ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คลอง*

   
270 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คลอง, -คลอง-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประโยคเริ่มกันเลยดีกว่า ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ และฉันก็ยังเป็นลูกคนเดียว ฉันเติบโตมากับต้นกล้วย ต้นมะพร้าว คลองและโคน เพราะพ่อกับแม่ มีที่ดิน ที่สวน จนฉันโตมาได้ 8 ขวบ ถึงย้ายมาในเมือง ได้ย้ายโรงเรียน ฉันมีเพื่อนมากขึ้น ฉันเป็นคนร่าเริง และยิ้มเก่ง ที่สำคัญฉันชอบพูดคุย จนบางครั้งเคยถูกคุณครูดุ แต่ในบางครั้งฉันก็มีมุมสงบ นั้นคือตอนที่ฉันเครียด ฉันไม่พูดคุยกับใครเลย และในตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวไปได้ด้วยดี ทั้งครอบครัว เพื่อน ... พวกเขาคือทุกอย่างในชีวิตฉัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลอง[N] canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำคลอง, Example: คลองแสนแสบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน, Count unit: สาย, คลอง
ลำคลอง[N] canal, See also: course of a canal, Syn. คลอง, Example: อุบัติเหตุจมน้ำมักเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลองหรือเดินทางทางเรือเป็นส่วนใหญ่
ปากคลอง[N] mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count unit: แห่ง
ปากคลอง[N] mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count unit: แห่ง
ท้องคลอง[N] canal bed, See also: river bed, Example: ท้องคลองแห่งนี้ยังคงสงบเงียบเหมือนเดิม, Thai definition: พื้นใต้น้ำของลำคลอง
ฝั่งคลอง[N] canal bank, Syn. ฝั่ง, Example: เขานั่งยองสูบยาอยู่บนฝั่งคลอง ตรงร่มเงาของต้นมะพร้าว, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมน้ำเป็นขอบเขตลำคลอง
คลองส่งน้ำ[N] canal, See also: waterway, watercourse, Example: ก.ท.ม.จะขุดรอกคลองส่งน้ำเร็วๆ นี้, Count unit: สาย, คลอง
คลองเลื่อย[N] the passage made by a saw, Thai definition: ร่องไม้ที่เลื่อยเลื่อยเข้าไป
น้ำนอนคลอง[N] swelling canal water, Example: คลองใหญ่บางคลองแถวนี้ยังพอมีน้ำนอนคลองเหลืออยู่บ้าง, Thai definition: น้ำในคลองซึ่งไหลลงไม่หมด เหลือน้ำอยู่มาก เพราะมีน้ำหนุนขึ้นมา
คลองระบายน้ำ[N] water-distribution canal, Example: การระบายน้ำบนผิวดินสามารถทำได้ โดยการระบายน้ำด้วยคลองระบายน้ำ เพื่อนำน้ำออกไปจากพื้นที่โดยตรง, Thai definition: คลองที่ถ่ายเทน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อมิให้มีปริมาณน้ำมากเกินไป
แม่น้ำลำคลอง[N] river, Syn. น้ำ, แม่น้ำลำคลอง, Count unit: สาย
ทำนองคลองธรรม[N] ethics, See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม จะได้รับการติเตียน
ถอยหลังเข้าคลอง[V] be retrogressive, See also: move backwards, be decadent, turn back the wheel of, Syn. ตกต่ำ, หวนกลับ, เสื่อมลง, Example: หากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง, Thai definition: หวนกลับไปหาแบบเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอง(คฺลอง) น. ทางนํ้าหรือลำนํ้าที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่นํ้าหรือทะเล
คลองทาง, แนว, เช่น คลองธรรม.
คลองเลื่อยน. ร่องไม้ที่เลื่อยเลื่อยเข้าไป, แนวฟันของเลื่อย.
คลองส่งน้ำน. ลำนํ้าที่ขุดขึ้นเพื่อใช้ในการชลประทาน.
