ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drain

D R EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drain-, *drain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drain(n) การใช้จนหมดสิ้น
drain(vt) ใช้จนหมด, Syn. sap, bleed, dry up deplete
drain(n) ท่อระบายน้ำ, See also: ระบบการระบายน้ำ, Syn. drainpipe, out let
drain(vt) ทำให้เหนื่อย, See also: ทำให้อ่อนเพลีย, Syn. fatigue, enfeeble, Ant. energize, vitalize
drain(vi) ระบายออก, See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก, Syn. unload, empty, Ant. lade, load, pack
drain(vt) ระบายออก, See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก, Syn. unload, empty, Ant. lade, load, pack
drain(vi) หมด, See also: ไม่มีเหลือ, Syn. empty, void, evacuate, Ant. fill, replenish
drainer(n) เครื่องระบายน้ำ
drain of(phrv) ทำให้ว่าง, See also: ทำให้หมด
drain of(phrv) ทำให้หมด, See also: ทำให้ว่าง, ทำให้โล่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ, ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก, ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย, สิ่งที่ใช้ระบาย, การค่อย ๆ ไหลออก, ทางระบาย, การหมดเปลือง, การสูญเสีย, นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร, ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
drainage(เดรน'นิจฺ) n. การระบายน้ำ, ระบบการระบายน้ำ
drainer(เดรน'เนอะ) n. เครื่องระบายน้ำ, ช่างติดตั้งหรือซ่อมท่อระบายน้ำ
dish drainern. ที่วางจาน
underdrain(อัน'เดอะเดรน) n. ท่อระบายข้างใต้. vt. จัดให้มีท่อระบายข้างใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
drain(n) ท่อระบายน้ำ, คลองระบายน้ำ, เครื่องระบาย
drainage(n) การระบายน้ำ, การถ่ายเทของเหลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drainท่อระบายทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drain pan; condensate panถาดรับน้ำทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drain-plugจุกเกลียวถ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drainageการระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drainage๑. การระบายน้ำ๒. ทางน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drainage area; catchment; catchment basin; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drainage basin; catchment; catchment basin; drainage area; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drainage divide; divide; height of land; topographic divide; water parting; watershed lineสันปันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drainage network; drainage patternแบบรูปทางน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drainage pattern; drainage networkแบบรูปทางน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drainทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำ, Example: ทางน้ำสำหรับระบายน้ำออกจากพื้นที่; ท่อระบายน้ำฝนหรือน้ำเสียจากอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Drainท่อระบาย, การระบาย [การแพทย์]
drain ditchdrain ditch, คูระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drain, Specialท่อระบายน้ำ [การแพทย์]
Drainageการระบายน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drainageการระบายน้ำ [TU Subject Heading]
Drainageการระบายน้ำ, Example: วิธีการเคลื่อนย้ายหรือการกำจัดน้ำส่วนเกิน จากผิวดินหรือใต้ดินออกไปจากพื้นที่ โดยวิธีธรรมชาติ หรือโดยจัดสร้างขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Drainageการไหล, ระบาย, การเอาหนองออก, การระบาย, ระบายออก [การแพทย์]
drainagedrainage, การระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drainage Areaพื้นที่ระบายน้ำ, Example: พื้นที่ซึ่งรับน้ำฝนและไหลระบายออกสู่ที่ลุ่ม มีความหมายเช่นเดียวกับ drainage basin (ดู drainage basin) ชื่ออื่นที่มีความหมายคล้ายกัน เช่น catchment area หรือ watershed หรือ drainage basin [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
drainกรอง
drainกรอง, สะเด็ดน้ำ, ทำให้มีน้ำน้อยลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The seacocks are the valves to drain out the boat.ถังอับเฉาคือประตูเปิดปิดเพื่อไล่น้ำออกจากเรือ Rebecca (1940)
- That was where l fit... - They'll have to drain my pecs again.เอ่อ, ครับ ผมขอสั่ง พรมของเอริก้า เพคคารี่หน่อย Fight Club (1999)
But now, I must drain my bladder.ตอนนี้ข้าอยากเข้าห้องน้ำนะ The King and the Clown (2005)
