ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจจดใจจ่อ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจจดใจจ่อ-, *ใจจดใจจ่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจจดใจจ่อ[ADV] attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ใจจดใจจ่อ[V] concentrate, See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one's attention on, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: เขาใจจดใจจ่ออยู่กับการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้, Thai definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจจดใจจ่อว. มุ่งอยู่, เป็นห่วงอยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bet your daddy wishes his little girl was back home again.ข้าว่าพ่อของเจ้าคงกำลังรอการกลับไปของเจ้าอยู่อย่างใจจดใจจ่อ Snow White: A Tale of Terror (1997)
I've been waiting for this. Okay, on your mark...ลุงตั้งหน้าตั้งตาคอยอย่างใจจดใจจ่อ โอเค ตานายต่อ... Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Now every night, I hold my breath,ตอนนี้ ทุก ๆ คืน, ฉันใจจดใจจ่อ Bulletproof (2009)
They refuse to fail-- which you seem to do with unyielding consistency.อย่างไร้ข้อผิดพลาด แล้วสิงที่แกเห็นจะต้องทำ อย่างใจจดใจจ่อ Killing Your Number (2009)
You gonna keep me in suspense, or you gonna tell me the details?นายจะปล่อยให้ฉันใจจดใจจ่อ หรือจะเล่าให้ฟังโดยละเอียด Repo Men (2010)
But I was so caught up in wanting the bike that I convinced myselfแต่ตอนนั้นหนูมัวแต่ใจจดใจจ่อกับมอเตอร์ไซค์ จนหลอกตัวเองว่า Under the Gun (2010)
I've seen a beautiful world beyond this prison, and I count the hours till I escape.ข้าเคยเห็นโลกที่สวยงาม ที่อยู่เหนือไปจากคุกแห่งนี้ และข้าจะเฝ้ารอคอยเวลาหนีออกไปอย่างใจจดใจจ่อ Your Highness (2011)
Dan, you knew my focus was fixing things for ben.แดน คุณก็รู้ว่าฉันกำลัง ใจจดใจจ่อแก้คดีให้เบ็น The Kids Are Not All Right (2011)
They have been eagerly awaiting thee.พวกเขารอพบท่านอย่างใจจดใจจ่อ Episode #2.7 (2011)
Everyone at the homeless shelter is really looking forward to the show.ทุกคนในศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน รอคอยการแสดงอย่างใจจดใจจ่อ Extraordinary Merry Christmas (2011)
Uh... that sounds fascinating, but our audiences are dying to know... just what job will our winner begin?ฟังดูน่าสนใจมากนะครับ, แต่ท่านผู้ชมรออย่างใจจดใจจ่อก็คือ ผู้ชนะของเรา จะได้งานอะไร Upside Down (2012)
Accepted and eagerly anticipated.ฉันตกลงและจะรออย่างใจจดใจจ่อ Closing Time (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend[VT] มีสมาธิต่องานที่ทำ, See also: ใจจดใจจ่อ, Syn. concentrate
suspensive[ADJ] ใจจดใจจ่อ, See also: กระหายใคร่รู้, ตื่นเต้นอยากรู้, Syn. arousing, excited

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
gopher(โก'เฟอะ) n. คนที่มีใจจดใจจ่อ,ผู้ช่วย,เด็กรับใช้,เป็นชื่อโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ เริ่มด้วยการช่วยหาแฟ้มข้อมูล ในลักษณะที่เป็นแบบเมนู กล่าวคือ มีรายการให้เลือก เมื่อพบแล้วก็สามารถเก็บลงในจานบันทึก หรือสั่งพิมพ์ออกมาได้
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.
immersion(อิเมอ'เชิน,-เชิน) n. การจุ่ม,การแช่,การหมกมุ่น,การมีใจจดใจจ่อ
rapt(แรพทฺ) adj. ใจจดใจจ่อ, (จิต) ครอบงำ,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างมาก,ลิงโลดอย่างหลงใหล., See also: raptly adv., Syn. enraptured
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน,มีใจจดใจจ่อ,กระตือรือร้น,อดทน,อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read,diligent ###A. illiterate,careless
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation,stress
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า,หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj.,adv. ขย่งเท้า,มีความต้องการ,ใจจดใจจ่อ,ระมัดระวัง,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า,ชะเง้อ,ระมัดระวัง,มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า
keenness(n) ความคม,ความหลักแหลม,ความขมขื่น,ความใจจดใจจ่อ,ความกระตือรือร้น
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top