คัดคลองเลื่อยก. ดัดฟันเลื่อยให้เบนออกจากแนว โดยดัดฟันหนึ่งเว้นฟันหนึ่งจนตลอดทั้งตัวเลื่อยแล้วจึงดัดฟันที่เว้นไว้ให้เบนออกทางด้านตรงข้ามกับฟันที่ได้ดัดไว้แล้ว.
จระเข้ขวางคลองน. ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก เหมือนจระเข้ที่ขึ้นมาขวางคลองทำให้เรือผ่านไปมาไม่สะดวก.
จระเข้ขวางคลองน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่
จระเข้ขวางคลองชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.
จระเข้คับคลองน. ผู้ที่ชอบวางตัวใหญ่โตเกินไปย่อมมีอุปสรรคในการดำรงตนในสังคม.
ถอยหลังเข้าคลองก. หวนกลับไปหาแบบเดิม.
ถอยหลังเข้าคลองน. ชื่อกลอักษร
ถอยหลังเข้าคลองชื่อเพลงไทยอัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่
ถอยหลังเข้าคลองชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.
น้ำนอนคลองน. นํ้าในคลองซึ่งไหลลงไม่หมด เหลือนํ้าอยู่ติดก้นคลองเป็นห้วง ๆ.
เรือใหญ่คับคลองน. คนที่เคยรุ่งเรืองหรือเป็นใหญ่เป็นโต เมื่อตกตํ่าลงก็วางตัวอย่างคนสามัญไม่ได้.
หัวคลองท้ายคลองว. ทั่วทั้งคลอง.
ก้นส่วนล่างของภาชนะ เช่น ก้นหม้อ, ส่วนสุดของห้วงหรือแอ่ง เช่น ก้นบ่อ ก้นเหว ก้นคลอง, ตรงข้ามกับ ปาก
กบ ๔น. เครื่องมือช่างไม้สำหรับไสไม้ ขูดปอกหน้าไม้เพื่อลบคลองเลื่อยให้เรียบ ให้เป็นราง หรือลอกบัว มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบังใบ กบบัว
กรด ๓(กฺรด) น. ชื่อไม้เถาชนิด Combretum tetralophum C. B. Clarke ในวงศ์ Combretaceae มักขึ้นในที่นํ้าท่วม เช่น ตามฝั่งนํ้าลำคลอง ใบโดยมากออกรอบข้อ ๒ หรือ ๓ ใบ ใบอ่อนสีม่วงดำ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเขียว ผลมีสันแข็งเป็น ๔ ครีบ, เถาวัลย์กรด ก็เรียก
กรวย ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. ในวงศ์ Myristicaceae ขึ้นตามฝั่งนํ้าลำคลอง ใบเป็นมันคล้ายใบจำปี แต่เรียวและนิ่มกว่า ดอกสีเหลือง ผลกลมเป็นพวงคล้ายมะไฟ, กรวยบ้าน ก็เรียก.
กระไดลิง ๒น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. Larson et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้นทั่วไป และตามริมแม่นํ้าลำคลอง เถาแบนยาว งอกลับไปกลับมาคล้ายขั้นบันได ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก เถาใช้ทำยาได้, กระไดวอก มะลืมดำ บันไดลิง หรือ ลางลิง ก็เรียก.
กระทิง ๓น. ชื่อปลานํ้าจืดในสกุล Mastacembelus วงศ์ Mastacembelidae ลำตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ปลายจะงอยปากบนเรียวแหลมคล้ายปลาหลด แต่มีครีบหลังและครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหาง สีสดสวยกว่าและมีขนาดใหญ่กว่า อาศัยอยู่ในแม่นํ้าลำคลองและที่ลุ่ม ที่พบทั่วไปในประเทศไทย เช่น ชนิด M. armatus (Lacepéde), M. favus Hora, และกระทิงไฟ ( M. erythrotaeniaBleeker) ซึ่งมีขนาดยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร.