Captain! There was stuff down the drain just like he said. [ Whimpering ]ผู้กองครับ มีของถูกทิ้งลงท่อ อย่างที่เขาพูดเลยครับ ไม่ๆๆครับแม่ ผมยังไม่ได้ออกข่าว Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I need a bottle of drain line root control, sooner than later.ฉันต้องการ น้ำยาล้างของอุดตันในท่อ อย่างด่วนที่สุด Cute Poison (2005)
When you raise your hand to your head, the blood drains from it.เมื่อคุณยกมือขึ้นไปที่ศีรษะ เลลือดจะไหลลงล่าง The Illusionist (2006)
Once we get the shunt in, any excess spinal fluid will drain to his abdomen.ตอนที่เราผ่าตัด ของเหลวจากไขสันหลังรั่วเข้าไปที่ช่องท้องของเค้า Let the Truth Sting (2007)
changelings can drain them for a few weeks before mom finally croaks.เชนจลิงค์จะดูดกินสารนั้นได้ 2-3 อาทิตย์ ก่อนที่แม่เด็กจะตายในที่สุด The Kids Are Alright (2007)
There's an underground storage area in the workshop that has a drain cover that joins up with the sewers.มีห้องเก็บของอยู่ชั้นใต้ดินของโรงงาน มีท่อระบายน้ำที่เชื่อมถึงท่อของเทศบาล [ Rec ] (2007)
And I can hear a marriage going down the drain from a hundred yards.และผมสามารถได้ยินเรื่องที่ใกล้จะจบลงของพวกแต่งงาน ในช่วงห่างเกือบ100ยาร์ด No Such Thing as Vampires (2007)
It should help us drain Some of this excess fluid.มันจะช่วยเราเอาของเหลวออกไป 97 Seconds (2007)
Here Charlie's got one all trussed up and all set to drain him.... ...and the beef comes to.วันหนึ่งชาร์ลีก็จับวัวตัวหนึ่งมามัด เตรียมจะเชือด No Country for Old Men (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drainAll the color drained away from his face.
drainDrain it in a swallow.
drainDrain one's bank account.
drainHey, Ken'ichi, come along that drain pipe. I'll pull you up.
drainI kept saying "Let's stop" but she drained any number of cups of wine - and now you see she's got drunk and merry.
drainIt's money down the drain.
drainLightly weigh the tofu down, leave it for about 20 minutes then drain.
drainTaking care of the boy is a great drain on her energies.
drainThe drain is running well.
drainThe drains are blocked up.
drainThe school drains the pool once a month.
drainThe water will soon drain away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อระบายน้ำ(n) drain
สะเด็ด(v) drain, See also: be wrung dry, be dried, Example: เขาปล่อยให้ร่มสะเด็ดอยู่บนบันได, Thai Definition: แห้งน้ำ โดยวิธีทำให้น้ำที่มีอยู่หยดหรือไหลแห้งไปโดยเร็ว
ท่อระบายน้ำ(n) ditch, See also: drain, drainage ditch, Syn. ทางน้ำไหล, Example: ท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กจึงระบายน้ำไม่ทัน, Count Unit: ท่อ, Thai Definition: ทางไหลของน้ำที่เสีย หรือไม่ต้องการ
น้ำทิ้ง(n) waste water, See also: drain water, Syn. น้ำเสีย, Example: น้ำทิ้งจากโรงงานควรผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นน้ำดีก่อนการปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง, Thai Definition: น้ำเสียที่ปล่อยทิ้งออกมา
รั่วไหล(v) drain, Example: ที่ผ่านมามีงบประมาณรั่วไหลในกระทรวงสาธารณสุขจำนวนนับ 1, 000 ล้านบาท
เช็ดน้ำ(v) pour the water from the boiled rice, See also: drain off water from the boiled rice, Syn. หุงเช็ดน้ำ, Example: พอเช็ดน้ำแล้วจะต้องดงข้าวให้ระอุ, Thai Definition: เรียกวิธีหุงข้าวด้วยการรินน้ำข้าวออกจากหม้อเพื่อให้แห้ง
สูบ(v) pump, See also: drain, Syn. ดูด, สูด, Example: น้ำดิบที่สูบขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาต้องผ่านการบำบัด และตรวจมาตรฐานก่อนที่จะสูบจ่ายบริการให้แก่ประชาชน, Thai Definition: ดูดเข้าไป, ดูดออกมา
บางเบา(v) decrease, See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish, Syn. เบาบาง, Example: ปัญหาของสังคมมนุษย์จะแก้ไขให้บางเบาได้ก็น่าจะด้วยความพยายามของมนุษย์, Thai Definition: น้อยลง, ทุเลาลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ดน้ำ[chetnām] (v) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice
พื้นที่รับน้ำ[pheūnthī rap nām] (n, exp) EN: catchment area ; watershed ; drainage basin ; drainage area
ระบายน้ำ[rabāi nām] (v) EN: drain  FR: drainer ; assécher
ร่อง[rǿng] (n) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench  FR: rigole [ f ] ; égouttoir [ m ] ; canalisation [ f ] ; fossé [ m ] ; sillon [ m ] ; tranchée [ f ]
ร่องระบายน้ำ[rǿng rabāi nām] (n, exp) EN: drainage ditches
สะเด็ด[sadet] (v) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly  FR: essorer ; assécher
