ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*oops*

UW1 P S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oops, -oops-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troops(n) กองกำลัง, See also: กองทหาร
troops(n) กลุ่ม, See also: พวก, กอง, ฝูง
troops(n) กองทหาร, Syn. corps, soldiers, armed forces
whoops(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความอาย, Syn. oops
paratroops(n) กองทหารพลร่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
hoopster(ฮูพ'สะเทอะ) n. นักบาสเกตบอล
oops(อูพซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ,ความผิดหวัง,ความประหลาดใจและอื่น ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychology, animal; zoopsychologyสัตวจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animal psychology; zoopsychologyสัตวจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoopsychology; psychology, animalสัตวจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Command of troops ; Military leadershipความเป็นผู้นำทางการทหาร [TU Subject Heading]
Guards troopsกองกำลังรักษาพระองค์ [TU Subject Heading]
Mercenary troopsทหารรับจ้าง [TU Subject Heading]
Parachute troopsทหารพลร่ม [TU Subject Heading]
Loopsมัดหวาย (ของลายนิ้วมือ), ห่วง, ลูป, วง, เส้นโค้งแต่ปลายตีบเข้า [การแพทย์]
Loops of Henleลูฟออฟเฮนเล [การแพทย์]
Loops, Bacteriologicalห่วงฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Loops, Closedวงปิด [การแพทย์]
Loops, Fingerเฝือกโลหะรูปบ่วงปลายนิ้ว [การแพทย์]
Loops, Lippesห่วงอนามัยชนิดเก่า, ห่วงอนามัยลิปปิสลูป [การแพทย์]
Loops, Proximalขดต้นทาง [การแพทย์]
Loops, Wide Distortedเส้นเลือดหนาเป็นวงกลม [การแพทย์]
Magnifying Loopsแว่นขยาย, แว่นขยาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oopsOur troops engaged with the enemy.
oopsThe troops were retired from the front lines.
oopsThe authorities sent in troops to quell the riot.
oopsThe troops landed in Greece.
oopsOur troops were constantly harassed by the guerrillas.
oopsThe President called out the troops.
oopsIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
oopsTroops were swiftly called in to put down the riot.
oopsTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
oopsThe troops maintained their ground.
oopsWhoops! There aren't many live coals left! Go make some kindling would you?
oopsThe troops marched past.
oopsOops, my pen has run out of ink?
oopsHe is commander of our troops.
oopsThe troops easily put down the rebellion.
oopsThe troops were in battle array.
oopsA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
oopsThe revolutionary government, while raising troops from the masses and fighting a defensive battle, established a republic and executed Louis XVI.
oopsThe enemy flung fresh troops into the battle.
oopsThe troops had plenty of arms.
oopsThey moved the troops back in a sudden change of tactics.
oopsThe troops fought with Grant against the Confederates.
oopsCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.
oopsI'd jump through hoops for you.
oopsThe troops refused to obey the command.
oopsThe enemy troops closed in on the city.
oopsThe troops advanced twenty miles.
oopsPeace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.
oopsThe troops soon put down the rebellion.
oops"Hey, when do the dorms lock up?" "9 o'clock" "Whoops, if we don't run we won't make it!"
oopsThat captain handles his troops well.
