ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stink*

S T IH1 NG K   
208 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stink, -stink-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stink[VI] ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. reek
stink[N] กลิ่นเหม็น, Syn. reek, stench
stink[N] เรื่องอื้อฉาว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. scandal
stinky[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, fetid, smelly
stinker[N] สิ่งที่ยากลำบาก, See also: สิ่งที่ไม่น่าภิรมย์
stinker[N] คนที่เลวทราม, Syn. bad behaver
stinker[N] นกในตระกูลนกเพทเร็ล
stink of[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นของหรือจาก, Syn. smell of, stink with
stinkbug[N] แมลงตัวแบนชนิดหนึ่งมีกลิ่นเหม็น
stinking[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, smelly
stinking[ADJ] เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย, Syn. extremely bad, foul
stinking[ADJ] มึนเมา (คำสแลง), Syn. intoxicated
stinkpot[SL] คำเรียกเด็กทารกที่ถูกห่อในผ้าอ้อมเปรอะเปื้อน
big stink[SL] เรื่องใหญ่, See also: เรื่องสำคัญ, เรื่องอื้อฉาว
stink out[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นจน (บางอย่าง) ออกมา (คำไม่เป็นทางการ)
stink with[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นมากจาก / ของ, Syn. smell with, stink of
kick up stink[IDM] สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเสียงดัง
stink to high heaven[IDM] ได้กลิ่นเหม็นมาก, See also: ส่งกลิ่นแรงมาก, Syn. smell to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stink(สทิงคฺ) {stank/stunk,stunk,stinking,stinks} vi. ส่งกลิ่นเหม็น,รุกราน,เสื่อมทราม,มีจำนวนมาก (โดยเฉพาะเงิน) . vt. ทำให้เหม็น,ไล่ด้วยกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่นเหม็นของ n. กลิ่นเหม็น,ความเหม็นโฉ่,ความยุ่งเหยิง,เรื่องอื้อฉาว,, See also: stinks n. วิชาเคมี
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending

English-Thai: Nontri Dictionary
stink(n) ความเหม็นโฉ่,กลิ่นเหม็น,ความฉาวโฉ่
stink(vi) ส่งกลิ่นคลุ้ง,มีกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่น,เสื่อมทราม
stinkard(n) ผู้ฉาวโฉ่,คนมีชื่อเลว,ความเลวทราม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It stinks!Es stinkt. Rocky (1976)
Hey, stinky.Hey, Stinky! Box of Moonlight (1996)
You stink.Stinkstiefel. Big Trouble (2002)
One.Du stinkst! Bruce Almighty (2003)
Stinkum?Und Stinkum? Bad Dreams (2003)
Reeko!Stinky! Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
Out in the bay.Instinkt. Dolphin Tale (2013)
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- I want them stinking.ฉันต้องการให้มันเหม็น สิบโท ของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
Show me a wound. You stink of surrender.คุณเหม็นของชายหนุ่มคนหนึ่ง ยอมแพ้ How I Won the War (1967)
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น How I Won the War (1967)
- One bastard stinks to high heaven.ไอ้หนึ่งลงไปที่ถนน เหม็นไปสวรรค์สูง How I Won the War (1967)
We don't need no stinkin' badges!เราไม่เอาตราเห่ยๆ นี่หรอก Blazing Saddles (1974)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
He said war stinks.เขากล่าวว่าสงคราม stinkIdemo dalje (1982)
Stinky priest, you don't have the capability to defeat my Uncle Guo.เจ้านักพรตเหม็น, เจ้าสู้ท่านลุงก๊วยไม่ได้. Return of the Condor Heroes (1983)
Stinky priest, what am I not supposed to say?เจ้านักพรตเหม็น, ไม่อยากให้ข้าพูดว่าอะไรนะ? Return of the Condor Heroes (1983)
Stinky priest!นักพรตเหม็น! Return of the Condor Heroes (1983)
I'd say it stinks.ฉันว่ามันเหม็นโฉ่ว Clue (1985)
