ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจโต

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจโต-, *ใจโต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจโต[ADJ] too broad-minded, See also: lavish, openhanded, ostentatious, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: แม่สอนให้เราไม่เป็นคนหน้าใหญ่ใจโต
ใจโต[V] be too broad-minded, See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: ปีนี้เจ้านายใจโตแจกโบนัสลูกน้อง 3 เดือน, Thai definition: มีใจกว้างเกินประมาณ, มักใช้เข้าคู่กับ หน้าใหญ่ เป็น หน้าใหญ่ใจโต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจโตว. มีใจกว้างเกินประมาณ, มักใช้เข้าคู่กับ หน้าใหญ่ เป็น หน้าใหญ่ใจโต.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah,michael norris-- 44-year-old male with congenital hypertrophic cardiomyopathy who has failed medical treatment at seattle pres.เธอศึกษาเคสนี้มาแล้วใช่ไหม? ค่ะ ไมเคิล นอริส อายุ 44 ปี เป็นโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติมาแต่กำเนิด Rise Up (2008)
Enlargement of the heart muscle, or hypertrophic cardiomyopathy, is a serious disease which could lead to congestive heart failure.กล้ามเนื้อหัวใจโต หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา เป็นโรคร้ายแรง ที่อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้ The Maternal Congruence (2009)
When you're emotionally ready,เมื่อจิตใจโตพอแล้ว Lovely (2010)
We get him, boom, he's got tunnel vision, peripheral polyneuropathy, cerebellar ataxia, and now cardiomyopathy.เราเข้าใจว่า การมองเห็นเขาถูกจำกัด ปลายประสาทอักเสบ โรค cerebellar ataxia และตอนนี้หัวใจโต Fall from Grace (2011)
I like older people. They're very generous.ผมชอบคนแก่นะ เค้าหน้าใหญ่ใจโตดี Pain & Gain (2013)
He's suffering from an enlarged heart.เขากำลังมีอาการหัวใจโต The Space Between Us (2017)
His heart is grossly enlarged.หัวใจโตผิดขนาดมาก The Space Between Us (2017)

English-Thai: Longdo Dictionary
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top