ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่งกลิ่นเหม็น

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งกลิ่นเหม็น-, *ส่งกลิ่นเหม็น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We intercepted mobile calls from inside the building, and there's a lot of chatter about foul-smelling gases, and a possible creature sighting.เราตัดสัญญาณโทรศัพท์ในอาคารแล้วครับ และมีรายงานว่าพบสัตว์บางอย่างส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลานอยู่ในอาคาร Episode #2.2 (2008)
Didn't fucking work. Oh, it stinks. Bill.ส่งกลิ่นเหม็นมาก บิล Bad Blood (2010)
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน Abiquiu (2010)
In their floor and bats...วุ่นวายและส่งกลิ่นเหม็น โชคดีที่ท้ายสุดแล้วหนังสารคดีของคุณ Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
- is going to start to smell. - Okay, guys.ก็จะเริ่มส่งกลิ่นเหม็น โอเค พวกนาย The New Rachel (2012)
Hey, why didn't you ask me to be your running mate?ที่คางของนายผายลมส่งกลิ่นเหม็นๆ ออกมา นี่ ทำไมเธอไม่เลือกฉันเป็นผู้ร่วมทีมของเธอล่ะ Makeover (2012)
And I can't even smell... You don't smell... He doesn't smell rotten.แทบไม่มีกลิ่นนาย, นายไม่ส่งกลิ่นเหม็นเลย มันไม่ได้กลิ่นเน่าๆด้วย Warm Bodies (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin men) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stink[VI] ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. reek
stinking[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, smelly
stinky[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, fetid, smelly
stink of[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นของหรือจาก, Syn. smell of, stink with
stink out[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นจน (บางอย่าง) ออกมา (คำไม่เป็นทางการ)
stink with[PHRV] ส่งกลิ่นเหม็นมากจาก / ของ, Syn. smell with, stink of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stink(สทิงคฺ) {stank/stunk,stunk,stinking,stinks} vi. ส่งกลิ่นเหม็น,รุกราน,เสื่อมทราม,มีจำนวนมาก (โดยเฉพาะเงิน) . vt. ทำให้เหม็น,ไล่ด้วยกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่นเหม็นของ n. กลิ่นเหม็น,ความเหม็นโฉ่,ความยุ่งเหยิง,เรื่องอื้อฉาว,, See also: stinks n. วิชาเคมี
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top