And we're gonna get the hell out of here and leave you and your highfalutin asshole friends... to rot in this stinkin' sewer!แล้วเราก็จะไปจากที่นี่ซะ โดยทิ้งคุณกับเพื่อนสวะๆของคุณไว้ที่นี่ ให้เน่าตายกันให้หมด! Day of the Dead (1985)
I never liked you, and besides, your music stinks.ฉันก็ไม่ชอบแกเหมือนกัน และดนตรีของแก ก็ห่วยสิ้นดี An American Tail (1986)
You step in this stuff and you'll stink forever.ถ้าไปเหยียบโดนไอ้สิ่งนั่น\ มันจะติดตัวเธอไปตลอดกาล Labyrinth (1986)
That stinks!เร็วๆดิ มาเลย Full House (1987)
You tell Lacey his money stinks! You understand?บอกเลซี่ด้วยว่าเงินนี่มันโสโครก เข้าใจรึเปล่า *batteries not included (1987)
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้ The Princess Bride (1987)
And besides, why would you want someone the King's stinking son fired?เจ้าจะต้องการคนที่เจ้าชายตัวเหม็นไล่ออกไปทำอะไรกัน? The Princess Bride (1987)
What a stink!กลิ่นเหม็นอะไรเนี่ย! Akira (1988)
I said it stinks because it stinks!ฉันบอกว่ามันเหม็น ก็เพราะมันเหม็น! Akira (1988)
Come on! Josh, it's starting to stink up the place!เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคฑาน้ำเเข็ง Big (1988)
The work stinks, but the fringe benefits are great.เอาล่ะครับ คุณจะได้ พบกับเขาในไม่ช้านี้ Big (1988)
Rotten little stinker.เจ้าเด็กผีเอ๊ย. Cinema Paradiso (1988)
Flies, stink bugs.แมลงวันแมลงกลิ่นเหม็น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Ja, we do stink.ถูกเผง พวกเราเน่ากันสุดๆ Mannequin: On the Move (1991)
God Almighty, that dog of yours stinks, Candy.ให้ตายสี แคนดี้ หมานายเหม็นมาก Of Mice and Men (1992)
We can't sleep with that stinking dog in here. All right.เรานอนในนี้กับหมาตัวเหม็นนั่นไม่ได้ ก็ได้ Of Mice and Men (1992)
They say I stink. Well, I'll tell you, all of y'all stink to me.พวกเขาว่าฉันตัวเหม็น พวกนายทุกคน ก็ตัวเหม็นสำหรับฉัน Of Mice and Men (1992)
- Hey, listen, man, the only reason why I come here... is to get off of this stinkin' island.- ฟังนะ เพื่อน เหตุผลเดียวที่ฉันมาที่นี่... คือการได้ออกไปจาก เกาะห่วยแตกนี้ Cool Runnings (1993)
Those bananas are stinkin' like a dead dog.กล้วยนายเหม็น เหมือนหมาเน่าเลยว่ะ Cool Runnings (1993)
- I'm stinking' like a dog over here.- ฉันเหม็นเหมือนสุนัขกว่าที่นี่ Pulp Fiction (1994)
- I like the way you stink.- ผมชอบวิธีการที่คุณเหม็น Pulp Fiction (1994)
They need heroes so bad. It stinks.พวกมันต้องการวีรบุรุษ ฟังแล้วจะอ๊วก Wild Reeds (1994)
Stinky and dangerous.เหม็น... ...และอันตราย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Say hello to my stinky little friend!...คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โทษทีที่ช้าไปหน่อย เอซ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Phew. It stinks. I don't know if I wanna go in.วุ้ย มันมีกลิ่นเหม็น ผมไม่ทราบว่าผมอยากจะไป Dante's Peak (1997)
Forget this stinking barn.ลืมยุ้งข้าวเหม็นนี้ Princess Mononoke (1997)
That's why we've been sitting in these stinking bearskins.นั่นคือเหตุผลที่เราได้รับการนั่งอยู่ใน bearskins เหม็นเหล่านี้ Princess Mononoke (1997)
Something stinks, man.กลิ่นแปลก ๆ รถแกน้ำมันไม่รั่วนะ Nothing to Lose (1997)
Why don't you tell the entire stinking country our troubles?ทำไมไม่ป่าวประกาศให้ทั่วประเทศงี่เง่านี่\ ให้รู้เรื่องที่เราทะเลาะกันไปเลยล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
Take your stinking watch and shut up!เอานาฬิกาเน่าๆ ไปแล้วหุบปากซะ! Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stink"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"
stinkThat movie stinks!
stinkIt's really stinky.
stinkHe is raising a big stink over a minor glitch.
stinkProper praise stinks.
stinkSomething stinks here.
