ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยกพวก

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกพวก-, *ยกพวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกพวก[V] gather, See also: assemble, congregate, muster, Syn. รวมหัว, Example: นักเรียนช่างกลยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่น, Thai definition: ไปกันเป็นกลุ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แห่แหนยกพวกกันมามาก ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อนฝูงแห่แหนกันมาเต็มบ้าน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll fetch them.ฉันจะเรียกพวกเขา The Ugly American (1963)
How will you separate them?จะแยกพวกเขาได้ยังไง Gandhi (1982)
Nobody's called them.ไม่มีใครเรียกพวกเขาซักหน่อย Clue (1985)
Nobody's called them.ไม่มีใครเรียกพวกเขาซักหน่อย Clue (1985)
Take them up.ยกพวกเขาขึ้นมาเลย Mannequin: On the Move (1991)
- and call them soldiers.- แล้วเรียกพวกมันว่าทหาร The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Any more town meetings to be called, I'll be the one to call them.การประชุมใด ๆ เมืองมากขึ้นที่จะเรียกว่า ฉันจะเป็นหนึ่งที่จะเรียกพวกเขา Dante's Peak (1997)
Separate them, and you're begging for Darlene to be singled out.ถ้าคุณแยกพวกเขา ดาร์ลีนหมดสิทธิ์รอดแน่ Brokedown Palace (1999)
-It is hardly possible to separate you even when he is summoned to a secret Council and you are not.- เห็นจะยากนักที่จะแยกพวกเจ้าออกจากกัน ...แม้นี่จะเป็นการประชุมลับ และเจ้าก็... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Legolas, get them up.เลโกลัส เรียกพวกเขาขึ้นมา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- I can call them.ฉันสามารถเรียกพวกท่าน Mulholland Dr. (2001)
I can call them. I can call my dad.ฉันสามารถเรียกพวกท่าน ฉันสามารถเรียกพ่อฉันได้ Mulholland Dr. (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกพวก[v. exp.] (yok phūak) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster   FR: assembler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top