กระทุงน. ชื่อนกนํ้าขนาดใหญ่ชนิด Pelecanus philip-pensis Gmelin ในวงศ์ Pelecanidae ตัวขนาดห่าน ขนสีขาวหรือสีเทา ปากยาวใหญ่ ระหว่างขากรรไกรล่างมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับจับปลาทีละมาก ๆ อาศัยอยู่ตามแม่นํ้าลำคลองและชายทะเล.
กระสา ๓น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ในวงศ์ Moraceae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ตามริมแม่นํ้าลำคลอง ใบใหญ่เท่าฝ่ามือหรือกว่านั้นบ้าง รูปไข่ปลายแหลม ขอบใบเป็นจัก ๆ หรือเว้าเป็น ๓ แฉก มีขนทั้ง ๒ ด้าน เปลือกใช้ทำกระดาษได้ เรียก กระดาษสา, พายัพเรียก สา.
กราด ๓(กฺราด) น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้ประกอบกับเรือ, บางถิ่นเรียกว่า กรีด หรือ เรือกรีด, เวลาจับสัตว์นํ้าใช้แจวไปตามฝั่งคลองหรือแม่นํ้า โดยให้ไม้สำหรับกรีดนั้นระไปในนํ้า.
กลัด(กฺลัด) น. สวะที่ติดขวางคลองแน่นอยู่.
กลั้วเกลี้ยว. มีเล็กน้อย, พอมีอยู่บ้าง, จวนหมด, เช่น นํ้ากลั้วเกลี้ยคลอง แกงมีนํ้ากลั้วเกลี้ย
กะวะ ๑น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง สำหรับใช้ไสรุนกุ้งรุนเคยตามชายฝั่งแม่นํ้า ลำคลอง หรือทะเล รูปคล้ายสวิง มีถุงตาข่ายอย่างละเอียด.
กุระน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Shirakiopsis indica (Willd.) Esser ในวงศ์ Euphorbiaceae ขึ้นตามที่ลุ่มนํ้าขังและริมคลองนํ้ากร่อย ทุกส่วนมียางขาว ผลกลม แก่จัดแยกออกเป็น ๓ ซีก, สมอทะเล ก็เรียก.
ขอด ๒ก. ทำให้สิ่งที่ติดอยู่ออกมาด้วยอาการอย่างขูด เช่น ขอดเกล็ดปลา, เหลืออยู่น้อยจนถึงกับต้องขูดเอา เช่น น้ำขอดคลอง น้ำขอดโอ่ง ข้าวขอดหม้อ.
ข่อยน. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลางชนิด Streblus asper Lour. ในวงศ์ Moraceae มักขึ้นตามป่าตํ่าและริมแม่นํ้าลำคลอง ใบเล็ก สากคาย ใช้ขัดถูได้ เปลือกใช้ทำกระดาษ เรียกว่า กระดาษข่อย ใบ เปลือก เนื้อไม้ และเมล็ดใช้ทำยาได้.
เขิน ๒ว. ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่นํ้า ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น), มักใช้ว่า ตื้นเขิน เช่น แม่นํ้าตื้นเขิน
คร่อม(คฺร่อม) ก. ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว เช่น เอาตัวคร่อมไว้ นอนคร่อม, เอาสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้ตั้งในอาการเช่นนั้น เช่น วางโต๊ะคร่อมกองหนังสือ, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกเรือนคร่อมตอ สร้างสะพานคร่อมคลอง นั่งคร่อม ๒ ตำแหน่ง.
คลื่น(คฺลื่น) น. นํ้าในทะเลหรือแม่นํ้าลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปรกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวนํ้า, โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลื่นเสียง คลื่นมนุษย์ ผมดัดเป็นคลื่น ถนนเป็นคลื่น.
คัดชุนน. เครื่องมือคัดคลองเลื่อย.
คับก. มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี เช่น จระเข้คับคลอง ลิ้นคับปาก ฝูงคนคับถนน เสียงคับบ้าน ข้าวคับหม้อ.
แง้มน. ริม, ข้าง, เช่น ปากคลองบางกอกน้อยแง้มขวา.
จุกช่องก. อารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศ์ที่สำคัญ ตามช่องทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อเสด็จไปนอกพระราชวัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้รักษาการณ์อยู่ตามช่องทาง เช่น ตรอก ซอย ปากคลอง.
