ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขียว

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขียว-, *เขียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขียว[ADJ] rank, See also: stinking, rancid, noisome, Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น
เขียว[N] green, Syn. สีเขียว, Example: เขาหยิบสีเขียวมาแต่งเติมเพื่อเพิ่มความสดใสให้กับรูปภาพ, Thai definition: สีอย่างสีใบไม้สด, บางทีหมายถึงเขียวครามด้วย
เขียว[ADJ] stinky, See also: rank (smell), horrid (smell), strong (smell), Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น
เขียวขจี[ADJ] verdant, Syn. ขจี, Example: เมื่อมองผ่านนอกหน้าต่างออกไปจะเห็นต้นข้าวเขียวขจีชูต้นสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ที่มีสีเขียวสดใส
เขียวชอุ่ม[V] be verdant, See also: be green, be fresh, be grassy, be leafy, Example: ต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนเขียวชอุ่มและสดชื่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: มีสีเขียวสดชื่นสบายตา
เขียวชอุ่ม[V] bright green, See also: dark green, Example: ต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนเขียวชอุ่มและสดชื่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: มีสีเขียวสดชื่นสบายตา
เขียวไข่กา[N] name of an ancient dish, Syn. ชามเขียวไข่กา, Example: ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ใช้ชามเขียวไข่กาทั้งหมด, Thai definition: ชื่อชามสมัยก่อน สีครามอ่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขียว ๆ แดง ๆน. กลุ่มผู้หญิงที่แต่งตัวหลากสี เช่น ไปดูเขียว ๆ แดง ๆ นอกบ้านเสียบ้าง.
เขียวก. รีบไป, รีบมา, เคียว หรือ เครียว ก็ใช้.
เขียวว. มีสีอย่างสีใบไม้สด, บางทีหมายถึงเขียวครามด้วย เช่น สุดหล้าฟ้าเขียว โกรธจนหน้าเขียว
เขียวกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด เรียกว่า เหม็นเขียว.
เขียวน. ชื่องูสีเขียวหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เช่น เขียวพระอินทร์ ( Chrysopelea ornata Shaw) ในวงศ์ Colubridae ลำตัวเรียวยาว อาศัยตามต้นไม้และชายคาบ้านเรือน ออกหากินเวลากลางวัน มีพิษอ่อนมาก, เขียวหางไหม้ท้องเหลือง ( Trimeresurus albolabris Gray) ในวงศ์ Viperidae ลำตัวอ้วนสั้น หางแดง ออกหากินเวลากลางคืน มีพิษอ่อนแต่เป็นอันตราย.
เขียวขี้ม้าว. สีกากีแกมเขียว.
เขียวพระอินทร์ ๑น. ชื่อปลาทะเลชนิด Thalassoma lunare (Linn.) ในวงศ์ Labridae ลำตัวยาวรี แบนข้าง สีเขียว และมีริ้วสีนํ้าเงินพาดขวางตลอดตัว ขนาดยาวได้ถึง ๒๐ เซนติเมตร บริเวณหัวมีแถบ ลวดลายสีม่วงแดง ครีบหางใหญ่สีเหลือง ปลายขอบบนและล่างสีแดง พบอาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง เมื่อขนาดยังเล็กมีพื้นสีนํ้าตาลแดงที่บริเวณกลางครีบหลังและโคนครีบหางมีจุดใหญ่สีดำ.
เขียวพระอินทร์ ๒น. ชื่องูเขียวชนิดหนึ่ง. (ดู เขียว ๓).
เขียวหวาน ๑น. ชื่อแกงเผ็ดที่ใช้พริกขี้หนูสดแทนพริกแห้ง.
เขียวหวาน ๑ดูใน เขียว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apple Greenเขียวแอปเปิล [การแพทย์]
Cyanosis, Differentialเขียวที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย [การแพทย์]
Cyanosis, Generalizedเขียวทั้งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น The Great Dictator (1940)
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว Night and Fog (1956)
- It makes your fingers go green.ฉันหมายความว่ามันทำให้นิ้วมือข? องคุณจะสีเขียว Help! (1965)
This is English.มันคือสีเขียว ดินในอเมริกา? Help! (1965)
- Green light, go!ไฟเขียวให้ไป ไคยีลี Help! (1965)
- I'm green, green, green, sir.ฉันสีเขียว, สีเขียว, สีเขียว, เซอร์ How I Won the War (1967)
Think we ought to green, green, green?คิดว่าเราควรจะสีเขียว, สีเขียว, สีเขียวHow I Won the War (1967)
- Sir? Green, green, green.สีเขียว, สีเขียว, สีเขียว How I Won the War (1967)
"Green, green, green" so I did.สีเขียว, สีเขียว, สีเขียวเพื่อให้ ฉันไม่ How I Won the War (1967)
Grün, grün, grün?เขียว, เขียว, เขียว? เวก How I Won the War (1967)
The signal for the LMG to open fire shall be green, green, green.สัญญาณสำหรับ เอลเอมจี จะ เปิดไฟ จะเป็นสีเขียว, สีเขียว, สีเขียว How I Won the War (1967)
Till we found the sea of greenจนกว่าเราจะพบทะเลสีเขียว Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียว[adj.] (khīo) EN: green ; verdant   FR: vert ; verdâtre
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome   
เขียวขจี[adj.] (khīo khajī) EN: verdant   
เขียวชอุ่ม[v. exp.] (khīo cha-um) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy   
เขียวอ่อน[n. exp.] (khīo øn) EN: light green   FR: vert clair

