Search result for

ฝั่ง

(58 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝั่ง-, *ฝั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝั่งฝา[N] stability, See also: firmness, Syn. เป็นฝั่งฝา, เป็นฝั่งเป็นฝา, Example: ลูกๆ ของเขาแต่งงาน มีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งฝาทุกคนแล้ว, Thai definition: ปึกแผ่น, หลักฐาน, (มักใช้แก่ผู้ที่มีครอบครัว), การมีคู่ครองที่แน่นอน
ฝั่งน้ำ[N] bank (of a river), See also: river bank, canal bank, water-course bank, Syn. ริมฝั่ง, ตลิ่ง, ริมน้ำ, ชายฝั่ง, ฝั่ง, Example: ชนบางเผ่าในแอฟริกาเวลาคลอดลูกต้องไปคลอดที่ริมฝั่งน้ำ, Thai definition: ที่ดินริมน้ำเป็นขอบเขตแม่น้ำ ลำคลอง
ฝั่งคลอง[N] canal bank, Syn. ฝั่ง, Example: เขานั่งยองสูบยาอยู่บนฝั่งคลอง ตรงร่มเงาของต้นมะพร้าว, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมน้ำเป็นขอบเขตลำคลอง
ฝั่งทะเล[N] seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝั่งน. ที่ดินริมนํ้าเป็นขอบเขตทะเล แม่นํ้า ลำคลอง เป็นต้น.
ฝั่งฝาน. ปึกแผ่น, หลักฐาน, (มักใช้แก่ผู้ที่มีครอบครัว).
วัปป-, วัปปะฝั่งน้ำ.
โอร-ฝั่งนี้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banks (Oceanography)ฝั่งน้ำ [TU Subject Heading]
Coastsฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
Cross Midbandฝั่งตรงข้าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Land.ฝั่ง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
He's a distant nephew.เจาเป็นหลานชายผมเอง ทางฝั่งแม่น่ะ ฮวัง กี ดง Scandal Makers (2008)
Have a seat at the end.กรุณานั่งฝั่งนั้นเลยครับ Scandal Makers (2008)
That Bokbunja wine has been frozen the entire winter on the bank of Daedong riverเหล้าบ๊กบุนจานี่จะแข็งเมื่อถึงฤดูหนาว/ริมฝั่งแม่น้ำแดดง Iljimae (2008)
I need three passes on the boat... and two snow bikes on the other side.ฉันต้องการตั๋วลงเรือ 3 ที่ กับสโนโมไบค์ 2 เครื่องบนฝั่งโน้น Babylon A.D. (2008)
Grooved Ware in the beginning of modern drainage practices, which we also see in Skara Brae on the west coast of Scotland.เครื่องปั้นเริ่มพบในบริเวณนี้ จะเห็นได้ที่สการา เบรชายฝั่งตะวันตกของสก็อกแลนด์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They were headed for their ships along the shore.พวกเขามุ่งหน้า ไปที่เรือ ไปตามแนวชาวฝั่ง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I had my eyes closed. Plus he came the opposite way.ชั้นหลับตาอยู่ แถมเค้ามาจากฝั่งตรงข้าม My Sassy Girl (2008)
Please, help me..มีการไล่ล่ากัน ฝั่ง อเมริกา The Eye (2008)
You saved them, Sydney. You saved them.มีการวิ่งไล่ล่ากัน ฝั่งด้านโน้น พวกเราต้องรอ The Eye (2008)
It would be nice to sit by my river again.มันคงจะดีถ้าได้นั่งริมฝั่งแม่น้ำของฉันอีก The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝั่ง[n.] (fang) EN: bank ; shore ; coast ; side   FR: rivage [m] ; côte [f] ; littoral [m] ; rive [f] ; berge [f]
ฝั่งขวา[n. exp.] (fang khwā) EN: right bank   FR: rive droite [f]
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank   FR: rive gauche [f]
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
ฝั่งแม่น้ำ[n.] (fang maēnam) EN: river bank   FR: rive [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

shoreline(n) แนวชายฝั่ง
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riverbank[N] ฝั่งแม่น้ำ, See also: ตลิ่ง, ริมฝั่ง, Syn. riverside, shore
seacoast[N] ฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, ชายทะเล, Syn. seaboard, seashore, strand
shingle[N] หาดทรายที่มีกรวด, See also: ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน, Syn. beach, shore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeolis(อี' โอลิส) n. ชื่อบริเวณฝั่งทะเลโบราณที่เป็นเมืองขึ้นของกรีก
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
boatel(โบเทล') โรงแรมริมฝั่งน้ำ
borrow(บอ'โร) vt. ยืม,กู้,ขอยืม,ยืมใช้ vi. ยืมสิ่งของ,แล่นใกล้ฝั่ง,แล่นใกล้ลม, See also: borrower n. -Conf. lend
brae(เบร) n.ไหล่เขา,ตลิ่งที่ลาดเอียง,เนิน,ข้างฝั่งแม่น้ำ
breast walln. เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
coast(vt) แล่นเลียบฝั่ง,แล่นตามชายฝั่ง
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
coastland(n) ฝั่งทะเล
coastwise(adv) ตามชายฝั่ง
debark(vt) ขึ้นบก,ขึ้นจากเรือ,ขึ้นฝั่ง,ปลอกเปลือก

German-Thai: Longdo Dictionary
Küste(n) |die, pl. Küsten| พื้นที่ริมทะเล, ริมชายฝั่งทะเล
zurückkehren(vi) |kehrte zurück, ist zurückgekehrt| กลับสู่สภาพเดิม, คืนสู่, คืนกลับ เช่น in den Hafen zurückkehren คืนสู่ฝั่ง, auf Mond zurückkehren กลับสู่ดวงจันทร์, zur Normalität zurückkehren กลับสู่สภาพเดิม
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top