ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งไม่เหมาะสม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งไม่เหมาะสม-, *ซึ่งไม่เหมาะสม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, some families might consider this inappropriate behavior.บางครอบครัวอาจคิดว่า เจ้ามี พฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะสมThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impracticable[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม (ที่จะใช้), Syn. infeasible, unusuable, Ant. feasible, usable
inadvisable[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, prudent, Ant. advisable, expedient
inapplicable[ADJ] ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, Syn. inappropriate, unsuitable, Ant. applicable, suitable
inappropriate[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ควร, ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ, Syn. inproper, unsuitable, Ant. appropriate, proper, suitable
inapt[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inappropriate, unsuitable, Ant. appropriate, apt, suitable
incorrect[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร
ineligible[ADJ] ซึ่งขาดคุณสมบัติ, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, Syn. inappropriate, unsuitable
inept[ADJ] ซึ่งขาดความสามารถ, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ, Syn. unfit, inappropriate
inexpedient[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สะดวก, Syn. ill-judged, imprudent, injudicious, Ant. appropriate
infelicitous[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, unsuitable, ineligible, Ant. fitting, conductive

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top