ชรแร่ง(ชะระ-) ก. แบ่ง, แยก, เช่น ฟ้าชรแร่งหกคลอง ช่วยดู (แช่งนํ้า).
ชลาลัยน. น้ำ, ห้วงน้ำ, เช่น ปางเสด็จประเวศด้าว ชลาลัย (กาพย์เห่เรือ), น้ำใจนางเปรียบอย่างชลาลัย ไม่เลือกไหลห้วยหนองคลองละหาน (กากี).
ซอย ๒ลักษณนามเรียกถนนหรือทางที่แยกจากถนนใหญ่ เช่น ถนนสายนี้มีหลายซอย. ว. เรียกทางย่อยหรือทางแยกจากทางใหญ่ เช่น ถนนซอย คลองซอย.
ด้วนว. เรียกสิ่งที่มีรูปยาว ๆ ที่ตอนปลายขาดหายไป เช่น แขนด้วน ขาด้วน เจดีย์ยอดด้วน, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลองด้วน แม่นํ้าด้วน.
ตลิ่ง(ตะหฺลิ่ง) น. ส่วนของฝั่งริมแม่นํ้าลำคลอง.
ตะพานน. สิ่งที่สร้างหรือทำขึ้นสำหรับข้ามแม่นํ้าลำคลองเป็นต้น, สิ่งที่สร้างหรือทำยื่นลงไปในนํ้าสำหรับขึ้นลง, สะพาน ก็ว่า.
ตั้งทรง, ดำรง, เช่น ตั้งอยู่ในคลองธรรม ตั้งอยู่ในศีลในธรรม
ตื้นว. ตํ่าลงไปจากขอบน้อยกว่าปรกติ เช่น ชามก้นตื้น, หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน เช่น นํ้าตื้น คลองตื้น, เข้าไปไม่ไกลจากขอบเป็นต้น เช่น ตรอกตื้น
เต่าหวายน. ชื่อเต่านํ้าจืดขนาดใหญ่ชนิด Heosemys grandis (Gray) ในวงศ์ Emydidae หัวสีน้ำตาลมีลายจุดสีส้ม กระดองสีนํ้าตาลแดงอาศัยอยู่บนบกใกล้บึงและแม่นํ้าลำคลอง ผสมพันธุ์ในน้ำ ปัจจุบันพบน้อยในถิ่นธรรมชาติ.
ท่า ๑เรียกนํ้าในแม่นํ้าลำคลอง ว่า นํ้าท่า, คู่กับ นํ้าฝน.
ทำนองน. ทาง, แบบ, แบบอย่าง, เช่น ทำนองคลองธรรม ทำนองเดียวกัน
ที่ดินพื้นที่ดินทั่วไป และหมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำนํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulp canal; root canalคลองรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior dental canal; alveolar canal of maxillaคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal canal; nasal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
root canal; pulp canalคลองรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reamerเครื่องคว้านคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syringocoeleคลองไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Suez Canal Clauseข้อกำหนดคลองสุเอซ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary canal; accessory canal; branching canalคลองรากฟันเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apertures of alveolar canals of maxilla; alveolar foramenรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory canal; branching canal; secondary canalคลองรากฟันเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar canal of maxilla; posterior dental canalคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar foramen; apertures of alveolar canals of maxillaรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
branching canal; accessory canal; secondary canalคลองรากฟันเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular canalคลองขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canalคลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canal, vertebralคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
greater palatine canalคลองแพลาทีนใหญ่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
influence, undueอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisive canalคลองเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital canalคลองพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertebral canalคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasolacrimal canal; lacrimal canal; nasal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal canal; lacrimal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
undue influence; unjust influenceอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unjust influence; undue influenceอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental pulp cavityคลองรากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Canalsคลอง [TU Subject Heading]
Canals, Interoceanicคลองเชื่อมมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Dental pulp cavityคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Ditchesคลองส่งน้ำ [TU Subject Heading]