oopsThe Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถวหน้ากระดาน(n) line of troops, See also: line formation, Example: เด็กนักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อเตรียมเคารพธงชาติ
ทัพบก(n) army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai Definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
ยกพล(v) advance the army, See also: move the troops, dispatch troops, send out troops, Syn. ยกทัพ, ยกพวก, Example: ผู้ประท้วงยกพลจากทำเนียบไปรวมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา, Thai Definition: โยกย้ายหรือพากันไปเป็นกลุ่มใหญ่
พลเดินเท้า(n) forces, See also: troops, Syn. กองทหาร, ทหาร, กองพล, Example: เขาต้องฝึกกับพวกพลเดินเท้าด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งในกติกา, Count Unit: คน, กอง, Thai Definition: กองทัพของทหาร
เกณฑ์ทหาร(v) conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai Definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร
พยุหยาตรา(n) procession of troops, See also: unit, troops, Syn. กระบวนทัพ, Example: ขบวนพยุหยาตราเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ, Count Unit: ขบวน
พยุหเสนา(n) army, See also: troops, legions, hordes, unit, Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: พระมหากษัตริย์ตรัสเรียกพยุหเสนาให้มาประชุมกันพร้อมหน้า, Count Unit: นาย, Thai Definition: หมู่เสนา
พยุหแสนยา(n) troops, See also: army, legions, hordes, unit, Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์, Count Unit: นาย, Thai Definition: หมู่เสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พยุหะ(n) procession, See also: troops, army, legion, hordes, Syn. พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
พล(n) forces, See also: troops, army, Syn. ทหาร, กำลังพล, กำลัง, กองพล, Example: ผู้บัญชาการรบได้วางแผนเพื่อลำเลียงพลของฝ่ายวอชิงตันในการทำสงครามที่ยอร์คทาวน์, Count Unit: นาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลร่ม(n) paratrooper, See also: paratroops, parachutist, Example: วันที่ 6 มีนาคม 2487 สัมพันธมิตรส่งพลร่มโดดร่มลง 5 คนในบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ระหว่างการโจมตีพระนคร, Count Unit: นาย, Thai Definition: ทหารที่ฝึกวิธีการโดดร่มลงจากเครื่องบิน
พลากร(n) troops, See also: army, armed forces, Syn. กองทหาร, Example: หมู่พลากรกำลังร่วมประชุมในการกำหนดกลยุทธ์การศึก, Count Unit: กอง, Thai Definition: กองทหารเป็นจำนวนมาก, Notes: (บาลี)
ไพร่พล(n) soldiers, See also: military forces, troops, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพาไพร่พลมาสร้างกำลังทางหัวเมืองตะวันออก เพื่อกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยา, Thai Definition: กำลังทหาร, กองทัพทหาร
อุ่ย(int) oops, Syn. อุย, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกเจ็บ
เดินทัพ(v) move the army, See also: march, move troops, advance, Syn. ยกทัพ, เคลื่อนกองทัพ, ยกพล, กรีธาทัพ, กรีธาพล, เคลื่อนพล, Example: ข้าศึกเดินทัพมาถึงพรมแดนแล้ว
ถอยทัพ(v) retreat, See also: withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army, Syn. ถอนทัพกลับ, Ant. ยกทัพ, Example: แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ
ถือพล(v) command troops, Syn. คุมกำลังพล, คุมกำลังทัพ
ถุงตะเครียว(n) a bag which is closed by means of a string run through loops, Syn. ถุงตะเคียว, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหม เป็นต้น เป็นตาโปร่ง มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตร (ใช้เฉพาะในพิธีอุปสมบท)
ทัพ(n) troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count Unit: กอง, ทัพ
รี้พล(n) army, See also: troops, an array of soldiers or forces, battalions, Syn. กระบวนทหาร, กองทหาร, Example: สมเด็จพระนเรศวรกรีธารี้พล เพื่อต่อต้านข้าศึก ที่กำลังรุดเข้ามา
ยกทัพ(v) move the troops, See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops, Syn. ยกพล, ยกกองทัพ, เคลื่อนทัพ, ยกกองทัพ, เคลื่อนพล, Ant. ถอยทัพ, Example: เมื่ออุศเรนยกทัพมาตีเมืองผลึกนางวาลีก็คิดอุบายตีทัพอุศเรนได้
ย่อพล(v) to congregate troops ready to resist the approaching enemy, Thai Definition: ย่นหรือย่อแนวกำลังทหารให้สั้นเข้า
กำลังสำรอง(n) reserve power, See also: reserve force, reserve troops, reinforcement, Syn. กำลังหนุน, กำลังเสริม, Example: การรบครั้งนี้เราต้องมีกำลังสำรองไว้, Thai Definition: กำลังสนับสนุน
กองกำลัง(n) troops, See also: forces, Example: เขาทำงานให้กับกองกำลังป้องกันราชอาณาจักร, Count Unit: กอง
กองทหาร(n) troops, See also: forces, army, Example: กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง, Count Unit: กอง
กองทัพ(n) army, See also: army corps, troops, forces, Example: ในที่สุดกองทัพของนายพลเจียงไคเช็กก็หนีไปตั้งมั่นที่ไต้หวัน, Count Unit: กองทัพ, Thai Definition: หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหาร 3 กองพล และมีทหารหน่วยอื่นๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา
ข่มนาม(v) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops, See also: insult the enemy in effigy, Example: แม่ทัพทำพิธีตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึก, Thai Definition: ทำพิธีข่มชื่อศัตรูก่อนยกทัพ
แสนยากร(n) troops, See also: army, troop of soldiers, Syn. กองทัพ, Thai Definition: หมู่ทหาร, Notes: (สันสกฤต)
เหล็กพืด(n) steel bands, See also: iron hoops, Syn. เหล็กเหนียว, Thai Definition: เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณร้อยละ 0.12 - 0.25 และมีสิ่งเจือปนอื่นๆ รวมกันทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.5 หลอมละลายที่ 1400 ํ- 1500 ํ ซ.
