ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝูง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝูง-, *ฝูง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝูง(clas) group, See also: crowd, drove, convey, swarm, herd school, Syn. กลุ่ม, โขยง, Example: หงส์หลายฝูงกำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศเขตร้อน, Count Unit: ฝูง
ฝูง(n) group, See also: crowd, mass, Syn. กลุ่ม, หมู่, Example: ฝูงลูกปลาเคลื่อนที่เข้ามาในที่ตื้นบริเวณใกล้ฝั่งเพื่อหาอาหาร
ฝูงชน(n) crowd, See also: group, throng, mass, Syn. กลุ่มคน, หมู่คน, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนให้พวกเขา, Count Unit: ฝูง, กลุ่ม, Thai Definition: คนทั้งหลาย
ฝูงบิน(n) air squadron, Syn. กองบิน, หน่วยบิน, Example: ฝูงบิน 206 มีฐานทัพอยู่ที่ อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, Count Unit: ฝูง, Thai Definition: ขบวนเครื่องบิน โดยปกติมี 6 ลำขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝูงน. พวก, หมู่, (ใช้แก่คนสามัญทั่ว ๆ ไป) เช่น ฝูงคน ฝูงชน, ใช้แก่อมนุษย์สามัญทั่ว ๆ ไป เช่น ฝูงเทวดา ฝูงยักษ์, ใช้แก่สัตว์ (นอกจากช้าง) เช่น ฝูงสัตว์ ฝูงวัว ฝูงควาย ฝูงมด.
ฝูงบินน. ขบวนบิน โดยปรกติมีเครื่องบิน ๖ เครื่องขึ้นไป.
กลาปฝูงใหญ่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mobฝูงชน (มักก่อความวุ่นวาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobฝูงชนวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
โขลงฝูง (ใช้เฉพาะช้าง), Example: คำที่มักเขียนผิด โขง [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pack.ฝูง. Ice Age (2002)
Quit, whoa.เลิก หยุด อย่าฝูงชน Pinocchio (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
"We'll get wet, boys, if we're not careful, chums" I said.ถ้าเราไม่ระวังเพื่อนฝูงฉันบอก ว่า เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะ How I Won the War (1967)
- Coagulate with the crowd.จับคือก้อนกับฝูง ชน Yellow Submarine (1968)
Skipper, I took an Earth time reading just before reentry.ผู้ฝูงครับ ผมอ่านเวลาของโลก กอนเข้าชั้นบรรยากาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)
-No. No, no, skipper. It's me again.ไม่ต้องกลัวผู้ฝูง นี่ผมไง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Yes, my skipper's dead.ผู้ฝูงผมเสียชีวิต Beneath the Planet of the Apes (1970)
"... like swarms of locusts they descended...♪ เหมือนฝูงตั๊กแตนถล่มไร่ไม่ปาน ♪ Blazing Saddles (1974)
I can't, my flock of birds have flown away. - So?ผมไปไม่ได้ ฝูงนกของผมบินไปแล้ว The Little Prince (1974)
It's probably just a school of mackerel or something, all clumped together.มันคงจะเจอฝูงปลาทูน่ะ คงมากันเป็นฝูงใหญ่ Jaws (1975)
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย, \ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [ m ] ; troupeau [ m ] ; troupe [ f ] ; meute [ f ] ; vol [ m ] ; essaim [ m ] ; horde [ f ] ; harde [ f ]
ฝูง[fūng] (n) EN: [ classifier : flocks, herds ]  FR: [ classificateur : troupeaux ]
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [ f ] ; affluence [ f ] ; peuple [ m ] ; masse [ f ] ; populo [ m ] (fam.) ; multitude [ f ] ; troupe [ f ] ; grappes (humaines) [ fpl ]
ฝูงนก[fūng nok] (n, exp) EN: flock of birds  FR: vol d'oiseaux [ m ]
ฝูงบิน[fūngbin] (n, exp) EN: fleet ; air squadron  FR: flotte [ f ]
ฝูงปลา[fūng plā] (n, exp) EN: shoal of fish ; school of fish  FR: banc de poissons [ m ]
ฝูงผึ้ง[fūng pheung] (n, exp) FR: essaim d'abeilles [ m ]
ฝูงลูกไก่[fung lūkkai] (n, exp) FR: poussinée [ f ] (vx)
ฝูงวัว[fūng wūa] (n, exp) FR: troupeau de bovins [ m ] ; troupeau de vaches [ m ]
ฝูงสัตว์[fūng sat] (n, exp) EN: herd  FR: troupe [ f ] ; harde [ f ] ; troupeau [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, See also: mongoose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air squadron(n) ฝูงบิน
assemblage(n) ชุมนุมชน, See also: ฝูงชน, Syn. assembly
battery(n) กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
bevy(n) ฝูงนก
concourse(n) ฝูงชน, Syn. crowd, throng
confluence(n) ฝูงชน
covey(n) ฝูง, Syn. herd, flock
crowd(n) ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, มวลชน, Syn. throng, mob
crush(n) ฝูงคน, Syn. crowd
flock(n) ฝูงสัตว์, See also: กลุ่ม, โขยง, หมู่, Syn. herd, gaggle, skein

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bevy(เบฟ'วี) n. ฝูงนก, กลุ่ม, กลุ่มสตรี (flock)
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน, สามัญชน, การพูดที่ไม่จริงใจ
cluster { clusteredn. ก้อน, กลุ่ม, พวง, ช่อ, ฝูง, พวก vi., vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch, group, clump
clusteringn. ก้อน, กลุ่ม, พวง, ช่อ, ฝูง, พวก vi., vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch, group, clump
clusters }n. ก้อน, กลุ่ม, พวง, ช่อ, ฝูง, พวก vi., vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch, group, clump
collie(คอล'ลี) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งในสก๊อตแลนด์ ใช้ต้อนฝูงแกะ
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง, วงสมาคม, การสังคม, การคบค้า, บริษัท, คณะ, หมู่, แขก, กองร้อย, Syn. association, body
covey(คัฟ'วี) n. ครอกนก, กลุ่ม, พวก, ฝูง, ชุด, Syn. clique, band, group -pl. -coveys
crowd(เคราดฺ) { crowded, crowding, crowds } n. ฝูงชน, กลุ่มชน, คนมาก ๆ , กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crush(ครัช) { crushed, crushing, crushes } n. ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, บด, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น, บด, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด, ความหลงใหลอย่างมาก, สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก, น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม, การมั่วสุม, ฝูงชน
associate(n) มิตรสหาย, เพื่อนฝูง, พรรคพวก, ผู้ร่วมงาน, ภาคี
bevy(n) กลุ่ม, ฝูง, หมู่, คณะ
bloc(n) หมู่, กลุ่มคน, ฝูงคน, พวก
caboodle(n) โขลง, ฝูง, กลุ่ม
cluster(n) กลุ่ม, ก้อน, หมู่, ฝูง, พวก, พวง, ช่อ
cluster(vi) รวมกลุ่ม, เป็นหมู่, เป็นฝูง, เป็นพวก
crew(n) กะลาสีเรือ, ลูกเรือ, ฝูงชน, คณะ, ลูกมือ
crowd(n) ฝูงชน, มหาชน, กลุ่มคน, พวก, ฝูง
drove(n) ฝูงสัตว์, ฝูงคน, ที่เจียหิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Horde(n) |die, pl. Horden| กลุ่มสังคมเล็กๆ ประมาณ15-20 คน ฝูงชนหรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ เช่น เผ่ามองโกล อนารยชน

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top