Endodonticsศาสตร์คลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Irrigation canals and flumesคลองชลประทานและสะพานน้ำ [TU Subject Heading]
Panama Canal (Panama)คลองปานามา (ปานามา) [TU Subject Heading]
Root canal filling materialsวัสดุอุดคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Root canal irrigantsน้ำยาล้างคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Root canal preparationการจัดเตรียมคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Root canal therapyการรักษาคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Suez Canal (Egypt)คลองสุเอซ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Syzygium syzygioidesแดงคลอง [TU Subject Heading]
Oxidation Ditch คูวนเวียน, คลองวนเวียน
ระบบเอเอสที่ถังเติมอากาศมีลักษณะเป็นวงรี มีเกาะกั้นกลางน้ำที่ถูกบำบัด ไหลเวียนวนอยู่ในถัง ใช้เครื่องเติมอากาศแบบแปรง [สิ่งแวดล้อม]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Ancillary Canalsคลองรากฝอย [การแพทย์]
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
right of wayright of way, เขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
feeder canalfeeder canal, คลองชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
irrigation canalirrigation canal, คลองชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
laterallateral, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
lateral canallateral canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
secondary canalsecondary canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
lined canallined canal, คลองดาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
earth canalearth canal, คลองดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
branch canalbranch canal, คลองแยก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sub-lateralsub-lateral, คลองแยกซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inundation canalinundation canal, คลองรับน้ำนอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cutoffcutoff, คลองลัด, ลำน้ำลัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
main canalmain canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
primary canalprimary canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
right main cannelright main cannel, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
left main canalleft main canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bed widthbed width, ความกว้างท้องคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bed levelbed level, ระดับท้องคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
overchuteoverchute, รางน้ำข้ามคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bed slopebed slope, ลาดท้องคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
tail regulatortail regulator, อาคารบังคับน้ำปลายคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
head regulatorhead regulator, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
offtake regulatorofftake regulator, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
offtake structureofftake structure, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damเขื่อนทดน้ำ, สิ่งก่อสร้างขวางแม่น้ำหรือทางน้ำเพื่อกักน้ำให้มีระดับสูงต่ำตามความต้องการที่จะส่งน้ำลงสู่คลองส่งน้ำไปยังทุ่งนา สิ่งก่อสร้างนี้มีประตูปิดเปิดให้น้ำไหลผ่านไปตามแม่น้ำหรือทางน้ำสายเดิมได้ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจบุรี เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diversion irrigationการทดและส่งน้ำ, การจัดสรรน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำเข้าสู่นา ไร่ ทางคลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
