ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irrigation canal

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrigation canal-, *irrigation canal*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
irrigation canalirrigation canal, คลองชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Irrigation canals and flumesคลองชลประทานและสะพานน้ำ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลองชลประทาน[n. exp.] (khløng chonlaprathān = khløng chonprathān ) EN: irrigation canal   FR: canal d'irrigation [m]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top