ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

臭気

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -臭気-, *臭気*
Japanese-English: EDICT Dictionary
臭気[しゅうき, shuuki] (n) bad smell; stink; (P) [Add to Longdo]
臭気芬々;臭気芬芬[しゅうきふんぷん, shuukifunpun] (n,adj-t,adv-to) giving off a foul odor; the air being heavy with an offensive smell [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and mingles with the thick scent of wood rot[JA] 「朽ちた木の臭気と交あう」 The Grand Budapest Hotel (2014)
Deados put off a bad dead mojo.[JA] デッド共め... 臭気で満ちてる R.I.P.D. (2013)
"His movements were so silent,"[JA] "彼の活動は 臭気識別の訓練を受けた" The Empty Hearse (2014)
When I was in college, I designed an odor-recognition system for locating buried human remains, right?[JA] 大学の頃 臭気認識システムを 設計したんだ 埋葬された人骨の場所を 特定するために The Corpse at the Convention (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
臭気[しゅうき, shuuki] schlechter_Geruch, Gestank [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top