stinkI'll bid farewell to this stinking school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วยแตก[V] stink, See also: be poor, be bad, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ผลงานชิ้นนี้ห่วยแตกที่สุด ไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร, Thai definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
เน่าเหม็น[ADJ] stinking, See also: rancid, putrid, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ซากศพส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยมา, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เหม็นคาว[ADJ] fishy, See also: strong, stinking, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็นคาวจนดิฉันทนไม่ไหว, Thai definition: กลิ่นเช่นเมือกปลา
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
เหม็น[ADJ] stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai definition: มีกลิ่นไม่ดี
อับ[ADJ] smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
กลิ่นคาว[N] fishy smell, See also: stinking smell, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นคาว, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
เขียว[ADJ] rank, See also: stinking, rancid, noisome, Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น
โขลง[ADJ] rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
โขง[ADJ] rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขลง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
คาว[ADJ] fishy, See also: stinking, smelly, Syn. กลิ่นคาว, Example: เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและกระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
คาว[V] be fishy, See also: be stinking, be smelly, have a strong smell, Syn. กลิ่นคาว, Example: เวลาทำปลาต้องระวังไม่ให้ปลายมีดทิ่มลึกถึงก้างกลางเนื้อเพราะปลาจะคาว, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
ความเหม็น[N] stink, See also: stench, fetidness, Syn. ความหอม, Example: ลมหายใจตุๆ ของมันรดหน้าตาเขาอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มความเหม็นและน่าสะอิดสะเอียน, Thai definition: การที่มีกลิ่นไม่ชวนดม, การมีกลิ่นไม่ดี, การได้รับกลิ่นไม่ดี
ตืด[ADJ] smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
โฉ่ฉาว[ADJ] notorious, See also: stinking, foul, putrid, Syn. อื้ออึง, เกรียวกราว, ฉาวโฉ่, Example: ผลการตัดสินออกมาแล้วว่า เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโฉ่ฉาวดังกล่าว
กลิ่นตัว[N] body odour, See also: stink of sweat, Example: ถ้าอยากเป็นคนมีเสน่ห์ควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการรักษาความสะอาดโดยเฉพาะในเรื่องของการมีกลิ่นตัว, Thai definition: กลิ่นที่ส่งมาจากร่างกาย
คละคลุ้ง[V] smell, See also: stink, have an unpleasant odour, spread, reek to high heaven, Syn. คลุ้ง, Example: กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้น, Thai definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)
ตุ่ยๆ[ADJ] smelly, See also: odorous, stinking, reeking, foul, Example: กางเกงตัวนี้มีกลิ่นตุ่ยๆ, Thai definition: กลิ่นเหม็นน้อยๆ
ตุๆ[ADJ] stinky, See also: smelly, odorous, reeking, foul, Syn. ตุ, เหม็นตุ, Example: รองเท้าอับจะมีกลิ่นตุๆ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
เน่าเสีย[ADJ] rotten, See also: stinking, putrid, decayed, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: ของเน่าเสียเหล่านี้ต้องกำจัดให้หมดไปจะได้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
หึ่ง[V] stink, Syn. ฉึ่ง, ดัง, Example: กระแสการยุบสภากำลังหึ่งไปทั่วเมือง
หึ่ง[ADJ] rotting, See also: stinking, Syn. ฉึ่ง, Example: ถังขยะใบนี้ส่งกลิ่นเหม็นหึ่ง, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นมาก
เหม็นสาบ[V] stink, See also: smell, stench, Syn. เหม็นอับ, Example: เสื้อสูทตัวนี้เหม็นสาบต้องเอาไปซักแห้งใหม่, Thai definition: มีกลิ่นสาบ, มีกลิ่นสาบสาง
เขียว[ADJ] stinky, See also: rank (smell), horrid (smell), strong (smell), Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking   FR: suspect ; douteux ; louche
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome   
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell   FR: odeur suspecte [f]
กลิ่นทัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour = body odor (Am.) ; stink of sweat   FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
