Search result for

ดวงใจ

(19 entries)
(0.2869 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดวงใจ-, *ดวงใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวงใจ    [N] heart, Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ, Example: หน้าตาคือหน้าต่างของดวงใจ
ดวงใจ    [N] dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count unit: ดวง, Thai definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดวงใจ, ดวงตาน. คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was my heart, my soul.นางเป็นดั่งดวงใจ เป็นวิญญาณ ของข้า Excalibur (2008)
You're trying to hit them where it hurts, their wallets.คุณพยายามตีกล่องดวงใจมัน เงินของมัน The Dark Knight (2008)
You know, this has always been number one on my list.รู้มั้ยที่เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจฉันเลย ฉันรู้ Jumper (2008)
This is just me, impressing upon you that I'm not here because you lost your fiancée, the love of your life, and all around good time girl.นี่ก็แค่ผม กำลังทำให้คุณรู้ซึ้ง ว่าผมไม่ได้มานี่ เพราะว่าคู่หมั้นคุณหายไป คู่ชีวิต และ ยอดดวงใจของคุณ Pilot (2008)
I just want you to know that no matter how it may look I only had you in my heart.ผมแค่อยากให้พวกคุณรู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น... ...คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เป็นดวงใจของผม Pilot (2008)
My heart.ดวงใจของฉัน.. The Breath (2009)
My eyes, your heart... .. where the sun hides.ดวงตาของฉัน.. ดวงใจของเธอ คือที่ที่ ดวงอาทิตย์ไม่กำเนิดแสง The Breath (2009)
"My heart bleeds. for my guiltless son. ""เลือดจากดวงใจฉันหลั่งไหล ให้กับความไร้มลทิน ของบุตรชาย" A Night at the Bones Museum (2009)
Eat, sweetheart.กินสะนะ ดวงใจ Womb (2010)
If we weren't natural enemies I might actually like you.นี่ถ้าเราไม่ใช่คู่กัดและ นายไม่คิดจะแย่ง ยอดดวงใจชั้นไป ชั้นอาจจะชอบนายก็ได้นะ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Is to see your heart parted from your chest.ที่เห็นดวงใจของแก แตกออกเป็นส่วนๆคาอกของแก Great and Unfortunate Things (2010)
I charge you both, as ye will answer at the dreadful Day of Judgment, when the secrets of all hearts will be disclosed, if either of you know any impediment why you may not be joined together,ขอถามคุณทั้งสอง ให้พวกคุณตอบเช่นนี้ในวันแห่งการพิพากษา ที่ซึ่งเมื่อความลับของทุกดวงใจถูกเปิดเผย ถ้าคุณคนใดคนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: heart   FR: coeur [m]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect

English-Thai: Nontri Dictionary
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top