irrigationการชลประทาน, การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร  เช่น การสร้างเขื่อนฝาย คูคลองส่งน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inguinal Canalคลองขาหนีบ, ช่องขาหนีบ, ทางผ่านตามแนวขาหนีบ, ช่องบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Canal Regionบริเวณคลองขาหนีบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ? Help! (1965)
Well, then. I guess you're really up shit creek.ก็ เวลานั้น ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Then I said, "I guess you're really up shit creek."ดังนั้นผมพูด ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
We're getting it backwards.ถอยหลังเข้าคลอง Casualties of War (1989)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
Did you learn to talk like this in a "Sailor, wanna hump-hump"-bar?เรียนพูดแบบนี้มาจาก บาร์แถวท่าเรือคลองเตย As Good as It Gets (1997)
Quiet! Order, please!- ทำไมแกต้องขวางคลองตลอดเวลา The Pianist (2002)
I would have ended up in a ditch with a headache.ผมคงปวดหัวจนขับรถตกคลองไปแล้ว Signs (2002)
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
All right, so, uh, we find out what canal, we'll be able to figure out where our suspect was prior to the ransom handoff.ถ้าเรารู้ว่ามันมาจากคลองไหน เราจะรู้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหน ก่อนมารับค่าถ่าย Lost Son (2004)
Yeah. Canal number 3329 on newberry road between 103rd and fountain.อื้อ คลอง 3329 ที่ถนนนิวเบร์รี่ ระหว่างถนน 103 และ ฟาวตั้น Lost Son (2004)
Anyway, they found Earl dead in an irrigation ditch.และแล้ว ก็มีคนพบว่าเอิร์ลเป็นศพในคลองชลประทาน Brokeback Mountain (2005)
However, at Guadalcanal and New Guinea, we're almost wiped outแต่ ที่ คลอง กัวดัล และ นิว กินี พวกเราแพ้ราบคาบ Grave of the Fireflys (2005)
Get in there and clean it up before this whole place starts smelling like San Juan.ทำความสะอาดตรงนี้ซะก่อนที่มันจะเหม็นเหมือนคลองเน่า English, Fitz or Percy (2005)
Salesman to intern's backwards.นี่มันถอยหลังเข้าคลองแล้วนะ The Pursuit of Happyness (2006)
We told everybody the importance of the 1 7th Street Canal issue.เราบอกทุกๆคนถึงความสำคัญของเรื่องคลองที่ถนน 17 An Inconvenient Truth (2006)
This is the canal that the fishing industry desperately tried to build to get to the receding shoreline.นี่คือคลองที่อุตสาหกรรมประมง ได้พยายามสร้างขึ้นอย่างสิ้นหวัง เพื่อไปให้ถึงชายฝั่งที่กำลังถอยห่างออกไป An Inconvenient Truth (2006)
Pulled out of Red River Creek at approximately 4 A.M. this morning.ถูกนำมาทิ้งที่คลองเร็ดริเวอร์ประมาณตี 4 ของเช้าวันนี้ Chapter Four 'Collision' (2006)
A canal boat. He moves around.ล่องไปตามคลอง Hannibal Rising (2007)
In the canal l'Ourcq, west of Meaux.ในคลอง Ourcq ทางตะวันตกของ Meaux Hannibal Rising (2007)
It's a pretty okay water slide, though. It's called Eerie Canals.มันเป็นโอเคสวย สไลด์น้ำว่า มันเรียกว่าคลองประหลาด Balls of Fury (2007)
This takes longer than 30 seconds, you're in the canal.นี่มันใช้เวลานานกว่า 30 วินาที แกได้ลงไปอยู่ในคลอง Sona (2007)
Lake Gatun, Eastern Canal, approaches to Cartagena. $27.50.ทะเลสาปกาทุน คลองตะวันออก ไปถึง คาร์เทจินา $27.50 Sona (2007)
With the canal, panama is now a breeding ground for international crime.นอกจากคลองแล้ว ที่นี่เป็นแหล่งรวมชองอาชญากรทั่วโลก Orientación (2007)
And then all of a sudden, bam, we're in that ditch.แล้วทั้งหมดในทันทีนั้น บูม เราก็ตกลงคลองข้างทาง Cat's in the Bag... (2008)
It can only get out into the canal.มันอาจจะหนีไปที่คลอง Episode #2.4 (2008)
Abby, is there any way out of this canal?ตรวจดูท่อที่มายังคลองนี่หมดแล้วแน่นะ? Episode #2.4 (2008)
Start the search of the canal again in the morning.เริ่มสำรวจที่คลองนั่นอีกครั้งตอนเช้า Episode #2.4 (2008)
Look at the odds - it's got to be in the canal.ดูคร่าวๆ ก็ได้ มันยังอยู่ในคลองนั่นแหละ Episode #2.4 (2008)
We should be helping Stephen search the canal.เราน่าจะช่วยสตีเฟ่นหาแถวๆ คลอง Episode #2.4 (2008)
