ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจใหญ่

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจใหญ่-, *ใจใหญ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจใหญ่ใจโต[ADJ] too generous, See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous, Syn. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, กรุณา, เมตตา, Ant. ใจแคบ, ใจดำ, Example: คนใจใหญ่ใจโตจะทำอะไรก็จะคิดถึงคนอื่นเสมอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจใหญ่ใจโตว. มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกินฐานะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And stateside review boards are even more lenient.ยิ่งคณะสอบปากคำยิ่งเห็นอกเห็นใจใหญ่ Casualties of War (1989)
They have this huge heart and... huge ignorance.พวกเขามีหัวใจใหญ่นี้และ ... ไม่รู้มาก The Russia House (1990)
You are such a big man you don't need to contribute?นายมันคนใจใหญ่คนโต ไม่เห็นต้องช่วยอะไรเลยใช่มั๊ย Seven Years in Tibet (1997)
Sometimes a man has to be big enough to see how small he is.บางครั้งคนเรามักทำใจใหญ่เสียก่อน ถึงจะรู้ว่าตัวเองเล็ก... เสียไม่มี 3:10 to Yuma (2007)
He had an alarming amount of knowledge about safe houses and witnesses.ดูเหมือนเขาตกใจใหญ่ เกี่ยวกับเซพเฮาส์และพยาน The Revelator (2008)
Yeah, she was being big before, putting on a brave face.อืม ก็ก่อนนี้เธอทำใจใหญ่ ยิ้มสู้อยู่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Bigger heart this time.ขอหัวใจใหญ่ๆครับ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
I have a big surprise.ฉันมีความประหลาดใจใหญ่ Tangled (2010)
I'm talking about you impressing a whole lot of very important people.พ่อหมายถึงลูกทำให้คนใหญ่คนโตประทับใจใหญ่เลย Green Lantern (2011)
This kid's fucking 9 years old. He's got balls twice your size.เด็ก 9 ขวบยังใจใหญ่กว่านายเยอะ The Hangover Part II (2011)
I will carry this with tremendous pride.ฉันจะพกบัตรนี่ ด้วยความภูมิใจใหญ่หลวง Nature of the Beast (2011)
He's big into buying friends.เขาใจใหญ่นะ เพื่อซื้อเพื่อนคนหนึ่ง Betrayal (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
large-hearted(-ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจกว้าง,ใจดี,ใจใหญ่., See also: large-heartedness n. ดูlarge-hearted

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top