Search result for

scandal

(91 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scandal-, *scandal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scandal[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal[N] เหตุการณ์อื้อฉาว, See also: เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย, Syn. disgrace, shame
scandalize[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้อัปยศ, Syn. culiminate, slander
scandalous[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalizer[N] คนใส่ร้ายป้ายสี
scandalously[ADV] อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว, Syn. indecently, shameful
scandalmonger[N] ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว, See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย, Syn. gossip, newsmonger
scandalization[N] การใส่ร้าย
scandalousness[N] ความน่าอับอาย
scandalmongering[N] การกระจายเรื่องอื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious

English-Thai: Nontri Dictionary
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want a scandal, do I?ก็ฉันไม่ต้องการเรื่องอื้อฉาว ใช่ไหมล่ะ? Clue (1985)
Married woman, single man, scandalous affair.หญิงแต่งงานแล้วกับหนุ่มโสด คนนินทาได้ Punchline (1988)
Scandal! Let's not be too hastyมา ใจเย็นกันดีกว่า Aladdin (1992)
If... ifthat were true, it would be a national scandal.ถ้า... . ถ้า เป็นเรื่องจริง... Squeeze (1993)
Though I know it must be a scandalous falsehood,ถึงแม้ฉันจะรู้ว่ามันเป็นเพียงข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง Episode #1.6 (1995)
We're in the middle of a scandal.เรากำลังอยู่ในช่วงกลางของเรื่องอื้อฉาว The Birdcage (1996)
He's not terrible in that way. He won't get mixed up in some scandal.เขาไม่ได้น่ากลัวในทางที่ เขาจะไม่ได้รับการผสมขึ้นมาในเรื่องอื้อฉาวบาง The Birdcage (1996)
Quite the scandal.นินทากันอื้อเลย Titanic (1997)
His affair with Shizuko caused a scandal.ความสัมพันธ์ของเขากับ ชิซูโกะ เป็นเรื่องอื้อฉาว. Ringu (1998)
Sex scandals, bribery, people jumping off buildings.เรื่องคาวๆหรือเรื่องสินบน.. คนโดดตึกตาย Never Been Kissed (1999)
- It's an outrage! A scandal!- ไม่เอาไหนเลย เรื่องบ้า ๆ นี่ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
This is a murder trial... not some scandal at the sorority house.ไม่ใช่แค่เรื่องอื้อฉาวในสมาคมสตรี Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scandalA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
scandalAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
scandalAs far as I know, she has nothing to do with that scandal.
scandalDespite their own scandals the police continue to make arrests as though nothing had happened at all.
scandalHe admits being involved in the scandal.
scandalHe had a great deal to do with the scandal.
scandalHe had no part in the scandal.
scandalHe had the courage to expose the scandal.
scandalHe is a constant subject of scandal.
scandalHe is said to have something to do with the political scandal.
scandalHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
scandalHe set me up for the scandal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องอื้อฉาว[N] scandal, Syn. เรื่องฉาวโฉ่, Example: ตำรวจมือดีต้องมาทำงานเป็นพ่อครัวบนเรือ เพราะเรื่องอื้อฉาวที่ถูกใส่ร้าย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องไม่ดีไม่งามที่รู้กันไปทั่ว
ข้อครหา[N] scandal, See also: gossip, blame, Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน, Example: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง
คาว[ADJ] scandal (n), Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน, Example: ผู้หญิงกับวงการบันเทิงคงไม่พ้นเรื่องข่าวคาวๆ
ความอื้อฉาว[N] notoriety, See also: scandal, Syn. ความฉาวโฉ่, Example: ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสถาบันราชภัฏเกิดความอื้อฉาวหลายประการ ที่ครึกโครมมากที่สุดก็คือการซื้อขายเกรด, Thai definition: การรู้จักกันไปทั่วในเรื่องที่ไม่ดีงาม
อื้อฉาว[ADJ] scandalous, See also: notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: การปลูกต้นปาล์มริมถนนในย่านรามอินทราเกิดเป็นกรณีอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วในเรื่องการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส, Thai definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่อง หรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
ฉ่าฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว, Example: ข่าวนี้เป็นข่าวฉ่าฉาวมากในวงการบันเทิง
ฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: เธอเป็นนางแบบที่มีข่าวฉาวที่สุดในวงการ
ฉาวโฉ่[ADJ] scandalous, See also: notorious, rumoured, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: โครงการโรงกำจัดขยะของกทม. ได้ชื่อว่าเป็นโครงการฉาวโฉ่ที่สุดแห่งปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūchāo rap sinbon) EN: corruption scandal   
คดีอื้อฉาว[n. exp.] (khadī eūchāo) EN: scandal   
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap sinbon) EN: corruption scandal   
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment   FR: scandale [m] ; honte [f]
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful   FR: scandaleux ; honteux