เกณฑ์หัด(n) levying troops for military training, See also: drafting people for armed forces training, recruit, Thai Definition: ทหารลูกหมู่เลกสมที่ให้หัดตามแบบทหารสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทัพ[doēn thap] (v, exp) EN: move the army ; march ; move troops ; advance  FR: faire marche ; déplacer les troupes
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (v, exp) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist  FR: incorporer
กอง[køng] (n) EN: army ; armed forces ; troops  FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองกำลัง[køngkamlang] (n) EN: troops ; forces  FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองทหาร[køng thahān] (n) EN: army ; troops ; forces  FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[køngthap] (n) EN: army ; army corps ; troops ; forces  FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
ลำเลียงทหาร[lamlīeng thahān] (v, exp) EN: transport troops  FR: transporter des troupes
เหล็กพืด[lekpheūt] (n, exp) EN: steel bands ; iron hoops
พล[phon] (n) EN: forces ; troops ; army  FR: force armée [f]
แถวหน้ากระดาน[thaēo nākradān] (n, exp) EN: line of troops ; line formation
ทหารอเมริกัน[thahān Amerikan] (n, exp) EN: American troops  FR: armée américaine [f] ; troupes américaines [fpl]
ถอยทัพ[thøi thap] (v, exp) EN: withdraw troops ; withdraw forces ; order a retreat  FR: battre en retraite ; se replier
ถอนทหาร[thøn thahān] (v, exp) EN: withdraw troops
ยกพล[yok phon] (v, exp) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops  FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[yok thap] (v, exp) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops  FR: déployer une armée
โยธา[yōthā] (n) EN: troops ; forces ; soldiers

CMU English Pronouncing Dictionary
OOPS UW1 P S
HOOPS HH UW1 P S
KOOPS K UW1 P S
LOOPS L UW1 P S
POOPS P UW1 P S
TOOPS T UW1 P S
WHOOPS W UW1 P S
TROOPS T R UW1 P S
SWOOPS S W UW1 P S
STOOPS S T UW1 P S
SNOOPS S N UW1 P S
SCOOPS S K UW1 P S
WHOOPS HH W UW1 P S
TROOPS' T R UW1 P S
PARATROOPS P EH1 R AH0 T R UW2 P S
NINCOMPOOPS N IH1 NG K AH0 M P UW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coops (v) kˈuːps (k uu1 p s)
hoops (v) hˈuːps (h uu1 p s)
loops (v) lˈuːps (l uu1 p s)
poops (n) pˈuːps (p uu1 p s)
droops (v) drˈuːps (d r uu1 p s)
scoops (v) skˈuːps (s k uu1 p s)
sloops (n) slˈuːps (s l uu1 p s)
snoops (v) snˈuːps (s n uu1 p s)
stoops (v) stˈuːps (s t uu1 p s)
swoops (v) swˈuːps (s w uu1 p s)
troops (v) trˈuːps (t r uu1 p s)
whoops (v) hˈuːps (h uu1 p s)
hencoops (n) hˈɛnkuːps (h e1 n k uu p s)
troopship (n) trˈuːpʃɪp (t r uu1 p sh i p)
paratroops (n) pˈærətruːps (p a1 r @ t r uu p s)
troopships (n) trˈuːpʃɪps (t r uu1 p sh i p s)
nincompoops (n) nˈɪŋkəmpuːps (n i1 ng k @ m p uu p s)
storm-troops (n) stˈɔːm-truːps (s t oo1 m - t r uu p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc), #246 [Add to Longdo]
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] mode (music); to move (troops); tune; tone; melody; to transfer, #1,440 [Add to Longdo]
队伍[duì wǔ, ㄉㄨㄟˋ ㄨˇ, / ] ranks; troops, #1,516 [Add to Longdo]
部队[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] army; armed forces; troops; force; unit, #1,650 [Add to Longdo]
[quān, ㄑㄩㄢ, ] circle; ring; loop; classifier for loops or orbits, #1,719 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] resident in; stationed in; located at; to station (troops), #1,923 [Add to Longdo]
军队[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] army troops, #2,251 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration, #2,991 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] to request; to impose (taxes); to levy (troops); to draft (for military service); phenomenon; symptom; characteristic sign (used as proof); evidence, #4,526 [Add to Longdo]
