Search result for

lemon

(96 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lemon-, *lemon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lemon[N] ต้นมะนาว
lemon[N] มะนาว
lemonade[N] น้ำมะนาว
lemongrass[N] ตะไคร้
lemon-yellow[ADJ] สีเหลืองมะนาว, Syn. yellowish-green colour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lemon(เลม'เมิน) n. มะนาว,ต้นมะนาว,สีเหลืองอ่อน,คนที่ใช้การไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
lemon(n) มะนาว
lemonade(n) น้ำมะนาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lemon-shaped; limoniform-รูปมะนาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lemonมะนาวเทศ [TU Subject Heading]
Lemonน้ำมันผิวมะนาว [การแพทย์]
Lemonมะนาว [การแพทย์]
Lemon and Limeมะนาว [การแพทย์]
Lemon juiceน้ำมะนาว [TU Subject Heading]
Lemon Yellowสีเหลืองอ่อน, สีเหลืองมะนาว [การแพทย์]
Lemon-Limeมะนาวผสม [การแพทย์]
Lemonadeน้ำมะนาวผสม [TU Subject Heading]
Lemons, Sweetมะนาวหวาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shaken well until it is ice cold, and served with a large thin slice of lemon peelเขย่าให้เข้ากัน เสริฟเย็น ๆ พร้อมน้ำแข็ง มะนาวสด Quantum of Solace (2008)
Lemon butter cream cup?เลมอน บัทเทอร์ ครีมคัพมั้ย Made of Honor (2008)
It's lemon, right? It's good. I'm ordering that from now on.มะนาวใช่มั้ย ต่อไปจะสั่งอันนี้บ้าง Made of Honor (2008)
Why are you eyeing my lemon drink?ทำไมถึงมองน้ำมะนาวของฉันล่ะ The Happening (2008)
She brought lemonade.เธอซื้อน้ำมะนาวมา Shut Down (2008)
Trishanne, I'm gonna need a mug of tea with lemon.ทีชอร์น ผมต้องการน้ำชาผสมมะนาว Safe and Sound (2008)
I've got some lovely lemon sage thickening conditioner for my hair.ผมได้ครีมนวดผมผสมมะนาวมาด้วย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Well, you've got your ice cream, cup or cone, milkshakes, smoothies and lemonade.งั้น ไอศครีมดีมั้ยคะ แบบถ้วยหรือโคน ,มิลค์เชค สมูทตี้หรือเลมอนเนต Dead Like Me: Life After Death (2009)
Just the lemonade.แค่เลมอนเนต Dead Like Me: Life After Death (2009)
Lemonade it is. No ice.เลมอนเนตนั่นล่ะ ไม่ใส่น้ำแข็ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I have this fantasy that she comes for dinner and I show her my new lemon zester.ฉันอยากจะให้เธอมาดินเนอร์ ฉันจะได้โชว์มีดปอกผิวมะนาวอันใหม่น่ะ Julie & Julia (2009)
Lemons into lemonade?มะนาวในน้ำมะนาว I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lemonAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
lemonAdd lemon flavor to the tea.
lemonA tea with lemon, please.
lemonHe dropped lemon juice into his tea.
lemonHot lemon with honey is a good remedy for colds.
lemonI ate a fresh lemon for the vitamin C.
lemonI feel better when I drink hot lemon juice.
lemonIf you add lemon, it will become sour.
lemonJust my old standby: lemon chicken.
lemonLemon is sour.
lemonLemons and limes are acidic fruits.
lemonLemons are acid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะนาว[N] lemon, See also: lime, Citrus aurantifolia, Syn. ลูกมะนาว, ผลมะนาว, Example: เธอช่วยผ่ามะนาวให้ฉันอีกซีกหนึ่งด้วย, Count unit: ลูก, ผล, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
ลูกมะนาว[N] lime, See also: lemon, Syn. มะนาว, Example: ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้เขาเอาลูกมะนาวมาประดับตามโต๊ะ แปลกไปอีกแบบ, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
ตะไคร้[N] lemongrass, See also: Cymbopogon citratus Stapf, Example: เขาปลูกตะไคร้ไว้รอบบ้าน, Count unit: ต้น, กอ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cymbopogon citratus Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ กลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารได้
น้ำตะไคร้[N] lemon grass water, Example: น้ำตระไคร้ที่สกัดแล้วสามารถเอามาทาผิวกันยุงได้, Thai definition: น้ำหอมชนิดหนึ่ง มีลักษณะใส สีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลแกมแดง สกัดจากต้นและใบตะไคร้
ดอกไม้จีน[N] day lily, See also: lemon lily, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในสกุล Hemerocallis วงศ์ Liliaceae ชนิด H. flava Linn. ดอกสีเหลือง ชนิด H. fulva Linn. ดอกสีแสด ทั้ง 2 ชนิดนิยมใช้ดอกแห้งเป็นอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชามะนาว [n. exp.] (chā manāo) EN: tea with lemon ; hot tea with lemon ; iced tea with lemon   
เลมอน[n.] (lēmǿn) EN: lemon   FR: citron [m]
มะนาว [n.] (manāo) EN: lime ; lemon ; common lime   FR: citron vert [m] ; lime [f]
มะนาวฝรั่ง[n. exp.] (manāo farang) EN: lemon   FR: citron [m]
น้ำมะนาว[n.] (nām manāo) EN: lemonade ; limeade   FR: limonade [f] ; jus de citron [m] ; citronnade [f]
นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองคิ้วขาว[n. exp.] (nok krajit taphōk leūang khiu khāo) EN: Lemon-rumped Warbler   FR: Pouillot à dos clair [m]
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn khūn thammadā) EN: Lemon Emigrant   
ผีเสื้อแพนซีสีตาล[n. exp.] (phīseūa phaēnsī sī tān) EN: Lemon Pansy   
ผลมะนาว[n.] (phon manāo) EN: lemon ; lime fruit   FR: citron [m]
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEMON    L EH1 M AH0 N
LEMOND    L EH1 M AH0 N D
LEMONS    L EH1 M AH0 N Z
LEMONT    L AH0 M AA1 N T
LEMONDS    L EH1 M AH0 N D Z
LEMONADE    L EH1 M AH0 N EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lemon    (n) (l e1 m @ n)
lemons    (n) (l e1 m @ n z)
lemonade    (n) (l e2 m @ n ei1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitrone {f} | Zitronen {pl}lemon | lemons [Add to Longdo]
Zitronenbaum {m} [bot.]lemon tree [Add to Longdo]
Zitronenmelisse {f}lemon balm [Add to Longdo]
Zitronenpresse {f}lemon squeezer [Add to Longdo]
Zitronensaft {m}lemon juice; lemon-juice [Add to Longdo]
Zitronenschale {f} [cook.]lemon peel [Add to Longdo]
zitronengelb {adj}lemon yellow; lemon-colored [Add to Longdo]
Zimttaube {f} [ornith.]Lemon Dove [Add to Longdo]
Hirsekorn-Falterfisch {m} (Chaetodon miliaris) [zool.]lemon butterfly [Add to Longdo]
Zitronen-Zwergkaiserfisch {m}; Zitronen-Herzogfisch {m} (Centropyge flavissima) [zool.]lemon peel (dwarf) angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
ニシレモンザメ[, nishiremonzame] (n) lemon shark (Negaprion brevirostris, species of requiem shark) [Add to Longdo]
ヒラミレモン[, hiramiremon] (n) (See シークワーシャー) Hirami lemon (Citrus Depressa) [Add to Longdo]
フィレモンへの手紙[フィレモンへのてがみ, firemon henotegami] (n) Epistle to Philemon (book of the Bible) [Add to Longdo]
ミレットシードバタフライフィッシュ[, mirettoshi-dobatafuraifisshu] (n) millet butterflyfish (Chaetodon miliaris); lemon butterflyfish; milletseed butterflyfish [Add to Longdo]
メリッサ[, merissa] (n) lemon balm (Melissa officinalis) (lat [Add to Longdo]
ラムネ[, ramune] (n) soda pop (from lemonade) [Add to Longdo]
レスカ[, resuka] (n) (abbr) lemon squash [Add to Longdo]
レモネード[, remone-do] (n) lemonade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柠檬[níng méng, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] lemon, #8,308 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] lemon, #21,818 [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] lemon, #38,083 [Add to Longdo]
柠檬水[níng méng shuǐ, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] lemonade, #40,056 [Add to Longdo]
柠檬茶[níng méng chá, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄔㄚˊ, / ] lemon tea, #49,561 [Add to Longdo]
香茅[xiāng máo, ㄒㄧㄤ ㄇㄠˊ, ] lemon grass (Cymbopogon flexuosus), #88,600 [Add to Longdo]
柠檬鸡[níng méng jī, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄐㄧ, / ] lemon chicken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, n. [F. sole, L. solea; -- so named from its flat
   shape. See {Sole} of the foot.] (Zool.)
   (a) Any one of several species of flatfishes of the genus
     {Solea} and allied genera of the family {Soleidae},
     especially the common European species ({Solea
     vulgaris}), which is a valuable food fish.
   (b) Any one of several American flounders somewhat resembling
     the true sole in form or quality, as the California sole
     ({Lepidopsetta bilineata}), the long-finned sole
     ({Glyptocephalus zachirus}), and other species.
     [1913 Webster]
 