เสียคน[sīakhon] (v) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain  FR: partir en ruines ; devenir une épave
ท่อ[thø] (n) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose  FR: tuyau [ m ] ; tube [ m ] ; conduite [ f ] ; conduit [ m ]
ท่อน้ำทิ้ง[thø nām thing] (n, exp) EN: drain  FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [ m ]
ทดน้ำ[thot nām] (v, exp) EN: dam ; dam up water ; pump up water ; irrigate ; channel water ; carry water  FR: dériver un cours d'eau ; irriguer ; drainer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRAIN D R EY1 N
DRAINE D R EY1 N
DRAINS D R EY1 N Z
DRAINED D R EY1 N D
DRAINER D R EY1 N ER0
DRAINAGE D R EY1 N AH0 JH
DRAINAGE D R EY1 N IH0 JH
DRAINERS D R EY1 N ER0 Z
DRAINING D R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drain (v) drˈɛɪn (d r ei1 n)
drains (v) drˈɛɪnz (d r ei1 n z)
drained (v) drˈɛɪnd (d r ei1 n d)
drainage (n) drˈɛɪnɪʤ (d r ei1 n i jh)
draining (v) drˈɛɪnɪŋ (d r ei1 n i ng)
drainpipe (n) drˈɛɪnpaɪp (d r ei1 n p ai p)
drainpipes (n) drˈɛɪnpaɪps (d r ei1 n p ai p s)
drainage-basin (n) drˈɛɪnɪʤ-bɛɪsn (d r ei1 n i jh - b ei s n)
draining-board (n) drˈɛɪnɪŋ-bɔːd (d r ei1 n i ng - b oo d)
drainage-basins (n) drˈɛɪnɪʤ-bɛɪsnz (d r ei1 n i jh - b ei s n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流失[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, ] drainage; to run off; to wash away #6,816 [Add to Longdo]
排水[pái shuǐ, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, ] drain #10,451 [Add to Longdo]
废水[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drain water; effluent #12,439 [Add to Longdo]
水系[shuǐ xì, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧˋ, ] drainage system #18,344 [Add to Longdo]
排水管[pái shuǐ guǎn, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, ] drainpipe; waste pipe #55,369 [Add to Longdo]
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, ] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month #56,662 [Add to Longdo]
落水管[luò shuǐ guǎn, ㄌㄨㄛˋ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, ] drainpipe; water spout #118,399 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] drain; stream #137,822 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] drain dry; to exhaust #150,465 [Add to Longdo]
[quǎn, ㄑㄩㄢˇ, ] drain between fields, irrigation #299,090 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussloch { n }drain hole [Add to Longdo]
Ablasshahn { m }drain cock [Add to Longdo]
Ablauf { m }; Entwässern { n }; Abfließen { n }; Austrocknen { n } | Abläufe { pl }drain | drains [Add to Longdo]
Ablaufwanne { f }drain pan [Add to Longdo]
Ablaufblende { f }drain orifice [Add to Longdo]
Ablaufrohr { n }drain pipe [Add to Longdo]
Drainagekoeffizient { m }drainage coefficient [Add to Longdo]
Entleerungshahn { m }drain cock [Add to Longdo]
Entleerungsleitung { f }drain pipe [Add to Longdo]
Entwässerungsleitung { f }drain pipe [Add to Longdo]
Entwässerungsventil { n }drain valve [Add to Longdo]
Erdungsdraht { m } [ electr. ]drain wire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水系[すいけい, suikei] (n) drainage system; (P) #4,060 [Add to Longdo]
排水[はいすい, haisui] (n, vs) drainage; (P) #5,755 [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) #7,118 [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) #11,194 [Add to Longdo]
流す[ながす, nagasu] (v5s, vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P) #12,840 [Add to Longdo]
クリーク[kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) #15,814 [Add to Longdo]
下水道[げすいどう, gesuidou] (n) drain; sewer; drainage system; (P) #15,847 [Add to Longdo]
放水[ほうすい, housui] (n, vs) hose down; drainage; (P) #18,368 [Add to Longdo]
がっかり[gakkari] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drain \Drain\ (dr[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Drained}
   (dr[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Draining}.] [AS. drehnigean to
   drain, strain; perh. akin to E. draw.]
   1. To draw off by degrees; to cause to flow gradually out or
    off; hence, to cause the exhaustion of.
    [1913 Webster]
 