แมงแคง [n.] (maēng khaēng) EN: Stink Bug   
แมลงแคง [n.] (malaēng khaēng) EN: Stink Bug   
แมลงแคงเขียว[n. exp.] (malaēng khaēng khīo) EN: Stink Bug   
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant
มวนเขียว[n. exp.] (mūan khīo) EN: Stink Bug   
มวนลำไย[n. exp.] (mūan lamyai) EN: Stink Bug   
เน่าเหม็น[adv.] (naomen) EN: stinking   
ผักชีฝรั่ง[n. exp.] (phakchī farang) EN: parsley ; Stink Weed   FR: persil [m] ; cerfeuil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STINK S T IH1 NG K
STINKS S T IH1 NG K S
STINKY S T IH1 NG K IY0
STINKBUG S T IH1 NG K B AH0 G
STINKERS S T IH1 NG K ER0 Z
STINKING S T IH1 NG K IH0 NG
STINKBUGS S T IH1 NG K B AH0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stink (v) stˈɪŋk (s t i1 ng k)
stinks (v) stˈɪŋks (s t i1 ng k s)
stinker (n) stˈɪŋkər (s t i1 ng k @ r)
stinkers (n) stˈɪŋkəz (s t i1 ng k @ z)
stinking (v) stˈɪŋkɪŋ (s t i1 ng k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chòu, ㄔㄡˋ, ] stench; stink; smelly; to smell (bad), #4,650 [Add to Longdo]
臭味[chòu wèi, ㄔㄡˋ ㄨㄟˋ, ] stink; fumes, #20,144 [Add to Longdo]
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person, #26,215 [Add to Longdo]
恶臭[è chòu, ㄜˋ ㄔㄡˋ, / ] stink, #27,889 [Add to Longdo]
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, / ] unpleasant smell; stink, #30,315 [Add to Longdo]
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, / ] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink, #45,687 [Add to Longdo]
腐臭[fǔ chòu, ㄈㄨˇ ㄔㄡˋ, ] rotten (smell); stinking; putrid, #66,652 [Add to Longdo]
腋臭[yè chòu, ㄧㄝˋ ㄔㄡˋ, ] armpit odor; underarm stink, #68,803 [Add to Longdo]
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, / ] stinking reputation; notorious far and wide, #78,946 [Add to Longdo]
臭不可闻[chòu bù kě wén, ㄔㄡˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄣˊ, / ] unbearable stink; fig. notorious, #85,543 [Add to Longdo]
臭烘烘[chòu hōng hōng, ㄔㄡˋ ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ, ] stinking, #90,924 [Add to Longdo]
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance, #111,794 [Add to Longdo]
毒瓦斯[dú wǎ sī, ㄉㄨˊ ㄨㄚˇ ㄙ, ] poisonous gas; stinking fart, #218,085 [Add to Longdo]
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ㄧㄥˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, / ] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #411,527 [Add to Longdo]
臭熏熏[chòu xūn xūn, ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄒㄩㄣ, / ] stinking, #487,213 [Add to Longdo]
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, / ] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #629,855 [Add to Longdo]
恶臭扑鼻[è chòu pū bí, ㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄨ ㄅㄧˊ, / ] the stink assaults the nostrils [Add to Longdo]
浊臭熏天[zhuó chòu xūn tiān, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄊㄧㄢ, / ] stinks to high heaven [Add to Longdo]
纳豆[nà dòu, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] stinky tofu (Japanese natto); strong-smelling fermented soybeans; same as 臭豆腐 [Add to Longdo]
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution) [Add to Longdo]
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, / ] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansehen {n}; Distinktion {f}cachet [Add to Longdo]
Instinkt {n} | Instinkte {pl}instinct | instincts [Add to Longdo]
Mutterinstinkt {m}maternal instinct [Add to Longdo]
Stinkbombe {f} | Stinkbomben {pl}stink bomb | stink bombs [Add to Longdo]
Stinker {m} | Stinker {pl}stinker | stinkers [Add to Longdo]
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.] [Add to Longdo]
Trübsinn {m}; schlechte Laune {f}; Stinklaune {f}hump [Br.] [Add to Longdo]
Urinstinkt {m} | Urinstinkte {pl}basic instinct | basic instincts; caveman instincts [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}stinkingness [Add to Longdo]
instinktiv {adj}intuitive [Add to Longdo]
instinktiv {adv}intuitively [Add to Longdo]