调动[diào dòng, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄨㄥˋ, / 調] to transfer; to maneuver (troops etc), #4,834 [Add to Longdo]
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, / ] detachment (of troops), #6,607 [Add to Longdo]
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start out on a trip; to dispatch troops, #7,098 [Add to Longdo]
兵力[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] military strength; armed forces; troops, #8,842 [Add to Longdo]
连队[lián duì, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] company (of troops), #12,862 [Add to Longdo]
驻扎[zhù zhā, ㄓㄨˋ ㄓㄚ, / ] to station; to garrison (troops), #14,241 [Add to Longdo]
撤军[chè jūn, ㄔㄜˋ ㄐㄩㄣ, / ] to withdraw troops; to retreat, #14,594 [Add to Longdo]
部下[bù xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] troops under one's command; subordinate, #15,254 [Add to Longdo]
练兵[liàn bīng, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄥ, / ] to drill troops; army training, #16,709 [Add to Longdo]
出兵[chū bīng, ㄔㄨ ㄅㄧㄥ, ] send troops, #17,441 [Add to Longdo]
兵马[bīng mǎ, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ, / ] troops and horses; military forces, #17,903 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] hoop; bind with hoops, #18,168 [Add to Longdo]
牵制[qiān zhì, ㄑㄧㄢ ㄓˋ, / ] to control; to curb; to restrict; to impede; to pin down (enemy troops), #18,493 [Add to Longdo]
征兵[zhēng bīng, ㄓㄥ ㄅㄧㄥ, / ] to levy troops; recruitment, #19,239 [Add to Longdo]
检阅[jiǎn yuè, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] inspect; review (troops), #20,222 [Add to Longdo]
精干[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, ] crack (troops); special (forces); highly capable, #24,042 [Add to Longdo]
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry), #24,536 [Add to Longdo]
工事[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] a defensive structure; a fortification; structures used to protect troops, #24,883 [Add to Longdo]
钱塘江[Qián táng jiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / ] Qiantang River that loops around Hangzhou 杭州 in Zhejiang 浙江省, #25,263 [Add to Longdo]
精兵[jīng bīng, ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥ, ] elite troops, #30,023 [Add to Longdo]
阅兵[yuè bīng, ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥ, / ] to review troops, #31,361 [Add to Longdo]
兵员[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] soldiers; troops, #36,683 [Add to Longdo]
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, / ] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander), #36,974 [Add to Longdo]
立正[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, ] to stand straight; attention! (order to troops), #41,016 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] gong used to halt troops, #42,011 [Add to Longdo]
伏兵[fú bīng, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄥ, ] hidden troops; ambush, #50,363 [Add to Longdo]
加派[jiā pài, ㄐㄧㄚ ㄆㄞˋ, ] to reinforce; to despach troops, #51,631 [Add to Longdo]
开拔[kāi bá, ㄎㄞ ㄅㄚˊ, / ] to set out (of troops); departure; start date (of military expedition), #59,222 [Add to Longdo]
陈兵[chén bīng, ㄔㄣˊ ㄅㄧㄥ, / ] to deploy troops; to mass troops, #59,597 [Add to Longdo]
整队[zhěng duì, ㄓㄥˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to dress (troops); to line up (to arrange in a straight line), #62,261 [Add to Longdo]
留驻[liú zhù, ㄌㄧㄡˊ ㄓㄨˋ, / ] to keep stationed (of troops); to remain as a garrison, #62,635 [Add to Longdo]
