ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

armed forces

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armed forces-, *armed forces*, armed force
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armed forces(n) กองทัพทุกเหล่าทัพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed forcesกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armed forcesเหล่าทัพ [เศรษฐศาสตร์]
Armed Forcesกองทัพ [TU Subject Heading]
Armed forcesกองทัพ, [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The body of the terrorist is being delivered to the armed forces institute of pathology where FBI forensic experts will endeavor to identify it.ศพของผู้ก่อการร้าย จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัย ของกองทัพ ที่ซึ่ง หน่วยพิสูจน์หลักฐานของ FBI ทำการตรวจสอบต่อไป Yankee White (2003)
'... the armed forces will be called in to provide backup and assistance.'... หน่วยติดอาวุธถูกเรียกตัวเพื่อ เสริมกำลังและคอยให้ความช่วยเหลือ' Shaun of the Dead (2004)
- Armed Forces Boxing Competition.-กองทัพจัดการแข่งขันมวย Old Bones (2008)
Five months in Her Majesty's armed forces as a medic.ห้าเดือนในการรับใช้สมเด็จราชินี เป็นแพทย์ประจำกองกำลังติดอาวุธ The Pull (2008)
Opium addiction amongst the various armed forces in Shanghai.การติดฝิ่นในหมู่ทหารนานาชาติ ในเซี่ยงไฮ้ Shanghai (2010)
We've been informed that this ship faces an incursion by armed forces of the Lucian alliance.ยานลำนี้ กำลังเผชิญกับการบุกจู่โจม โดยกองกำลังติดอาวุธ พันธมิตรลูเซี่ยน Incursion: Part 1 (2010)
The Russian armed forces have been put on high alert.กองกำลังรัสเซียอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อม Salt (2010)
In the last 65 years, the U.S. Armed Forces have lost 101,712 lives, law enforcement, 10,635,ในรอบ65ปีหลัง กองทัพสหรัฐสูญเสีย 101,712 นาย ตำรวจ 10,635 นาย Sad Professor (2011)
By the conspicuous gallantry, professional skill and determination of the pilots, together with the outstanding technical skill and devotion to duty of the ground personnel, the 332nd has reflected great credit on itself and on the Armed Forces of the United States.อีกทั้งมีประสิทธิภาพและคุณภาพของนักบิน ทีมช่างที่มีความสารถ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ทั้งหมด Red Tails (2012)
It takes 15 minutes for your Armed Forces to reach the White House.เพนตากอน: ห้องสถานการณ์ Olympus Has Fallen (2013)
- Breaking news, the Russian armed forces are now revealing the information they've acquired from both of their landing sites and have declared the Black Sea a demilitarized zone.กองกำลังติดอาวุธของรัสเซียอยู่ ในขณะนี้การเปิดเผยข้อมูล มันได้รับมาจากทั้งสองเว็บไซต์ เชื่อมโยงไปถึงของมัน และได้ประกาศทะเลสีดำเป็นเขต ปลอดทหาร Arrival (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armed forcesA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
armed forcesThe armed forces occupied the entire territory.
armed forcesThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางการทหาร(n) military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai Definition: ด้านการทหาร
ทัพ(n) troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count Unit: กอง, ทัพ
การทหาร(n) military, See also: armed forces, army, Example: การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอง[køng] (n) EN: army ; armed forces ; troops  FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองบัญชาการทหารไทย[Køngbanchākan Thahān Thai] (org) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)
กองทัพของประเทศ[køngthap khøng prathēt] (n, exp) EN: armed forces
กุมอำนาจทหาร[kum amnāt thahān] (v, exp) EN: wield military power ; have command of the armed forces  FR: exercer le pouvoir militaire
โรงเรียนเตรียมทหาร[Rōngrīen Trīem Thahān] (org) EN: Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS)
ทางการทหาร[thāng kān thahān] (x) EN: military ; armed forces ; army force
ทัพ[thap] (n) EN: army ; armed forces  FR: armée [f] ; forces armées [fpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武装部队[wǔ zhuāng bù duì, ㄨˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] armed forces, #22,122 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
欧州通常戦力[おうしゅうつうじょうせんりょく, oushuutsuujousenryoku] (n) Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
欧州通常戦力制限条約[おうしゅうつうじょうせんりょくせいげんじょうやく, oushuutsuujousenryokuseigenjouyaku] (n) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE [Add to Longdo]
関東軍[かんとうぐん, kantougun] (n) Kwantung Army (Japanese armed forces in Manchukuo) [Add to Longdo]
軍兵[ぐんぴょう(P);ぐんぺい;ぐんびょう, gunpyou (P); gunpei ; gunbyou] (n) armed forces; battle troops; (P) [Add to Longdo]
国軍[こくぐん, kokugun] (n) national armed forces; (P) [Add to Longdo]
米軍[べいぐん, beigun] (n) the US armed forces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armed forces
   n 1: the military forces of a nation; "their military is the
      largest in the region"; "the military machine is the same
      one we faced in 1991 but now it is weaker" [syn:
      {military}, {armed forces}, {armed services}, {military
      machine}, {war machine}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top