ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลองเตย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลองเตย-, *คลองเตย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คลองเตย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คลองเตย*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you learn to talk like this in a "Sailor, wanna hump-hump"-bar?เรียนพูดแบบนี้มาจาก บาร์แถวท่าเรือคลองเตย As Good as It Gets (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตคลองเตย[n. prop.] (Khēt Khløng Toēi) EN: Khlong Toei district   
คลองเตย[n. prop.] (Khløng Toēi) EN: khlong Thoei ; Khlong Toei   FR: klong Thoei

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top