ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panama canal

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panama canal-, *panama canal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Panama Canal[N] คลองปานามา (เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panama canaln. คลองปานามา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Panama Canal (Panama)คลองปานามา (ปานามา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't build the Panama Canal in one day.I didn't build the Panama Canal in one day. Night at the Museum (2006)
I didn't build the Panama Canal, I wasn't president of the United States!I didn't build the Panama Canal, I wasn't president of the United States! Night at the Museum (2006)
I'm not an American citizen. I was born in the panama canal zone.ฉันไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน ฉันเกิดที่คลองปานามา Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
panama canalShould the Suez and Panama Canals be internationalized?
panama canalThe Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.
panama canalThe ship went through the Panama canal.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴拿马运河[Bā ná mǎ Yùn hé, ㄅㄚ ㄋㄚˊ ㄇㄚˇ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] Panama Canal, #56,580 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Panama Canal
      n 1: a ship canal 40 miles long across the Isthmus of Panama
           built by the United States (1904-1914)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top