ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด้วน

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้วน-, *ด้วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วน[ADJ] amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
ด้วน[V] be amputated, See also: cut off, curtail, shorten, cut short, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วไม่เอามือจิ้มก้น นิ้วจะด้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด่วนว. รีบเร่ง, รวดเร็ว.
ด้วนก. กุด, ขาด, สั้นเข้า, เช่น ทำไมกับหูแหว่งจมูกวิ่น ถึงจะด้วนเสียสิ้นก็ของข้า (สังข์ทอง) เขาถูกฟันแขนจนด้วน.
ด้วนว. เรียกสิ่งที่มีรูปยาว ๆ ที่ตอนปลายขาดหายไป เช่น แขนด้วน ขาด้วน เจดีย์ยอดด้วน, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลองด้วน แม่นํ้าด้วน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give my love to all the chickens.ฝากความคิดถึงพวกไก่ได้วนะ Return to Oz (1985)
- Forgive us.- ขอโทษด้วนะครับ Seven Years in Tibet (1997)
She was a one-legged prostitute.เธอเป็นโสเภณีขาด้วน Titanic (1997)
Yeah, I'm fine except I lost an armครับสบายดี ยกเว้นแขนด้วนไปข้าง The Legend of 1900 (1998)
Our position on the map is indicated by heat signature.ตำแหน่งของเราถูกแสดงบนแผนที่ด้วนสัญญาณความร้อน Resident Evil (2002)
But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.แต่ด้วนไม่ซีกกับสมองอันชาญชลาดของฉัน ฉันสามารถก่อไฟได้. Ice Age (2002)
The seasons have passed once and summer has come again.ฤดูกาลได้ผ่านไปอีกครั้ง และฤดูร้อนก็ได้วนกลับมาอีกหน Hoshi no koe (2002)
Uh... I assure you the statue is not armed... harmed in any way.รูปปั้นจะแขนด้วน เอ๊ยอยู่ครบถ้วนทุกประการ Around the World in 80 Days (2004)
-I have an urgent appointment.ฉันมีนัดเร่งด้วน Memoirs of a Geisha (2005)
Tonight, their destinies will unite them, to save the cheerleader and save the world.คืนนี้ ชะตาชีวิตจะรวมพวกเขาเข้าด้วนกัน เพื่อช่วยชีวิตเชียร์ลีดเดอร์ และกอบกู้โลก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
This way, I believe very soonด้วนวิธีนี้ ครูเชื่อว่าอีกไม่นาน Eternal Summer (2006)
i'm -- i'm sorry.ฉัน--ฉันต้องขอโทษด้วนนะ The Kids Are Alright (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่วน[adj.] (duan = dūan) EN: express ; urgent ; fast   FR: express ; urgent ; chaud
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
ด่วนที่สุด[X] (duan thī sut) EN: most urgent   FR: extrêmement urgent ; urgentissime
ด่วนพิเศษ[adj.] (duan phisēt) EN: express   FR: express
ด่วนมาก[X] (duan māk) EN: very urgent   FR: très urgent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stub(สทับ) n. โคนต้นไม้,ตอไม้,รากที่เหลืออยู่,ตอที่เหลืออยู่,ก้นบุหรี่,เศษที่เหลืออยู่,โคนฟัน,ปลายทู่,ปลายทู่แล้วของปากกา,ดินสอที่ใช้จนสั้นนิดเดียว,หางด้วนของสุนัข,ต้นขั้วตั๋ว. vt. ถอนรากถอนโคน,ปราบให้สิ้นซาก,ขุดรากขุดโคน,สะดุดเอา,ตำ,ขจัด,ขยี้. adj. ม่อต้อ
stump(สทัมพฺ) n. ตอ,ตอไม้,สิ่งที่กุดด้วน,ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษดินสอ,โคนที่เหลือ,ก้านที่เหลือ,การสะดุดเท้า,การทดสอบ vt. ทำให้เหลือโคน,ขุดตอไม้,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ,ทำให้ตะกุกตะกัก ๆ vi. เดินเสียงฝีเท้าหนัก,เดินงุ่มง่าม,, See also: stumps n. ขา
truncate(ทรัง'เคท) vt. ตัด,เล็ม,ตัดยอด. adj. ซึ่งถูกตัดยอด,ด้วน,กุด, Syn. prune,shorten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top