instinktiv; instinktmäßiginstinctive; instinctual [Add to Longdo]
instinktiv {adv}instinctively [Add to Longdo]
selbstinkrementierend {adj}autoincremental [Add to Longdo]
stinkbesoffen {adj} [ugs.]stinkung drunk [Add to Longdo]
stinken (nach) | stinkend | gestunken | er/sie/es stinkt | ich/er/sie/es stank | er/sie/es hat/hatte gestunken | ich/er/sie/es stänketo stink {stank, stunk; stunk} (of) | stinking | stunk | he/she/it stinks | I/he/she/it stank | he/she/it has/had stunk | I/he/she/it would stink [Add to Longdo]
nach etw. stinken | stinkend | gestunken | er/sie/es stinktto reek of sth. | reeking | reeked | he/she/it reeks [Add to Longdo]
stinken; miefento pong [coll.] [Add to Longdo]
stinkendfetid; foetid [Add to Longdo]
stinkend {adv}fetidly [Add to Longdo]
stinkend; übel; ranzig {adj}rank [Add to Longdo]
stinkend; widerlich {adj}stinking [Add to Longdo]
stinkendstinky [Add to Longdo]
stinkend; stinkig; miefend; miefig {adj}pongy [Br.] [coll.] [Add to Longdo]
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy [Add to Longdo]
stinkreich {adj} [ugs.]stinking rich; loaded [Add to Longdo]
stinksauerhopping mad [Add to Longdo]
stinkvornehm; stinkfein; protzig {adj}ritzy [Add to Longdo]
übelriechend; muffig {adj}stinking; funky [Add to Longdo]
widerlich {adv}stinkingly [Add to Longdo]
Fische und Gäste stinken nach drei Tagen.Fish and guests stink after three days. [Add to Longdo]
Stinktier {n}; Skunk {m} [zool.] | Stinktiere {pl}skunk | skunks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメ虫;亀虫;椿象;龜虫(oK)[かめむし(亀虫;椿象;龜虫);カメむし(カメ虫);カメムシ, kamemushi ( kame mushi ; tsubaki zou ; kame mushi ); kame mushi ( kame mushi ); kam] (n) (uk) shield bug; stink bug [Add to Longdo]
ガン見[ガンみ, gan mi] (n,vs) (sl) glaring look; giving the stink eye [Add to Longdo]
悪臭[あくしゅう, akushuu] (n,adj-no) stink; bad odor; bad odour; stench; (P) [Add to Longdo]
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic [Add to Longdo]
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
臭気[しゅうき, shuuki] (n) bad smell; stink; (P) [Add to Longdo]
臭亀;草亀[くさがめ;クサガメ, kusagame ; kusagame] (n) (1) (uk) Chinese pond turtle (Chinemys reevesii); Reeves' turtle; (2) (See 椿象) stink bug; shield bug [Add to Longdo]
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu [Add to Longdo]
臭味[しゅうみ, shuumi] (n) bad smell; stink [Add to Longdo]
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P) [Add to Longdo]
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink [Add to Longdo]
鼻持ちならない[はなもちならない, hanamochinaranai] (adj-i) stink; intolerable [Add to Longdo]
放屁虫[へひりむし, hehirimushi] (n) (1) (obsc) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug [Add to Longdo]
屁っ放り虫[へっぴりむし;ヘッピリムシ, heppirimushi ; heppirimushi] (n) (1) (uk) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug [Add to Longdo]
羶血[せんけつ, senketsu] (n) stink of blood or meat; meat eating barbarian (i.e. Westerner) [Add to Longdo]
鼈茸[すっぽんたけ;スッポンタケ, suppontake ; suppontake] (n) (uk) common stinkhorn (Phallus impudicus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
本能[ほんのう, honnou] Trieb, Instinkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, v. i. [imp. & p. p. {Stunk}, {Stank}, p. pr. &
   vb. n. {Stinking}.] [AS. stinkan to have a smell (whether
   good or bad); akin to OHG. stinchan, G. & D. stinken to
   stink; of uncertain origin; cf. Icel. st["o]kkva to leap, to
   spring, Goth. stigqan to push, strike, or Gr. ? rancid. Cf.
   {Stench}.]
   To emit a strong, offensive smell; to send out a disgusting
   odor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, v. t.
   To cause to stink; to affect by a stink.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, n. [AS. stinc.]
   A strong, offensive smell; a disgusting odor; a stench.
   [1913 Webster]
 
   {Fire stink}. See under {Fire}.
 
   {Stink-fire lance}. See under {Lance}.
 
   {Stink rat} (Zool.), the musk turtle. [Local, U.S.]
 
   {Stink shad} (Zool.), the gizzard shad. [Local, U.S.]
 
   {Stink trap}, a stench trap. See under {Stench}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top