ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unethical

AH0 N EH1 TH IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unethical-, *unethical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unethical(adj) ซึ่งผิดศีลธรรมจรรยา, See also: ซึ่งไม่มีจรรยา, ซึ่งไร้จรรยาบรรณ, Syn. immoral, base, Ant. ethical

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I figure it's kind of unethical to listen in to my family and my friends, my boss.ว่าฉันไม่ควรอ่านใจคนในครอบครัว เพื่อน หรือว่าเจ้านาย The First Taste (2008)
Thankfully, Morgan is too cheap and unethical to pay for his own video game entertainment.ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง, มอร์แกน ที่ขี้เหนียวและไร้ศีลธรรม ที่จะจ่ายเงินค่าวีดิโอเกม Chuck Versus the Fat Lady (2008)
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
Jack Bauer's rationalization for every unethical action he takes.เป็นเหตุผลของแจ็ค ในทุกๆ การกระทำของเค้าที่ผิดศีลธรรม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
The wife hired The sleaziest, most unethical divorce lawyer in town.ก็ฝ่ายภรรยาจ้างทนายที่สกปรก ไร้คุณธรรมที่สุดในเมืองนะสิ ใคร Bargaining (2009)
It was unethical and a breach of insurance law.มันผิดจรรยาบรรณและฝ่าฝืนกฏกฎหมายประกัน The Culling (2009)
Highly unethical for an astrophysicist.สำหรับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ The Pirate Solution (2009)
It's unethical and predictable.มันผิดจรรยาบรรณ และไม่ดีอย่าทำ One Day (2011)
...misallocated funds, unethical testing, unauthorized and off-the-books facilities, as well as dangerous and unsound invest...กองทุนรวมที่โยกย้ายผิดไป การทดสอบศีลธรรมจรรยา ไม่ได้รับอนุญาตและอยู่นอกบัญชี เครื่องอำนวยความสะดวก Two of a Kind (2013)
I can only conclude... that high-level individuals or groups within Wayne Enterprises have colluded in corruption, bribery, racketeering, and unethical medical research.ผมเพียงสรุปเท่านั้น กลุ่มคนระดับสูง อยู่ในเวย์น เอ็นเตอร์ไพรส์ สมรู้ร่วมคิด The Blind Fortune Teller (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNETHICAL AH0 N EH1 TH IH0 K AH0 L
UNETHICALLY AH0 N EH1 TH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unethical (j) ˈʌnˈɛθɪkl (uh1 n e1 th i k l)
unethically (a) ˈʌnˈɛθɪkliː (uh1 n e1 th i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unethical
   adj 1: not conforming to approved standards of social or
       professional behavior; "unethical business practices"
       [ant: {ethical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top