
     contemporary despair"
   v 1: make denser, stronger, or purer; "concentrate juice"
   2: direct one's attention on something; "Please focus on your
     studies and not on your hobbies" [syn: {concentrate},
     {focus}, {center}, {centre}, {pore}, {rivet}]
   3: make central; "The Russian government centralized the
     distribution of food" [syn: {centralize}, {centralise},
     {concentrate}] [ant: {decentralise}, {decentralize},
     {deconcentrate}]
   4: make more concise; "condense the contents of a book into a
     summary" [syn: {digest}, {condense}, {concentrate}]
   5: draw together or meet in one common center; "These groups
     concentrate in the inner cities"
   6: compress or concentrate; "Congress condensed the three-year
     plan into a six-month plan" [syn: {condense}, {concentrate},
     {contract}]
   7: be cooked until very little liquid is left; "The sauce should
     reduce to one cup" [syn: {boil down}, {reduce}, {decoct},
     {concentrate}]
   8: cook until very little liquid is left; "The cook reduced the
     sauce by boiling it for a long time" [syn: {reduce}, {boil
     down}, {concentrate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top