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, ] withdraw troops; retreat, #63,912 [Add to Longdo]
誓师[shì shī, ㄕˋ ㄕ, / ] to vow before one's troops, #64,249 [Add to Longdo]
配属[pèi shǔ, ㄆㄟˋ ㄕㄨˇ, / ] troops attached to a unit, #67,142 [Add to Longdo]
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, ] manpower resources (for military service); sources of troops, #67,205 [Add to Longdo]
点兵[diǎn bīng, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄧㄥ, / ] to inspect troops; to review, #67,227 [Add to Longdo]
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, / ] withdraw troops from the front; return after victory, #70,849 [Add to Longdo]
整训[zhěng xùn, ㄓㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] to drill troops; to build up and train, #73,669 [Add to Longdo]
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] defeated troops; routed army; scattered soldiers, #84,173 [Add to Longdo]
御驾亲征[yù jià qīn zhēng, ㄩˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄥ, / ] the emperor leads his troops into battle (成语 saw); to take part personally in an expedition, #88,826 [Add to Longdo]
疑兵[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, ] troops deployed to mislead the enemy, #97,723 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besatzer {pl}; Besatzung {f}; Besatzungstruppen {pl}; Okkupationstruppen {pl} [mil.]the occupying forces; occupying troops [Add to Longdo]
Kampftruppen {f}combat troops [Add to Longdo]
Kelle {f}; Spatel {m} | Kellen {pl}scoop | scoops [Add to Longdo]
Kerntruppe {f} [mil.] | Kerntruppen {pl}crack troop | crack troops [Add to Longdo]
Reifen {m} | Reifen {pl}hoop | hoops [Add to Longdo]
Schleife {f}; Schlinge {f}; Schlaufe {f} | Schleifen {pl}; Schlingen {pl}; Schlaufen {pl} | zur Schleife schaltenloop | loops | to loop [Add to Longdo]
Schleifen ausführen | Schleifen ausführend | führt Schleifen austo loop | looping | loops [Add to Longdo]
Slup {f}; Schaluppe {f} | Slups {pl}; Schaluppen {pl}sloop | sloops [Add to Longdo]
Truppe {f} [mil.] | Truppen {pl} | reguläre Truppentroops; unit; armed forces | troops; units | regular troops; regulars [Add to Longdo]
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops [Add to Longdo]
Truppenkonzentration {f} [mil.]massing of troops [Add to Longdo]
Truppenteil {m} [mil.]unit (of troops) [Add to Longdo]
Truppentransporter {m}troop carrier; troopship [Add to Longdo]
Verstärkungstruppe {f} [mil.] | Verstärkungstruppen {pl}reinforcement troop | reinforcement troops [Add to Longdo]
ermattetdroops [Add to Longdo]
hoppla {interj}whoops [Add to Longdo]
pumpt auspoops [Add to Longdo]
schaufeln; schöpfen | schaufelnd | geschaufelt | schaufeltto scoop | scooping | scooped | scoops [Add to Longdo]
sich schlingen; sich winden; eine Schleife machen (um) | sich schlingend; sich windend | geschlungen; gewunden | es schlingt sich | es schlang sich | es hat/hatte sich geschlungen | it schlänge sichto loop (round) | looping | looped | it loops | it looped | it has/had looped | it would loop [Add to Longdo]
schnappen; wegschnappen | schnappend; wegschnappend | geschnappt; weggeschnappt | schnappt | schnappteto swoop | swooping | swooped | swoops | swooped [Add to Longdo]
schnüffeln | schnüffelnd | schnüffeltto snoop | snooping | snoops [Add to Longdo]
schreien | schreiend | geschrien | schreitto whoop | whooping | whooped | whoops [Add to Longdo]
truppweisein troops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
おっと[otto] (int) uh-oh; oops; sorry [Add to Longdo]
しまった[shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
スペツナズ[supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus [Add to Longdo]