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANDAL    S K AE1 N D AH0 L
SCANDALS    S K AE1 N D AH0 L Z
SCANDAL'S    S K AE1 N D AH0 L Z
SCANDALIZE    S K AE1 N D AH0 L AY2 Z
SCANDALOUS    S K AE1 N D AH0 L AH0 S
SCANDALIZED    S K AE1 N D AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scandal    (n) (s k a1 n d l)
scandals    (n) (s k a1 n d l z)
scandalize    (v) (s k a1 n d @ l ai z)
scandalous    (j) (s k a1 n d @ l @ s)
scandalized    (v) (s k a1 n d @ l ai z d)
scandalizes    (v) (s k a1 n d @ l ai z i z)
scandalizing    (v) (s k a1 n d @ l ai z i ng)
scandalously    (a) (s k a1 n d @ l @ s l ii)
scandalmonger    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ r)
scandalmongers    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skandal {m} | Skandale {pl} | Skandale aufdeckenscandal | scandals | to muckrake [Am.] [Add to Longdo]
Skandalblatt {n} | Skandalblätter {pl}scandal sheet; muckraking newspaper | scandal sheets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal [Add to Longdo]
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914) [Add to Longdo]
スキャンダラス[, sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P) [Add to Longdo]
スキャンダル[, sukyandaru] (n) scandal; (P) [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
汚行[おこう, okou] (n) scandalous conduct [Add to Longdo]
会計疑惑[かいけいぎわく, kaikeigiwaku] (n) accounting scandal [Add to Longdo]
怪聞[かいぶん, kaibun] (n) strange rumor; strange rumour; scandal [Add to Longdo]
疑獄[ぎごく, gigoku] (n) scandal; graft case; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandalous [Add to Longdo]
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal [Add to Longdo]
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scandal \Scan"dal\, v. t.
   1. To treat opprobriously; to defame; to asperse; to traduce;
    to slander. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I do fawn on men and hug them hard
       And after scandal them.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To scandalize; to offend. [Obs.] --Bp. Story.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To defame; traduce; reproach; slander; calumniate;
     asperse; vilify; disgrace.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scandal \Scan"dal\, n. [F. scandale, fr. L. scandalum, Gr. ?, a
   snare laid for an enemy, a stumbling block, offense, scandal:
   cf. OE. scandle, OF. escandle. See {Slander}.]
   1. Offense caused or experienced; reproach or reprobation
    called forth by what is regarded as wrong, criminal,
    heinous, or flagrant: opprobrium or disgrace.
    [1913 Webster]
 
       O, what a scandal is it to our crown,
       That two such noble peers as ye should jar! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [I] have brought scandal
       To Israel, diffidence of God, and doubt
       In feeble hearts.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Reproachful aspersion; opprobrious censure; defamatory
    talk, uttered heedlessly or maliciously.
    [1913 Webster]
 
       You must not put another scandal on him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My known virtue is from scandal free. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Equity) Anything alleged in pleading which is
    impertinent, and is reproachful to any person, or which
    derogates from the dignity of the court, or is contrary to
    good manners. --Daniell.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Defamation; detraction; slander; calumny; opprobrium;
     reproach; shame; disgrace.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scandal
   n 1: disgraceful gossip about the private lives of other people
      [syn: {scandal}, {dirt}, {malicious gossip}]
   2: a disgraceful event [syn: {scandal}, {outrage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top