   {Lemon}, or {French}, {sole} (Zool.), a European species of
    sole ({Solea pegusa}).
 
   {Smooth sole} (Zool.), the megrim.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lemon \Lem"on\ (l[e^]m"[u^]n), n. [F. limon, Per. l[imac]m[=u]n;
   cf. Ar. laim[=u]n, Sp. limon, It. limone. Cf. {Lime} a
   fruit.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) An oval or roundish fruit resembling the orange,
    and containing a pulp usually intensely acid. It is
    produced by a tropical tree of the genus {Citrus}, the
    common fruit known in commerce being that of the species
    {Citrus Limonum} or {Citrus Medica} (var. Limonum). There
    are many varieties of the fruit, some of which are sweet.
    [1913 Webster]
 
   2. The tree which bears lemons; the lemon tree.
    [1913 Webster]
 
   {Lemon grass} (Bot.), a fragrant East Indian grass
    ({Andropogon Sh[oe]nanthus}, and perhaps other allied
    species), which yields the grass oil used in perfumery.
 
   {Lemon sole} (Zool.), a yellow European sole ({Solea
    aurantiaca}).
 
   {Salts of lemon} (Chem.), a white crystalline substance,
    inappropriately named, as it consists of an acid potassium
    oxalate and contains no citric acid, which is the
    characteristic acid of lemon; -- called also {salts of
    sorrel}. It is used in removing ink stains. See {Oxalic
    acid}, under {Oxalic}. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lemon
   n 1: yellow oval fruit with juicy acidic flesh
   2: a strong yellow color [syn: {gamboge}, {lemon}, {lemon
     yellow}, {maize}]
   3: a small evergreen tree that originated in Asia but is widely
     cultivated for its fruit [syn: {lemon}, {lemon tree}, {Citrus
     limon}]
   4: a distinctive tart flavor characteristic of lemons
   5: an artifact (especially an automobile) that is defective or
     unsatisfactory [syn: {lemon}, {stinker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top