フープス[fu-pusu] (n) {comp} HOOPS! [Add to Longdo]
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook [Add to Longdo]
鋭兵[えいへい, eihei] (n) picked troops [Add to Longdo]
閲兵[えっぺい, eppei] (n,vs) parade; review (of troops) [Add to Longdo]
海外派兵[かいがいはへい, kaigaihahei] (n) troops overseas [Add to Longdo]
格闘戦部隊[かくとうせんぶたい, kakutousenbutai] (n) shock troops [Add to Longdo]
観閲[かんえつ, kan'etsu] (n,vs) inspection (of troops) [Add to Longdo]
機動部隊[きどうぶたい, kidoubutai] (n) mobile troops; mechanized unit; mechanised unit; naval task force [Add to Longdo]
空挺隊[くうていたい, kuuteitai] (n) paratroops [Add to Longdo]
空挺部隊[くうていぶたい, kuuteibutai] (n) airborne troops [Add to Longdo]
[ぐん, gun] (n,n-suf) army; force; troops; (P) [Add to Longdo]
軍を進める[ぐんをすすめる, gunwosusumeru] (exp,v1) to move troops forward [Add to Longdo]
軍勢[ぐんぜい, gunzei] (n) military forces; hosts; troops [Add to Longdo]
軍隊[ぐんたい, guntai] (n) army; troops; (P) [Add to Longdo]
軍兵[ぐんぴょう(P);ぐんぺい;ぐんびょう, gunpyou (P); gunpei ; gunbyou] (n) armed forces; battle troops; (P) [Add to Longdo]
後陣[こうじん, koujin] (n) rear guard; reserve troops [Add to Longdo]
国連軍[こくれんぐん, kokurengun] (n) UN troops or peacekeeping force [Add to Longdo]
在韓米軍[ざいかんべいぐん, zaikanbeigun] (n) US troops stationed in (South) Korean [Add to Longdo]
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P) [Add to Longdo]
主力部隊[しゅりょくぶたい, shuryokubutai] (n) main force; main troops [Add to Longdo]
手勢[てぜい, tezei] (n) one's troops [Add to Longdo]
手兵[しゅへい, shuhei] (n) one's troops [Add to Longdo]
集結[しゅうけつ, shuuketsu] (n,vs) massing (of troops); gathering [Add to Longdo]
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition [Add to Longdo]
出兵[しゅっぺい, shuppei] (n,vs) dispatch of troops; despatch of troops; expedition [Add to Longdo]
升形;枡形;斗形[ますがた, masugata] (n) (1) square (shape); (2) (斗形 only) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (in a castle) rectangular space between the inner and outer gates (where troops can gather) [Add to Longdo]
召し抱え[めしかかえ, meshikakae] (n) mercenary troops [Add to Longdo]
新手[あらて, arate] (n,adj-no) fresh supply of troops; newcomer; new method; (P) [Add to Longdo]
陣を立て直す;陣を立てなおす[じんをたてなおす, jinwotatenaosu] (exp,v5s) to redeploy troops [Add to Longdo]
精鋭軍[せいえいぐん, seieigun] (n) elite force; elite troops [Add to Longdo]
精兵[せいびょう;せいへい, seibyou ; seihei] (n) picked troops; elite soldiers; crack troops [Add to Longdo]
先遣部隊[せんけんぶたい, senkenbutai] (n) advance troops; vanguard [Add to Longdo]
戦(P);軍;兵[いくさ, ikusa] (n) (1) war; battle; campaign; fight; (2) (arch) troops; forces; (P) [Add to Longdo]
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror [Add to Longdo]
戦闘帽[せんとうぼう, sentoubou] (n) field cap (used by Japanese troops in WW II) [Add to Longdo]
前軍[ぜんぐん, zengun] (n) front-line troops [Add to Longdo]
前進部隊[ぜんしんぶたい, zenshinbutai] (n) advance troops [Add to Longdo]
前線部隊[ぜんせんぶたい, zensenbutai] (n) frontline troops [Add to Longdo]
然知ったり[さしったり, sashittari] (int) (1) here it comes (interjection used when lying in wait for something); (2) (See しまった) oops!; damn it! [Add to Longdo]
[たい, tai] (n,n-suf) (1) party; group; crew; team; body; (2) company (of troops); corps; unit; squad [Add to Longdo]
隊形[たいけい, taikei] (n) battle formation; disposition of troops [Add to Longdo]
隊伍[たいご, taigo] (n) ranks of troops; (parading in) formation; line array [Add to Longdo]
隊列[たいれつ, tairetsu] (n) file or ranks of troops [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OOPS
     Object Oriented Program Support (OOP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OOPS
     Object-Oriented Programming System (OOP)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top