       Fountains drain the water from the ground adjacent.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       But it was not alone that the he drained their
       treasure and hampered their industry. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhaust of liquid contents by drawing them off; to make
    gradually dry or empty; to remove surface water, as from
    streets, by gutters, etc.; to deprive of moisture; hence,
    to exhaust; to empty of wealth, resources, or the like;
    as, to drain a country of its specie.
    [1913 Webster]
 
       Sinking waters, the firm land to drain,
       Filled the capacious deep and formed the main.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. To filter.
    [1913 Webster]
 
       Salt water, drained through twenty vessels of earth,
       hath become fresh.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drain \Drain\, v. i.
   1. To flow gradually; as, the water of low ground drains off.
    [1913 Webster]
 
   2. To become emptied of liquor by flowing or dropping; as,
    let the vessel stand and drain.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drain \Drain\, n.
   1. The act of draining, or of drawing off; gradual and
    continuous outflow or withdrawal; as, the drain of specie
    from a country; the project is a drain on resources.
    [1913 Webster]
 
   2. That means of which anything is drained; a channel; a
    trench; a water course; a sewer; a sink.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. The grain from the mashing tub; as, brewers' drains.
    [Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Box drain}, {Counter drain}. See under {Box}, {Counter}.
 
   {Right of drain} (Law), an easement or servitude by which one
    man has a right to convey water in pipes through or over
    the estate of another. --Kent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drain
   n 1: emptying something accomplished by allowing liquid to run
      out of it [syn: {drain}, {drainage}]
   2: tube inserted into a body cavity (as during surgery) to
     remove unwanted material
   3: a pipe through which liquid is carried away [syn: {drain},
     {drainpipe}, {waste pipe}]
   4: a gradual depletion of energy or resources; "a drain on
     resources"; "a drain of young talent by emigration"
   v 1: flow off gradually; "The rain water drains into this big
      vat" [syn: {drain}, {run out}]
   2: deplete of resources; "The exercise class drains me of
     energy"
   3: empty of liquid; drain the liquid from; "We drained the oil
     tank"
   4: make weak; "Life in the camp drained him" [syn: {enfeeble},
     {debilitate}, {drain}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 drain
  v.
 
   [IBM] Syn. for {flush} (sense 2). Has a connotation of finality about it;
   one speaks of draining a device before taking it offline.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top