It's not in the canal.มันไม่อยู่ในคลอง Episode #2.4 (2008)
We have to go over every inch of canal again.เราจะกลับไปดูที่คลองอีกครั้ง Episode #2.4 (2008)
Whatever took Abby is in the canal.อะไรก็ตามจับแอ๊บบี้ลงไปในคลอง Episode #2.4 (2008)
We've swept the whole canal.เราตรวจทั่วคลองแล้วนะ Episode #2.4 (2008)
lovely city,lot of canals.เอ่อ เมืองสวย คลองลองไรงี้ Chuck Versus the First Date (2008)
A temporary setbackรู้สึกเหมือนถอยหลังลงคลองยังไงไม่รู้ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
What are we calling that now, a setback?เราเรียกว่าอะไรนะ ถอยหลังลงคลองQuiet Riot (2008)
Backward.ถอยหลังลงคลอง Finding Freebo (2008)
The water cut channels.น้ำก่อให้เกิดคลอง Home (2009)
These marshes are indispensable environments for the regeneration and purification of water.ห้วยหนองคลองบึงเหล่านี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งอนุบาลชีวิตใหม่ และบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ Home (2009)
Did you see anyone on the canal tow path?คุณเห็นใครตรงทางเดินเลียบคลองนั่นหรือเปล่าครับ? Harry Brown (2009)
I'm sorry, I was under the impression uniform found an elderly gentleman on the tow path.ขอโทษเถอะ ผมสงสัยข้อคิดของคุณ ไหนสายตรวจบอกว่าพบสุภาพบุรุษสูงอายุ สลบอยู่ริมคลอง Harry Brown (2009)
Also, Dean Saunders was found on that canal stabbed to death.ดีน แซนเดอร์ที่ตาย เพราะถูกแทงก็ถูกพบที่คลองด้วยค่ะ Harry Brown (2009)
The Walnut Creek runs behind his house.มีคลองวอลนัทอยู่หลังบ้านแก Nothing But the Blood (2009)
He fell into the Walnut Creek.แกตกลงไปในคลองวอลนัท Nothing But the Blood (2009)
I'm not an American citizen. I was born in the panama canal zone.ฉันไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน ฉันเกิดที่คลองปานามา Vitamin D (2009)
- I'll head over to the canal. - No.ผมจะไปตรวจที่คลอง ไม่ใช่ Out of Time (2009)
"I'll meet you down at red creek after school.""ฉันจะเจอเธอที่คลองแดงหลังโรงเรียนเลิก" Don't Walk on the Grass (2009)
Bottom of a canal?ใต้คลองงั้นรึ? The Tourist (2010)
We sell door to door, you sell on the canals.เราเดินขายตามร้าน คุณขายในคลอง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตคลองสามวา[n. prop.] (Khēt Khløng Sām Wā) EN: Khlong Sam Wa district   
เขตคลองสาน[n. prop.] (Khēt Khløng Sān) EN: Khlong San district   
เขตคลองเตย[n. prop.] (Khēt Khløng Toēi) EN: Khlong Toei district   
คลอง[n.] (khløng) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong   FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
คลองช่องนนทรีย์[n. prop.] (Khløng Chøngnonthrī) EN: khlong Chongnonthee   
คลองชลประทาน[n. exp.] (khløng chonlaprathān = khløng chonprathān ) EN: irrigation canal   FR: canal d'irrigation [m]
คลองมหาสวัสดิ์[n. exp.] (Khløng Mahā Sawat) EN: Maha Sawat canal   
คลองแสนแสบ [n. prop.] (Khløng Saēn Saēp) EN: Khlong Saen Saeb ; Saen Saeb   
คลองเตย[n. prop.] (Khløng Toēi) EN: khlong Thoei ; Khlong Toei   FR: klong Thoei
ลำคลอง[n.] (lamkhløng) EN: canal ; course of a canal   
แม่น้ำลำคลอง[n. exp.] (maēnām lamkhløng) EN: river   
เรือนจำกลางคลองเปรม[n. prop.] (Reūoenjam Klāng Khløng Prēm) EN: Klong Prem Central prison   
ริมคลอง[X] (rim khløng) EN: waterside   FR: au bord du canal
ตลาดคลองถม[n. prop.] (Talāt Khløng Thom) EN: Klong Thom Market ; Khlong Thom Market   
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng khløng tham) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice   
ถอยหลังเข้าคลอง[adj.] (thøilangkhaokhløng) EN: reactionary ; retrograde ; retrogressive   FR: rétrograde ; réactionnaire

English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canal[N] คลอง
canal boat[N] เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง, Syn. barge
creek[N] คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
