ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

möchten

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -möchten-, *möchten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา möchten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *möchten*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We hardly want overheated champagne.Wir möchten keinen zu warmen Champagner. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You're the boss. The boss can act like a martinet if he wants to.Sie sind der Boss und können tun, was Sie möchtenWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- That's very kind of you, Sir Wilfrid.Möchten Sie eine Zigarre? Witness for the Prosecution (1957)
What's the rate of exchange?Möchten Sie ihn? Witness for the Prosecution (1957)
I would.Sie möchten vielleicht die ganze Dose eintauschen? Witness for the Prosecution (1957)
The defence feels his faculties should be spared for the cross-examination by my learned friend for the prosecution.Wir möchten seine Kräfte für das Kreuzverhör schonen. Witness for the Prosecution (1957)
If you're thirsty, help yourself.Bedienen Sie sich, wenn Sie trinken möchtenL'étrange Monsieur Steve (1957)
Would sir like to give me his hat?Möchten Sie mir Ihren Hut anvertrauen? L'étrange Monsieur Steve (1957)
Do you want something else? No.- Möchten Sie noch etwas? Montparnasse 19 (1958)
- Let me offer you a drink.Möchten Sie etwas trinken. Fiend Without a Face (1958)
- Would you like a drink?Möchten Sie etwas trinken? Nein. Fiend Without a Face (1958)
- Here, would you care for a cigarette, Professor?Ja. Hier, möchten Sie eine Zigarette, Professor? Fiend Without a Face (1958)
Monsieur Hulot, would you like a sweet?Monsieur Hulot, möchten Sie gerne ein Bonbon? Mon Oncle (1958)
Would you like to visit the house?Möchten Sie das Haus anschauen? Mon Oncle (1958)
Dear, dear won't you sit on the other side, it would be much more comfortable.Meine Liebe... meine Liebe, möchten Sie nicht auf der anderen Seite Platz nehmen? das wäre viel bequemer. Mon Oncle (1958)
Will you have another drink?- Möchten Sie noch einen Drink? - Nein, danke. Dip in the Pool (1958)
Won't you join us, Mr. Kilmer?- Möchten Sie sich nicht setzen, Mr. Kilmer? Don't Interrupt (1958)
Thanks. Mrs. Maloney. Yes?Mrs. Maloney, möchten Sie nicht lieber bei Mrs. Vandenoord schlafen? Lamb to the Slaughter (1958)
What I really came in for was to ask if you'd like to have a cup of coffee.Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Lamb to the Slaughter (1958)
Would you like me to handle it for you, Mrs. Archer?Möchten Sie, dass ich mich um alles kümmere, Mrs. Archer? - Das wäre sehr nett. Post Mortem (1958)
Would you like some coffee?- Möchten Sie einen Kaffee? Post Mortem (1958)
What number are you calling?Mit wem möchten Sie sprechen? Together (1958)
Would you like a cup of tea?Möchten Sie 1 Tasse Tee? Another Time, Another Place (1958)
- Don't you want the bottles?- Möchten Sie die Flaschen nicht? The Magician (1958)
We'd like nothing better, Tavernier.Wir möchten Sie gerne schlafen lassen. Also. Elevator to the Gallows (1958)
Would you like an azalea?Madame, möchten Sie eine Azalee? Elevator to the Gallows (1958)
- Would you like to meet him?- Möchten Sie ihn kennen lernen? Bell Book and Candle (1958)
Perhaps you'd like that rain check now?Möchten Sie jetzt auf den Drink zurückkommen? Bell Book and Candle (1958)
Any time you're ready.Wann immer Sie möchtenThe Big Country (1958)
Regarding your current case, we'd like to give you our opinion.Wir möchten dir unsere Meinung zu dem Fall mitteilen. The H-Man (1958)
We may want to check here for fingerprints later.Vielleicht möchten wir hier später noch nach Fingerabdrücken suchen. The Blob (1958)
We would like to ask you something.Wir möchten dich gern etwas fragen. Bonjour Tristesse (1958)
- We'd like it very much.- Das möchten wir sehr gern. Bonjour Tristesse (1958)
Can I buy you a drink?Möchten Sie einen Drink? The Bravados (1958)
Like to know their names?Möchten Sie ihre Namen wissen? The Bravados (1958)
- Would you like to look at the prisoners?- Möchten Sie die Gefangenen sehen? The Bravados (1958)
We're here to ask Lafitte some questions.Wir möchten Lafitte ein paar Fragen stellen. The Buccaneer (1958)
Señor Patron, you like some shrimps?Señor Patron, möchten Sie Shrimps? The Buccaneer (1958)
Would you gentlemen care for a drink?Möchten die Gentlemen etwas trinken? Cowboy (1958)
As soon as you wish.Wann Sie möchtenHorror of Dracula (1958)
Yes, miss Lucy, if that's what you want.Ja, Fräulein Lucy, wenn Sie das möchtenHorror of Dracula (1958)
Are you sure I can't get you anything to eat, sir?Sind Sie sicher, dass Sie nichts essen möchten, Sir? Horror of Dracula (1958)
We don't want to have an accident, do we?Wir möchten keinen Unfall, oder? Horror of Dracula (1958)
No, we don't.Nein, das möchten wir nicht. Horror of Dracula (1958)
- Would you like to talk with me alone?Wenn Sie mit mir allein sprechen möchtenIt Happened in Broad Daylight (1958)
Would you like...Möchten Sie ... It Happened in Broad Daylight (1958)
You want to sleep.Sie möchten schlafen. Eve Wants to Sleep (1958)
You wish to check the warrant?Möchten Sie den Haftbefehl sehen? The Fly (1958)
Would you like a sweet?Möchten Sie eine Süßigkeit? Gigi (1958)
Would you like a cup of chamomile tea?Möchten Sie eine Tasse Kamillentee? Gigi (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möchten Sie gerne eine Tasse Kaffee?Would you care for a cup of coffee? [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top