ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตืด

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตืด-, *ตืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตืด[ADJ] smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ตืด[V] be stingy, See also: be sticky, be miserly, be niggardly, Syn. หนืด, ขี้เหนียว, ขี้ตืด, ตระหนี่, เหนียว, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: ทำไมเขาถึงตืดได้ขนาดนั้น
ตืด[N] tapeworm, See also: intestinal pinworms, Syn. พยาธิตัวตืด, Example: ยาชนิดนี้เป็นยาถ่ายพยาธิ เหมาะสำหรับพยาธิตัวตืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพยาธิตัวแบนเป็นปล้องเรียงต่อกันเป็นแถบยาว หัวมีอวัยวะใช้เกาะยึด มักอาศัยดูดอาหารในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตืดว. กลิ่นไม่ดี, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย เรียกว่า เหม็นตืด, บางทีใช้ว่า เหม็นตืดเหม็นตัง.
ตืดว. หนืด, ตระหนี่, มักใช้ว่า ขี้ตืด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pain in the ass.นังขี้ตืด Blazing Saddles (1974)
I made a tapeworm. You made a what?ฉันทำพยาธิตัวตืด คุณทำอะไร? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Fucking rich-ass bastards Can't lose nothing but cigarette butts and dirty-ass handkerchiefsพวกเศรษฐีขี้ตืด ไม่มีทำร่วงนอกจากก้นบุหรี่ กับ ผ้าเช็ดหน้าโสโครก The Legend of 1900 (1998)
MY DAD IS STUCK IN MEXICO. HE CAN'T COME HOME.พ่อฉันต้องตืดอยู่ที่แม็กซิโก และเขาก็กลับมาบ้านไม่ได้ Family/Affair (2007)
Well, sometimes they pick a driver with a cheap-ass father. Out the car.ยกเว้นคนขับที่มีพ่อขี้ตืด ลงมาเลย Transformers (2007)
Wow. You are so cheap.แหม่ ตืดจริงนะพ่อ Transformers (2007)
That is from Mr. Aloha over thereฉันให้แทนนายขี้ตืดคนนั้นละกัน My Blueberry Nights (2007)
Victor, you're so cheap.วิคเตอร์ อย่าขี้ตืดนักเลยน่า RocknRolla (2008)
She can sing, but doesn't she look cheap?เธอร้องเพลงดี แต่เธอไม่ดูตืดๆไปหน่อยหรอ Scandal Makers (2008)
But you got to admit, she's pretty sexy.ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องตืดรึเปล่าหรอกนะ แต่ที่แน่ๆเธอมีลูกแล้วใช่มะ Scandal Makers (2008)
Okay, cheapo.พ่อ ขี้ตืด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Come on, you bloody bastards.ไปสิวะ ไอ้พวกตัวตืดInvictus (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตืด[n.] (teūt) EN: tapeworm   FR: ténia = taenia [m] ; ver solitaire [m]
ตืด[adj.] (teūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwarf tape wormพยาธิตืดแคระ
gid(กิด) n. โรคพยาธิตัวตืดของหมู
taeniasisพยาธิตัวตืด
tapeworm(เทพ'เวิร์ม) n. พยาธิตัวตืด

English-Thai: Nontri Dictionary
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่
niggard(n) คนตระหนี่,คนขี้เหนียว,คนขี้ตืด
niggardly(adj) ขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่
skimp(vi,vt) ขี้ตืด,ประหยัด,ขี้เหนียว,ทำลวกๆ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ
tapeworm(n) พยาธิตัวตืด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top