English-Thai: Longdo Dictionary
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, R. Penaeus semisulcatus
Image:
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:
blow fly(n ) แมลงวันหัวเขียว, เป็นแมลงวันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปตามชุมชนที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นแมลงวันที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินถึงดำ, metallic fly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glaucous[ADJ] เขียวอมเทา / น้ำเงินหม่น
grassy[ADJ] เขียวชอุ่ม, See also: ซึ่งเขียวขจี
lush[ADJ] เขียวชอุ่ม, See also: เขียวขจี, Syn. rich, abundant, prolific, Ant. barren, sparse, withered, stale
springlike[ADJ] ซึ่งผลิดอกออกใบ, See also: เขียวชอุ่ม, Syn. flowering, vernal
verdant[ADJ] เขียวขจี, See also: ขจี, เขียวชอุ่ม, มีสีเขียว, Syn. lush
verdurous[ADJ] เขียวขจี, See also: เขียวชอุ่ม, Syn. greenish, lush, verdant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
amazonite(แอม' มะโซไนท) n. แร่ feldspa สีเขียวชนิดหนึ่ง, Syn. Amazon stone
apple greenเขียวอ่อน, Syn. light green)
aquamarine(แอคควะมะรีน') n. พลอยเขียวน้ำเงินอ่อน,สีเขียวน้ำเงินอ่อน
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)
black eyen. ตาฟกช้ำดำเขียว,ข้อมลทิน,จุดด่างพร้อย,เรื่องอื้อฉาว, Syn. shame
black-and ###SW. blue adj. ฟกช้ำดำเขียว, Syn. contused
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด

English-Thai: Nontri Dictionary
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน
BLACK-AND-black-and-blue(adj) บาดเจ็บ,ฟกช้ำดำเขียว
blueprint(n) กระดาษพิมพ์เขียว
BOTTLE bottle green(n) สีเขียวแก่
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
emerald(n) มรกต,นิลสีเขียว
evergreen(adj) เขียวชอุ่มอยู่เสมอ,เขียวตลอดปี
grassy(adj) มีหญ้า,เขียวไปด้วยหญ้า,เต็มไปด้วยหญ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
überqueren(vt) |überquerte, hat überquert| ข้าม หรีอ ข้ามถนน เช่น 1° Bei Grün überqueren und Kindern Vorbild sein! ข้ามถนนเมื่อไฟเขียว เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กๆ 2° Die Strasse überqueren = ข้ามถนน
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
grün(adj) ที่มีสีเขียว
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)

French-Thai: Longdo Dictionary
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
vert(adj) |f. -e| ที่มีสีเขียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top