ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-คลอง-

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คลอง, *คลอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลอง[N] canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำคลอง, Example: คลองแสนแสบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน, Count unit: สาย, คลอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอง(คฺลอง) น. ทางนํ้าหรือลำนํ้าที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่นํ้าหรือทะเล
คลองทาง, แนว, เช่น คลองธรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canalคลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canalsคลอง [TU Subject Heading]
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ? Help! (1965)
Well, then. I guess you're really up shit creek.ก็ เวลานั้น ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Then I said, "I guess you're really up shit creek."ดังนั้นผมพูด ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
We're getting it backwards.ถอยหลังเข้าคลอง Casualties of War (1989)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
Did you learn to talk like this in a "Sailor, wanna hump-hump"-bar?เรียนพูดแบบนี้มาจาก บาร์แถวท่าเรือคลองเตย As Good as It Gets (1997)
Quiet! Order, please!- ทำไมแกต้องขวางคลองตลอดเวลา The Pianist (2002)
I would have ended up in a ditch with a headache.ผมคงปวดหัวจนขับรถตกคลองไปแล้ว Signs (2002)
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
All right, so, uh, we find out what canal, we'll be able to figure out where our suspect was prior to the ransom handoff.ถ้าเรารู้ว่ามันมาจากคลองไหน เราจะรู้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหน ก่อนมารับค่าถ่าย Lost Son (2004)
Yeah. Canal number 3329 on newberry road between 103rd and fountain.อื้อ คลอง 3329 ที่ถนนนิวเบร์รี่ ระหว่างถนน 103 และ ฟาวตั้น Lost Son (2004)
Anyway, they found Earl dead in an irrigation ditch.และแล้ว ก็มีคนพบว่าเอิร์ลเป็นศพในคลองชลประทาน Brokeback Mountain (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอง[n.] (khløng) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong   FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canal[N] คลอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top