decency[N] ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety
decently[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างสมควร, อย่างถูกทำนองคลองธรรม, Syn. proprely, seemly
dredge[N] เครื่องจักรขุดลอกแม่น้ำหรือลำคลอง
embank[VT] สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, See also: สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, Syn. dam
go astray[PHRV] ดำรงชีวิตอย่างผิดทำนองคลองธรรม, See also: ไม่ถูกต้อง, Syn. lead astray
gondola[N] เรือกอนโดลา, See also: เรือพายที่ใช้แจวในคลองเมืองเวนิส
hanky-panky[N] ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, See also: นิสัยที่ไม่ดี, Syn. mischief, monkey business, trick
immoral[ADJ] ซึ่งผิดทำนองคลองธรรม, See also: ผิดศีลธรรม, ผิดศีล, ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ซึ่งขัดกับหลักคำสอน, Syn. sinful, unethical, wicked, Ant. moral, pious, pure
immorality[N] การผิดศีลธรรม, See also: การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. sin, vice, wickedness, Ant. morality
keep on the straight and narrow path[IDM] ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
legitimate[ADJ] ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
morally[ADV] อย่างถูกทำนองคลองธรรม, See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม, Syn. honestly, honorably, uprightly, Ant. wrongly, dishonorably
narrowboat[N] เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง, Syn. canalboat
Panama Canal[N] คลองปานามา (เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิก)
retrogression[N] การถอยหลัง, See also: การเสื่อมทราม, การถอยหลังเข้าคลอง, Syn. regression, relapse
riverside[N] ริมแม่น้ำ, See also: ริมตลิ่ง, ริมคลอง, Syn. riverbank, shore
seaway[N] ร่องน้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, See also: คลองน้ำลึกหรือแม่น้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, Syn. waterway
sluice[N] ประตูน้ำปิดเปิดบังคับการไหลของน้ำในคลอง, See also: ประตูระบายน้ำ, Syn. conduit, floodgate, watergate
Suez[N] คลองสุเอซ
unjust[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ผิดศีลธรรม, ผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonest, Ant. honest
waterway[N] ทางน้ำ เช่น แม่น้ำ คลอง, See also: ลำน้ำที่สัญจรทางเรือได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
bundn. ทางริมแม่น้ำลำคลอง
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube,passage
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
immoral(อิมอ'เริล) adj. ผิดศีลธรรม,ผิดทำนองคลองธรรม,เลว,ชั่ว.
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty
kerf(เคิร์ฟ) n. รอยตัด,รอยผ่า,คลองเลื่อยความกว้างของรอยตัดหรือรอยผ่า.n. ตัด,ผ่า,เลื่อย
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน,ผู้สำรวจทะเล,คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง,กรรมกร
panama canaln. คลองปานามา
perverse(เพอเวิร์ซฺ') adj. ตรงกันข้าม,ผิดเหตุผล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,ประหลาด,วิปลาส,วิปริต,ชั่ว,ไม่ถูกต้อง,ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: perverseness n., Syn. contrary,obstinate,abnormal,wicked,corrupt
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
riparian(รีแพ'เรียน) adj. เกี่ยวกับการอาศัยอยู่บนฝั่งแม่น้ำหรือลำคลอง
suez(ซูเอซ') n. เมืองท่าในอียิปต์ ใกล้ปลาย คลองสุเอซด้านใต้,
trunk(ทรังคฺ) n. ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง,สายโทรศัพท์,สายใหญ่,เส้นทาง (รถไฟ,ถนน,คลอง) ,กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่,รางล้างแร่,ทางอุโมงค์ adj. เกี่ยวกับลำต้น,เกี่ยวกับลำตัว, Syn. body,torso

English-Thai: Nontri Dictionary
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
drain(n) ท่อระบายน้ำ,คลองระบายน้ำ,เครื่องระบาย
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運河[うんか, unka] (n) ลำคลอง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top